8.B

Mgr. Zdeňka Žejdlíková


Praha (15)

10.06.

V pondělí 4.6. navštívila naše třída společně s 8.A zoologickou zahradu v Praze. S pracovními listy jsme obešli všechna zvířátka, poté jsme metrem přejeli na Václavské náměstí dostali rozchod a pěšky na nádraží.

.

 


TECHNOHRÁTKY (14)

19.05.

Ve čtvrtek 10. května se žáci a žákyně 8. ročníku zúčastnili dalšího kola technohrátek. Tentokrát jsme navštívili Střední školu zemědělskou a vyšší odbornou školu Chrudim. Po slavnostním zahájení v tělocvičně školy byli žáci rozděleni do skupin a účastnili se praktických ukázek a soutěží. vyzkoušeli si výsev zeleniny, výpočet výměry, stanovení vlastností půdy, spojování materiálu, nácvik dojení a poznávání rostlin, semen a zvířat. Na závěr nechyběla již tradiční vědomostní soutěž Hej Ty, víš to?

Ačkoliv jsme se na stupních vítězů neumístili, den jsme si hezky užili.

.

 


Škoda Mladá Boleslav (13)

03.05.

Dne 23.4. jsme společně se třídou 8.A jeli do automobilky Škoda do Mladé Boleslavi.

Cesta byla dlouhá, jeli jsme přes dvě hodiny. Po příjezdu jsme jako první navštívili muzeum Škoda. Na recepci nás mile přivítala paní průvodkyně a po krátkém boji se sluchátky a zvukovými přijímači, které každému z nás na prohlídku vypůjčili, jsme už mohli poslouchat její výklad pěkně pohodlně ze sluchátek. Ukázalo se, že je to praktické, protože areál byl opravdu rozlehlý, všude chodily skupinky návštěvníků s průvodci, takže bychom nejspíš bez sluchátek neslyšeli.

Po prohlídce jsme zhlédli film o vývoji vyráběných automobilů. Pak jsme oblékli reflexní vesty a autobusem přejeli k výrobním halám, kde jsme si prohlédli neuvěřitelně velký lis a výrobní linku, kde zdejší zaměstnanci přimontovali všechno příslušenství.

Nakonec jsme se rozloučili, dostali rozchod na jídlo a poté jsme odcestovali domů.

Ema Chvojková, 8.B

.

 


Velikooce (12)

01.04.

V pondělí 26.3. se naší škole konal projektový den na téma Velikonoce, vyráběli jsme velikonoční dekorace a poté jsme je v úterý na školním jarmarku prodávali. Téměř vše jsme prodali, ozdobené květináče, zajíce ze dřeva, malovaná vajíčky, mazance, koláče. Děkujeme rodičům za každoroční pomoc při pečení i vyrábění paní Novákové, Klimešové, Machové, Chvojkové, Burešové.

.

 


Technohrátky (11)

01.04.

Ve středu 12 děvčat z osmých tříd se účastnila Technohrátek na SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim. Prohlédly jsme si školu a mohly si vyzkoušet různé dovednosti z oboru kuchař, číšník, cukrář, prodavač i práci na počítači. Všem se akce líbila někteří po devátém ročníku se možná rozhodnou i pro tuto školu. Sice jsme nevyhrály, ale i tak to bylo prima.

.

 


TECHNOHRÁTKY (10)

04.03.

Ve středu 28. 2. se chlapci ze třídy 8. A a 8. B zúčastnili dalšího kola technohrátek, tentokrát jsme navštívili Střední odbornou školu a střední odborné učiliště technické v Třemošnici. V učebnách a dílnách areálu školy byly pro žáky připraveny praktické ukázky a soutěže. Žáci si vyzkoušeli soustružení vnější válcové plochy, měření vnitřních a vnějších rozměrů, modelování plastové klíčenky, frézování drážky na frézce, ruční dělení kovových materiálů i montáž štokrlete. Celé dopoledne bylo zakončeno zábavnou soutěžní hrou. Nakonec byly vyhlášeny výsledky a předány ceny. K naší velké radosti jsme ve vědomostní soutěži obsadili 1. místo a v praktických dovednostech místo 3. 

.

 


Florbalový turnaj (9)

22.02.

Jako každý rok i letos se konal florbalový turnaj, naši chlapci obsadili druhé místo.

.

 


Technohrátky (8)

22.02.

Ve středu 14.2. se naši chlapci zúčastnili Technohrátek na Střední integrované škole ve Vysokém Mýtě. Vyzkoušeli si vystřihnout z plechu písmena, montáž kola u auta, šití na šicím stroji, nástřik šablony, vyšroubovat matičky a znovu je upevnit. Nakonec byl vědomostní kvíz, kde uplatnili vše, co jsme se tento den naučili. Zde jsme obsadili druhé místo z devíti škol, v montáži kola byl nejúspěšnější Dan Slanař.

.

 


V 2017 (7)

02.01.

Na poslední den před Vánocemi jsme si připravili příjemné posezení s čajem, dobrotami a dárky.


Vánoční jarmark (6)

03.12.

V pondělí 27.11. se konal na naší škole projektový den, kdy jsme vyráběli vánoční dekorace. Naše výrobky jsme úspěšně prodali na jarmarku. Velmi nám pomohli naše maminky paní Burešová, Chvojková, Nováková, Klimešová a pan Křivka. Též některé dekorace přinesl Dominik Pejcha, vánočky Viktorka Machová. Všem děkuji za pomoc, velmi si toho vážíme.


Exkurze (5)

19.11.


STAŇ SE DIPLOMATEM (4)

29.10.

V pátek 13. 10. jsme se s paní učitelkou Broďákovou zúčastnili celodenního vzdělávacího projektu Staň se diplomatem, kterou pořádá Asociace pro mezinárodní otázky pod hlavičkou Pražského studentského summitu. Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. A o co vlastně šlo?

Na jeden den jsme se stali delegáty určených zemí v Radě bezpečnosti OSN. Nejdříve jsme si poslechli přednášky o OSN a jejích nejdůležitějších orgánech. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení se s činností Rady bezpečnosti OSN a jednacím řádem, podle kterého probíhalo simulované jednání.

Pak následovalo samotné zasedání. Jeho tématem byla občanská válka v Sýrii. Měli jsme řešit otázky stability syrské vlády, dosah činů umírněné a radikální opozice, potlačování IS a v neposlední řadě také téma uprchlíků.

Každý z nás zastupoval jednu zemi, jejíž vyslanci jsou nyní v Radě bezpečnosti OSN. Hájili jsme proto názor země, kterou jsme zastupovali, a ne svůj vlastní.

Já jsem byla zástupce nestálého člena Rady bezpečnosti, a to Brazílie. Tím pádem jsem měla bránit vládu Bašára al – Asada, což bylo mnohdy těžké. Původně jsem si myslela, že to jen taková hra, ale nebylo to jen tak… Měli jsme se hlásit o slovo přesně podle jednacího řádu, jinak nás nevyslechli. Museli jsme se vyjadřovat spisovně. Také bylo důležité vyjadřovat se k právě probíranému tématu (to se měnilo vždy s příchodem nové rezoluce).

Někteří žáci z jiných škol se v řečnění přímo vyžívali, bylo na nich vidět, že je to velmi baví. Myslím, že z nich budou příští členové sněmovny. Já jsem se zpočátku také hlásila, ale potom už jsem si říkala, jestli nebude lepší nechat to na těch zasvěcenějších.

Jinak to byla určitě dobrá zkušenost. Naučila jsem se lépe mluvit před cizími lidmi a to ještě spisovně. Také už vím, že diplomatem, poslancem, či senátorem bych se skutečně stát nechtěla…

Ema Chvojková, 8. B


Shakespeare (3)

12.10.

Shakespeare,jak ho neznáme…

Dne 3. října jsme se společně s devítkami zúčastnili divadelního představení s názvem Souborné dílo Williama Shakespearea ve 120 minutách v kulturním domě ve Skutči.

Představení obsáhlo všechny známé Shakespeaerovy hry jako např. Othello, Romeo a Julie nebo Hamlet. Navíc bylo podáno jako tehdejší dramata vložená do dnešní doby, se spoustou vtipných scének a hlášek.

Osobně si myslím, že byl humor občas i trošku ostřejší, ale to záleží na každém divákovi, jak to posoudí.

Celé představení odehráli pouze tři herci, za což jim právem patřil následný potlesk, i když to občas vypadalo, že místo naučeného textu improvizují.

A navíc – tato hra získala v roce 2016 Cenu studentské poroty na GRAND festivalu smíchu v Pardubicích.

Ema Chvojková


Běh jen tak (2)

12.10.

V sobotu 30.9. jsme se účastnili akce pořádané obcí Řestoky - Běh jen tak, tentokrát jsme běželi pro Klárku. Doufáme, že výtěžek z této akce pomůže Klárce lépe překonávat její onemocnění.

Zároveň děkuji dětem z naší třídy, kteří ji přišly podpořit.


Pravidla třídy a služby (1)

10.09.
Zvolili jsme si tato pravidla:

Po zvonění jsme ve třídě a chystáme se na výuku
Chováme se k sobě slušně
Pomáháme si
Udržujeme pořádek ve třídě
Nasloucháme si
Nerušíme výuku

Služby:

Martin Hysek - třídní kniha
Daniel Slanař, Jiří Dalecký – zástupci do parlamentu
Martina Křivková, Adéla Součková – šatna, třída - klíče
Magda Vargová, Viktorie Machová: zástupci do ekorady