9.B

Mgr. Radka Kmošková


Cink, cink, cink ……čerti jdou !!!!! (6)

14.12.

Akce, na kterou se všichni deváťáci těší celý podzim, proběhla v úterním dopoledni 5. prosince.

Dvě party – v každé laskavý, důstojný svatý Mikuláš s knihou hříchů, hejno překrásných andělských bytostí a tlupa příšerných čertů obešly třídy prvního stupně. Žáčci zpívali, recitovali, slibovali polepšení, styděli se za své hříchy, mlsali nadílku a někteří se i báli. Kdo zlobil, toho zamazala čertovská cháska uhelným prachem, a kdo byl hodný, byl postříbřen anděly. Je zajímavé, že ve finále byli téměř všichni začerněni i se svými učiteli.

Mikulášská nadílka byla moc podařená akce. Čerti sice vypadali jako praví pekelníci, ale na pokyn paní učitelky se z nich stávali černí rohatí beránci. Předáváme akci letošním osmákům.

Z. Modráčková a R. Kmošková tř. uč.


Hrou proti AIDS (5)

14.12.

Interaktivní preventivní program splnil naše očekávání. Deváťáci získali mnoho informací na oblíbené téma. Po návštěvě Střední zdravotnické a sociální školy v Chrudimi mají jasno o přenosu HIV a HPV, získali podrobné a konkrétní informace o moderní antikoncepci. Celá akce směřovala k přijetí zodpovědnosti za své chování v partnerském životě. Jeden deváťák nevydržel napětí chvíle a hned na nádraží v Chrudimi předváděl nafouknutý kondom ostatním spolucestujícím. Je určitě dobře, že ho zatím potřebuje jen jako nafukovací míček.

Akce byla velmi povedená. Je dobré získat informace včas.


Exkurze (4)

19.11.


Zdravohrátky (3)

02.11.

Děvčata z devátých ročníků si vyzkoušela, co obnáší práce zdravotní sestřičky, záchranářky nebo sociální pracovnice. Na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi proběhla moc pěkná akce. Na šesti stanovištích si po vlídném přijetí radních a vedení školy vyzkoušela v praxi pomoc bližním v těchto oborech:

Vyvrcholením akce byla soutěž ,,Hej ty, víš co?“. Některé účastnice vážně přemýšlejí o studiu na této střední škole. V každém případě mají absolventky této školy jistotu, že po absolvování střední školy najdou zaměstnání, pokud nebudou pokračovat v dalším studiu.

Z. Modráčková


Úřad práce (2)

08.10.

První říjnové pondělí vyrazili deváťáci na Úřad práce v Chrudimi. Cílem této návštěvy bylo zjištění, jak tento úřad funguje, proč jej lidé vyhledávají. Dvě hezké mladé úřednice připomněly svou prezentací, že zbývá jen pět měsíců do vyplňování přihlášek na střední školy. Na modelové situaci vedly deváťáky k bedlivému vybírání správné střední školy, nabídly i možnost testování pro ty, co zatím vůbec nevědí, jakou školu si vybrat. Snad kluci a děvčata pochopili, že čas do přijímacích zkoušek by měli vyplnit poctivou přípravou.


pravidla třídy 9.B (1)

25.09.