Výchovná poradkyně hlásí, oznamuje, radí - školní rok 2016/2017


Zpravodaj TECHNOhrátky - Červen 2017

01.06.

Zpravodaj červen 2017 (pdf - 714 kB)


Volba povolání - Informace o odvolání a možnostech 2. kola přijímacího řízení

08.05.
Napoprvé to nevyšlo, co dál

Nevyšlo to na první pokus? To je samozřejmě zklamání, ale nejde o žádnou tragédii. Brzy přijde druhá šance - druhé kolo přijímaček. Seber sílu a jdi do toho znovu. Jestli máš odůvodněné pochybnosti o svém nepřijetí, můžeš se proti rozhodnutí písemně odvolat.

Když neprojdeš přijímačkami a škola tě nepřijme studiu, obdržíš rozhodnutí písemně (na rozdíl od přijatých, kteří své jméno/přidělený kód najdou na školním webu).

Vybírej poštu! Jestliže nepůjde dopis s oznámením o nepřijetí doručit, zůstane uložen u provozovatele poštovních služeb na dobu 10 dnů a pak bude považován za doručený.

Druhá šance

Střední školy, které nenaplní novými žáky a žákyně své 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

Kde to zjistíš? Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborechnajdeš:

Doporučení:

Školy mají povinnost po vyhodnocení prvního kola oznámit místně příslušnému krajskému úřadu počty neobsazených míst. Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně, takže se vyplatí jejich webové stránky sledovat opakovaně a hned po oznámení o nepřijetí.

Přehledy o volných místech ve středních školách

Hlavní město Praha

http://skoly.praha.eu/88035_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2017-2018

Středočeský kraj

přehled bude zveřejněn nejdříve 5. května 2017, sledujte https://www.kr-stredocesky.cz/web/20875/29

Jihočeský kraj

http://www.kraj-jihocesky.cz/1412/prijimaci_rizeni_ke_vzdelavani_ve_strednich_skolach_pro_skolni_rok_20152016.htm

Plzeňský kraj

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/volna-mista-na-strednich-skolach-v-plzenskem-kraji-13

Karlovarský kraj

přehled bude zveřejněn nejdříve 5. května 2017, sledujte http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Ústecký kraj

http://www.kr-ustecky.cz/prijimani-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole/ms-207972/p1=204451

Liberecký kraj

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4237/Dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-do-prvnich-rocniku-strednich-skol.aspx

Královéhradecký kraj

http://www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/

Pardubický kraj

 

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-%C5%A1kol/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-S%C5%A0/ID/23286/Prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly--II-a-dalsi-kola--Prehled-o-poctu-volnych-mist

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/prijimaci-rizeni/ds-300609/p1=9083

Jihomoravský kraj

 

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20172018

Olomoucký kraj

https://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html

Zlínský kraj

https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/II.-a-další-kola-přijímacího-řízení-na-SŠ-ve-Zlínském-kraji.aspx

Moravskoslezský kraj

http://www.msk.cz/skolstvi/index.html

Do dalších kol nová přihláška ke studiu

Vyplň novou přihlášku ke studiu a pošli ji řediteli střední školy, včetně lékařského posudku (je-li požadován).
Ve druhém kole, případně dalších, se do přihlášky píše jen jedna škola a jeden obor, ale počet přihlášek již není omezen (můžeš si podat třeba tři).

Pokud je ředitelem stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Hlídej si, aby se v různých školách nepřekrývaly, v tomto případě nemáš právo žádat o náhradní termín.
Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají.
I v dalších kolech musíš při přijetí potvrdit svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Máš vůči nepřijetí vážné výhrady? Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.
Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu podáš u ředitele školy. Ten tvé odvolání, stanovisko školy a dokumenty týkající se tvého přijímacího řízení předá odvolacímu orgánu, který ve věci rozhodne. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.
Odvolacím orgánem je pro přijímací řízení ve veřejných, soukromých i církevních školáchpříslušný krajský úřad (pro Prahu Magistrát hlavního města Prahy).

Když je odvolání úspěšné

Přijatý uchazeč, který podal zápisový lístek a přihlásil se tím ke studiu v konkrétní škole, nemůže již své rozhodnutí změnit. Výjimkou je ale situace, kdy se odvoláš proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ve druhé škole a tvé odvolání je vyřízeno kladně.

V případě, že nechceš čekat na rozhodnutí o odvolání a raději zápisový lístek odevzdáš v druhé škole, můžeš kladné rozhodnutí předložit ve škole, ve které ses již zapsal/a zápisový lístek ti bude vrácen. Není přitom rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
• vytisknout
• uložit jako MS Word


TECHNOhrátky 2017 - TECHNOhrátky info č. 6/2017 - SOU zemědělské Chvaletice

17.04.

Technohrátky info (pdf - 1,2 MB)


ZŠ Chrast - další vyhrané Technohrátky

17.04.

Technohrátky Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice

Ve středu 12.4.2017 se konalo další kolo soutěže Technohrátky, tentokrát na Středním odborném učilišti zemědělském ve Chvaleticích. Celkem se zúčastnilo 10 škol. Naši školu reprezentovalo 18 žáků a žákyň z 8.A a 8.B. Na 6 stanovištích vyráběli dřevěnou hrací kostku, spojovali vodovodní potrubí, přezouvali pneumatiky, zapojovali zásuvku přívěsu za auto, poznávali dopravní značky, jezdili na traktoru a vyráběli kovovou růži. V dovednostní soutěži nakonec získali 57 bodů a opět se radovali z vítězství. Za 1.místo dostali ovocný jahodový dort, na kterém si po návratu do Chrasti společně pochutnali. Moc všem gratuluji, děkuji za reprezentaci školy a paní učitelce Mgr. Radce Kmoškové za doprovod. V naší škole máme šikovné děti - jak jinak si vysvětlit tolik již snědených vítězných dortů????

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

.

 


Zpravodaj TECHNOhrátky - únor 2017

02.03.

Zpravodaj únor 2017 (pdf - 681 kB)


Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky 2017

02.03.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro naše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro naše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 - ke stažení ve formátu PDF.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


TECHNOhrátky 2017 - TECHNOhrátky info č. 3/2017 - Gy a SOŠ Přelouč

26.02.

Technohrátky info (pdf - 1,04 MB)

Ve středu 22.2.2017 se konalo další kolo soutěže Technohrátky, tentokrát na Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči. Celkem se zúčastnilo 9 škol. Naši školu reprezentovalo 15 žáků a žákyň z 8.A a 8.B. Na 6 stanovištích spojovali šrouby a matice, měnili kolo na vozidle, zapojovali zásuvku přívěsu za auto, pracovali s grafickým programem Photoshop, skládali papírovou krabičku a vyráběli zápisník a na posledním stanovišti vyráběli etiketu na kořenku. Přestože první 3 stanoviště byla spíše pro chlapce, dívky dokázaly všechny překvapit, když přezuly kolo na vozidle v nejrychlejším čase ze všech. V dovednostní soutěži jsme nakonec získali 56 bodů a skončili na krásném 2. místě, za které jsme dostali bonboniéru, ale o dort za vítězství jsme nepřišli, protože jsme ve vědomostní soutěži obsadili 1. místo. Domů jsme tedy přijeli s dortem a bonboniérou. Moc všem gratuluji a děkuji za reprezentaci školy, paní učitelce Mgr. Radce Kmoškové za doprovod žáků.

Mgr. Lenka Budínská

.

 


volba povolání - potravinář mlékař Hlinsko

16.02.

leták - potravinář mlékař Hlinsko (pdf - 637 kB)


Technohrátky v SOŠ a SOU Třemošnice - Vyhráli jsme soutěž zručnosti !!!

09.02.

V úterý 7.2.2017 se konalo další kolo soutěže Technohrátky, tentokrát v SOŠ a SOU technické Třemošnice. Celkem se zúčastnilo 10 škol. Získali jsme možnost poslat do soutěže 10 žáků. Protože deváťáci již mají své školy vybrané , vyslali jsme zástupce z 8.A a 8.B. Trošku nás lekal limit 10 žáků, ale vše probíhalo na výbornou: Kluci vyhráli dovednostní soutěž s počtem 53 bodů. Na 6 stanovištích řezali pilkou kov, měřili posuvným měřítkem, na počítači vytvářeli 3D objekt, v truhlárně skládali stoličku. Vítězný dort už kluci snědli, ale vítězství v tomto kole Technohrátek bylo korunováno ještě bonusovou odměnou - ŠEKEM NA 5 000,-Kč od firmy KOVOLIS HEDVIKOV!!! Myslím, že kluci budou mít zamotanou hlavu tím, jak s výhrou naložit! Zda přispějí svým třídám na výlet, nebo koupí nějakou pomůcku pro školu... Uvidíme, necháme to na nich. Děkuji všem za reprezentaci školy a paní učitelce Mgr. R. Kmoškové za doprovod na soutěž.

.

TECHNOhrátky info č. 2/2017 - SOŠ a SOU technické Třemošnice

09.02.

Letošní druhé číslo speciálních novin TECHNOhrátky info je věnované SOŠ a SOU technickému Třemošnice, kde v úterý 7. února proběhla druhá akce v rámci úspěšného a oblíbeného projektu na podporu řemesel a technického vzdělávání v Pardubickém kraji s názvem TECHNOhrátky.

Technohrátky info (pdf - 1,3 MB)


Termíny přijímacích zkoušek

02.02.

Sdělení MŠMT (PDF - 152 kB)


Přijímací zkouška nanečisto

29.01.

Pozvánka na přijímací zkoušku nanečisto, pro žáky 9. tříd.

Pozvánka (pdf - 235 kB)

sekretariát ISŠT Vysoké Mýto
Tel: 465 420 405
Fax: 465 423 005
Email: sekretariat@isstvm.cz
www.isstvm.cz


TECHNOhrátky 2017 - TECHNOhrátky info č. 1/2017 - SPŠ potravinářství a služeb Pardubice

26.01.

Letošní první číslo speciálních novin TECHNOhrátky info věnované SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, kde ve středu 25. ledna proběhla první akce v rámci úspěšného a oblíbeného projektu na podporu řemesel a technického vzdělávání v Pardubickém kraji s názvem TECHNOhrátky.

Jeho cílem je i nadále zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se v roce 2017 zapojí celkem patnáct vybraných středních odborných škol z regionu, které nabízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje.

Technohrátky info (pdf - 846 kB)


Účast naší školy na akci TECHNOhrátky ve Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice

26.01.

Odkaz na článek a foto z TECHNOhrátek ve Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice. Věřím, že žáci naší školy rádi uvidí své spolužáky v prostředí potravinářské školy.

www.klickevzdelani.cz/technohratky - web TECHNOhrátek

www.klickevzdelani.cz/foto - zkrácená adresa fotogalerie TECHNOhrátek

TECHNOhrátky vstoupily do 5. ročníku ve voňavých dílnách a moderních laboratořích pardubické „Potraviny“ - článek

TECHNOhrátky 2017 ve Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice - fotogalerie


Matika pro spolužáky - možnost přípravy k přijímacím zkouškám

26.01.

Mnoho základních škol projevilo zájem o projekt týkající se středoškolské matematiky. Především o knihu Základní poznatky, která obsahuje opakování ze základní školy, připravuje studenty k přijímacím zkouškám na SŠ a shrnuje všechny podstatné kapitoly.

Kompletní informace, ukázkové kapitoly zdarma, názory zkušených pedagogů, reference studentů a množstevní slevy pro školy najdete na www.noveucebnice.cz.

Pro bližší informace a konkrétní nabídku kontaktujte na emailové adrese či na telefonním čísle:

Radek Lekeš, tým Matiky pro spolužáky
tel.: +420 777 725 099
skoly@noveucebnice.cz


FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

16.01.

VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,
zde je k dispozici formulář přihlášky na SŠ (xlsx - 27 kB), který v současné době nanečisto vyplňujeme ve škole.

V případě potřeby Vám i dětem ráda poskytnu po telefonické domluvě osobní konzultaci.

Mgr. Lenka Budínská


EDUCA Pardubice - vyučuje nový obor IT - "Bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích"

15.01.

Střední odborná škola EDUCA Pardubice je první školou v kraji, která nabízí studium v oboru "Bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích". Nenechte si ujít příležitost studovat nejprestižnější obor IT v současnosti.

Vyučuje ve spolupráci v Metropolitní Univerzitou Praha.

Další informace o studijním oboru naleznete zde.

Můžete se přihlásil/a k návštěvě naší střední odborné školy EDUCA Pardubice na jeden den středoškoláka.

Účast je zcela dobrovolná. Dovoluji si Vás jen upozornit, že se kapacity této akce rychle plní.

Proto neváhejte a přihlaste se na některý z vypsaných termínů na stránce http://projects.educapardubice.cz/stredoskolak/

Přijďte se podívat do nejmodernějšího areálu střední školy ve východních Čechách.

Budeme se na Vás těšit.

Educa BICT (mp4 - 8,8 MB)

Se srdečným pozdravem,

Bc. Aleš Roleček
PR Manager

EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o.
tel: 774 320 319
e-mail: ales.rolecek@educapardubice.cz
web: www.educapardubice.cz


Volba povolání - učební obor "mlékař" na gymnáziu v Hlinsku

14.12.
.

 


CZVV - Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017

08.12.

Informace pro základní školy (pdf - 744 kB)


Návrat středního odborného školství zpět do Hlinska

04.12.

Návrat středního odborného školství zpět do Hlinska, a to už od příštího školního roku 2017/2018. Tedy první učební obor "výrobce potravin - mlékař" !!!

Úspěch: Do Hlinska se vrací střední odborné školství

Pro nadcházející školní rok 2017-2018 dochází na území Pardubického kraje k rozšíření nabídky v oblasti středního vzdělávání o nový tříletý učební obor „výrobce potravin - mlékař“. Do Hlinska se tímto vrací střední odborné školství.

Základem se stala trojstranná spolupráce mezi Pardubickým krajem, zaměstnavateli a městem Hlinsko. Spočívá v tom, že kraj poskytne finance na platy učitelů, vychovatelů a zajistí nutné administrativní i organizační náležitosti spojené se vznikem nového oboru. Zaměstnavatelé budou financovat vybavení odborných učeben, poskytnou odborníky na výuku, dále nabídnou žákům možnost stipendií a sociálního programu v podobně příspěvků na dopravu nebo bydlení. Město Hlinsko pak připraví především prostory pro domov mládeže či odbornou výuku.

„Od první schůzky s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým na téma možného návratu středního odborného školství zpět do Hlinska uplynuly bezmála dva roky. Na počátku jsme se dohodli na tom, že pokud dokážeme v Hlinsku nalézt odpovídajícího silného partnera na straně zaměstnavatelů, kraj návrat odborného školství do našeho města podpoří. To se nakonec povedlo. Ve čtyřech mlékárnách (Hlinsko, Jihlava, Přibyslav, Polná) jsme partnery nalezli a tím i první obor vzdělávání, tedy výrobce potravin - mlékař. Jde o obor unikátní a jedinečný nejenom v rámci Pardubického kraje, ale i Vysočiny, Středočeského či Královéhradeckého kraje. Kromě jiného v tomto vidím velký potenciál, který je podpořen perspektivou samotných firem,“ říká starosta Hlinska Miroslav Krčil. V Hlinsku tak nyní vzniká nový subjekt Gymnázium K.V. Raise a Střední odborná škola Hlinsko. „Oceňuji pragmatický a vstřícný přístup ředitele gymnázia Rostislava Dvořáčka, který se do přípravy projektu připojil letos v listopadu poté, co kraj rozhodl, že právě místní gymnázium bude nositelem také středního odborného vzdělávání,“ dodává starosta Krčil.

Z organizačních důvodů bude tedy v první fázi obor připojen právě ke gymnáziu. „Vrátit do Hlinska střední odborné školství je pro Pardubický kraj jednou ze současných priorit v oblasti školství. Vznik nového samostatného školského subjektu nebyl v této chvíli ekonomicky možný, ale prostřednictvím gymnázia se nám podařilo najít schůdnou cestu. Rozhodující v celém procesu je jednoznačně spolupráce se zaměstnavateli a městem,“ podotýká krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

„Když se podíváme na mapu Pardubického kraje, tak zjišťujeme, že v jeho jižní části skutečně vzniklo kvůli zásahům v minulosti určité vakuum, pokud jde o nabídku středního odborného vzdělávání. My jsme se rozhodli tuto mezeru vyplnit. A to by nebylo možné bez aktivního přístupu vedení hlinecké radnice,“ doplňuje vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.

Nyní bude probíhat intenzivní náborová kampaň a propagace nového oboru. Na 12. ledna 2017 je naplánována schůzka se zájemci o budoucí studium, která se uskuteční v Hlinsku v budově gymnázia.

.

 


Zpravodaj TECHNOhrátky - Listopad 2016

17.11.

Letošní šesté číslo speciálního bulletinu projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje – Zpravodaj TECHNOhrátky.

Cílem projektu je i nadále zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se v roce 2016 zapojí celkem čtrnáct vybraných středních odborných škol z regionu, které nabízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje.

Zpravodaj listopad 2016 (pdf - 483 kB)


Přípravy pro žáky na přijímací zkoušky

17.11.

TESTY 2017 PRO ŽÁKY 5. A 7. TŘÍD ZŠ

Komplexní příprava na jednotné přijímací zkoušky

V letošním školním roce 2016/2017 poprvé čekají žáky základních škol jednotné přijímací zkoušky na střední školy i víceletá gymnázia.

Publikace Testy 2017 zohledňují strukturu a náplň testů zadavatele – Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Mimo nácvik představují Vašim žákům i návod, jak se na letošní přijímací zkoušku připravit.

Aktuálně i pro žáky 5. a 7. tříd základní školy

Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
B5, brož., 148 str.
ISBN: 978-80-7358-263-0
EAN: 9788073582630
Více informací

Testy 2017 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
B5, brož., 136 str.
ISBN: 978-80-7358-264-7
EAN: 9788073582647
Více informací

Pokud Vás publikace zaujaly můžete si je prohlédnout na XXII. Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání 2016 na výstavišti v Brně ve dnech 25. 11. – 26. 11. 2016 nebo na výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák na výstavišti Černá louka v Ostravě ve dnech 2. 12. – 3. 12. 2016.

Přejeme Vašim studentům úspěšné složení přijímací zkoušky

Ngo Thu Thao
specialistka marketingu a obchodu
e-mail: t.thao@didaktis.cz
tel.: +420 725 694 917

nebo se přímo obraťte na Vašeho obchodního zástupce
www.didaktis.cz


Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové DOD 19.11. a kurz kresby 25. a 26.11.2016

13.11.

Dovoluji si Vás a Vaše žáky pozvat na Adventní a vánoční výstavu prací našich studentů ŠVP Branding design a ŠVP Branding floristiky. Výstava se koná ve dnech 25.11-27.11.2016 v budově školy v Jiráskových sadech v Hradci Králové.

Současně bych rád pozval Vaše žáky a jejich rodiče na den otevřených dveří v sobotu 19.11.2016 od 10 do 16 hodin v budově školy v Jiráskových sadech v Hradci Králové.

Vzhledem k tomu, že vzděláváme v uměleckém maturitním oboru a přihlášky se k nám podávají do 30.listopadu, pořádáme pro zájemce o vzdělávání zdarma přípravný kurz kresby k přijímacím zkouškám.

Kurz se koná v sobotu 26.11. a neděli 27.11.2016. Žáci si mohou zvolit konkrétní termín a mohou se přihlásit přes webové stránky www.vizualskola.cz/ss_kurz_kresby.php

Prosím Vás, zda můžete tyto informace předat výchovným poradcům, učitelům Vv, třídním učitelům či přímo žákům.

| advent (pdf - 473 kB) | den otevřených dveří (pdf - 135 kB) | přípravný kurz (pdf - 266 kB) |

Mnohokrát Vám děkuji a přeji hezký den.
S pozdravem
**************************************
Ing. Mgr. Milan Jedlička
ředitel střední školy
STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY
škola je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001 a Zlatého certifikátu sdružení soukromých škol
Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové
tel: 495 221 811
www.vizualskola.cz


TECHNOhrátky 2016 - TECHNOhrátky info č. 13/2016 - SOU Svitavy

10.11.

Letošní třinácté číslo speciálních novin TECHNOhrátky info je věnované SOU Svitavy, kde ve středu 9. listopadu proběhla třináctá akce v rámci úspěšného a oblíbeného projektu na podporu řemesel a technického vzdělávání v Pardubickém kraji s názvem TECHNOhrátky.

Jeho cílem je i nadále zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se v roce 2016 zapojí celkem čtrnáct vybraných středních odborných škol z regionu, které nabízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje.

Technohrátky info (pdf - 791 kB)


Formuláře přihlášky na SŠ, termíny

31.10.

Důležitá informace pro naše žáky a jejich rodiče: přihláška ke vzdělávání musí být již 1. března (resp. 30. listopadu) doručena řediteli vybrané střední školy, nestačí ji dát v uvedeném termínu na poštu.

Přikládám též text vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kde na konci najdete novou podobu zápisového lístku.

Nové formuláře přihlášek a vysvětlivky k nim jsou ke stažení zde:

https://www.klickevzdelani.cz/Management-škol/Ředitelna/Přijímací-řízení-na-SŠ/ID/29058/Vyhlaska-o-prijimacim-rizeni-a-nove-tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani

nebo zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

MŠMT by ještě mělo vydat otázky a odpovědi k přijímacímu řízení, zveřejním je neprodleně poté na webu školy.

VYHLÁŠKA o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (pdf - 196 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy a kariérová poradkyně


Volba povolání - Informace k přijímacímu řízení

23.10.

Přijímací řízení (pdf - 3,3 MB) | Stipendia (pdf - 1,4 MB)


volba povolání - TECHNOhrátky 2016 - TECHNOhrátky info č. 12/2016 - PSŠ Letohrad

23.10.

Letošní dvanácté číslo speciálních novin TECHNOhrátky info věnované PSŠ Letohrad, kde ve středu 19. října proběhla dvanáctá akce v rámci úspěšného a oblíbeného projektu na podporu řemesel a technického vzdělávání v Pardubickém kraji s názvem TECHNOhrátky.

Technohrátky info (pdf - 897 kB)


Volba povolání - Brožurka škol se sportovním zaměřením

13.10.

brožura (pdf - 1,1 MB)


Letošní páté číslo speciálního bulletinu projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje – Zpravodaj TECHNOhrátky.

06.10.

Cílem projektu je i nadále zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se v roce 2016 zapojí celkem čtrnáct vybraných středních odborných škol z regionu, které nabízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje.

Zpravodaj září 2016 (pdf - 968 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


Přehlídka středních škol Schola Bohemia v Pardubicích

06.10.

XXIV.ročníku výstavy středních škol a vzdělávání SCHOLA Bohemia 2016, která proběhne ve dnech 4.-5.11.2016 ve výstavním centru Ideon v Pardubicích.

Tato výstava s dlouholetou úspěšnou tradicí je určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Tradičně se na této výstavě prezentuje cca 70 středních škol včetně zaměstnavatelů.

Naši žáci se mohou zúčastnit přehlídky se svými zákonnými zástupci.

dopis leták
pdf - 242 kB pdf - 126 kB

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


TECHNOhrátky 2016 - TECHNOhrátky info č. 10/2016 - SŠ automobilní Ústí nad Orlicí

02.10.

Desáté číslo speciálních novin TECHNOhrátky info věnované SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, kde ve čtvrtek 29. září proběhla desátá akce v rámci úspěšného a oblíbeného projektu na podporu řemesel a technického vzdělávání v Pardubickém kraji s názvem TECHNOhrátky.

Technohrátky info (pdf - 764 kB)


TESTY 2017 – Aktuální a ucelená příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd

22.09.

TESTY 2017

TESTY 2017
Zcela aktuální, cílená a komplexní příprava
na novou podobu jednotných přijímaček

TESTY 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd
B5, brož., 144 stran
ISBN 978-80-7358-262-3

TESTY 2017 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
B5, brož., 144 stran
ISBN 978-80-7358-261-6

Jako první Vám nabízíme zcela aktuální, cílenou a komplexní přípravu na novou podobu povinných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Knihy vychází ve druhé polovině září 2016.

Publikace jsou vhodné k systematické a efektivní přípravě žáků jak ve škole, tak v domácím prostředí.

V příručkách najdete tyto části:
• užitečné informace a tipy ke zkoušce;
• přípravnou sbírku testových úloh rozdělenou podle oblastí učiva;
• 10 kompletních cvičných testů s hodnocením zpracovaných zcela podle testů CZVV (Cermat) k simulaci zkoušky ve třech úrovních náročnosti;
• klíč ke všem úlohám a testům.

Máte zájem dozvědět se více? Prosím, klikněte sem.

Máte-li zájem o podrobnější informace nebo přejete-li si publikace prostudovat, neváhejte kontaktovat svého regionálního obchodního zástupce. Pokud ještě nemáte svého zástupce, zavolejte nám prosím na telefon 539 030 360 nebo nám napište na e-mail obchod@didaktis.cz. Rádi Vás propojíme s kolegou ve Vašem regionu.


Volba povolání - TECHNOhrátky 2016 - TECHNOhrátky info č. 9/2016 - SPŠ stavební Pardubice

18.09.

Deváté číslo speciálních novin TECHNOhrátky info věnované SPŠ stavební Pardubice, kde ve středu 14. září proběhla devátá akce v rámci úspěšného a oblíbeného projektu na podporu řemesel a technického vzdělávání v Pardubickém kraji s názvem TECHNOhrátky.

Jeho cílem je i nadále zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů. Do projektu TECHNOhrátky se v roce 2016 zapojí celkem čtrnáct vybraných středních odborných škol z regionu, které nabízejí ke studiu právě technické obory a řemesla, zároveň podporovaná stipendii Pardubického kraje.

Technohrátky (pdf - 797 kB)

Volba povolání - Plakát přehlídka škol v Chrudimi + další akce

18.09.

14. října – na ÚP Výchovní poradci - setkání učitelů

25. října – přehlídka škol, Muzeum Chrudim

30. listopadu – burza práce – technických oborů (školy, zaměstnavatelé) – Muzeum Chrudim

.

 


TESTY 2017 – Aktuální a ucelená příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd

11.09.

TESTY 2017

Zcela aktuální, cílená a komplexní příprava na novou podobu jednotných přijímaček.

TESTY 2017 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
B5, brož., cca 144 stran
ISBN 978-80-7358-261-6

Jako první Vám nabízíme zcela aktuální, cílenou a komplexní přípravu na novou podobu povinných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Publikace je vhodná k systematické a efektivní přípravě žáků jak ve škole, tak v domácím prostředí.

V příručce najdete tyto části:
• užitečné informace a tipy ke zkoušce;
• přípravnou sbírku testových úloh rozdělenou podle oblastí učiva;
• 10 kompletních cvičných testů s hodnocením zpracovaných zcela podle testů CZVV (Cermat) k simulaci zkoušky ve třech úrovních náročnosti;
• klíč ke všem úlohám a testům.

Máte zájem dozvědět se více? Prosím, klikněte sem.

Máte-li zájem o podrobnější informace nebo přejete-li si publikace prostudovat, neváhejte kontaktovat svého regionálního obchodního zástupce. Pokud ještě nemáte svého zástupce, zavolejte nám prosím na telefon 539 030 360 nebo nám napište na e-mail obchod@didaktis.cz. Rádi Vás propojíme s kolegou ve Vašem regionu.

www.didaktis.cz, tel.: 539 030 360
Didaktis s. r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ25302230
Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705
ze dne 17. 6. 1996 u Krajského soudu v Brně.


Kariérové poradenství - volba povolání

07.09.

Výchovná poradkyně pro volbu povolání oznamuje termíny akcí pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce:
V pondělí 19. září pojedeme společně se třídními učiteli na besedu na IPS ÚP Chrudim - volba povolání.
Ve středu 5. října se bude konat ve školní jídelně naší školy společná schůzka pro žáky a jejich zákonné zástupce se zástupci středních škol od 16:00 hod
V úterý 25. října pojedou žáci společně s třídními učiteli a výchovnou poradkyní na Přehlídku středních škol v Chrudimi (možno odpoledne navštívit s rodiči).
Individuální konzultace s kariérovou poradkyní jsou možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
Všechny informace mají žáci v žákovských knížkách.

Mgr. Lenka Budínská, kariérová poradkyně