8.A

Mgr. Bronislava Broďáková


VÁNOČNÍ BESÍDKA (6)

28.01.

Jako každý rok jsme si poslední den školy před vánočními prázdninami zpříjemnili tzv. vánoční besídkou...ozdobili jsme stromek, uvařili čaj, ochutnali cukroví, popovídali si o vánočních zvycích a nakonec samozřejmě také rozdali dárky.


ADVENTNÍ JARMARK (5)

03.12.

V úterý 28. 11. se konal na naší škole adventní jarmark, na kterém každá třída prodávala výrobky s vánoční tématikou, které připravili žáci o projektovém dni.

Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili a přispěli tak svým nápadem, výrobkem či upečenými dobrotami na dobrou věc.


SBĚR PAPÍRU (4)

19.11.

V týdnu od 18. do 22. září se konal sběr papíru, žáci z celé školy nosili svázaný papír na prostranství před školou, kde ho vybírala třída 8. A.

Nasbíralo se celkem 14 986 kg

Všechen papír byl odvezen, bude zrecyklován.

Za nasbíraný papír jsme pro školu získali 22 000,- Kč

Peníze, které jsme za starý papír dostali, budou rozděleny na dva stejné díly. Za polovinu, tj. 11 000,- Kč, budou nakoupeny nové knihy do školní knihovny. Druhá polovina peněz byla rozpočtena mezi jednotlivé třídy podle nasbíraných kilogramů.

Všem, kteří se na sběru papíru podíleli a přinesením starého nepotřebného papíru na tuto pěknou částku přispěli, děkujeme.


140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (3)

05.11.

V sobotu 4. 11. jsme si u nás ve škole připomněli 140. výročí založení školy v Chrasti. Při této příležitosti se konalo setkání pamětníků, přátel, bývalých i současných žáků školy. Celá akce byla zahájena kulturním programem a poté byla celá škola zpřístupněna veřejnosti. Naše třída se do oslav aktivně zapojila. V rámci hodin anglického jazyka žáci nacvičili pohádku O Červené karkulce. Svůj herecký talent a znalosti angličtiny zúročili hned při několika svých vystoupeních, která sehráli během celého slavnostního dne. Děkuji p. uč. Pelikánové za přípravu a žákům za jejich ochotu vystupovat a velké nasazení při představeních.


PROJEKTOVÝ DEN - JAK ŽIJÍ DĚTI NA SVĚTĚ (2)

29.10.

V úterý 24. 10. proběhl na naší škole projektový den s názvem Jak žijí děti na světě. V rámci připraveného programu jsme se letos věnovali tématu migrace. Interaktivní program byl pod vedením členů společnosti ADRA.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa.


PRAVIDLA TŘÍDY (1)

28.09.
  1. Respektujeme soukromí svých spolužáků

  2. Po zvonění jsme na svém místě

  3. Zdravíme dospělé osoby

  4. Svačíme pouze na svém místě

  5. Mluví jeden, ostatní mu naslouchají

  6. K ostatním se chovám tak, jak chci, aby se chovali ke mně