VLO Přestavlky

VLO Přestavlky

ZŠ Chrast spolupracuje od roku 2000 s Výchovně léčebným oddělením při Dětském domově se školou, Střediskem výchovné péče, Základní školou, Školní jídelnou Hrochův Týnec v Přestavlkách. Děti se společně zúčastňují výletů, koncertů, exkurzí, škol v přírodě, sportovních akcí.

V rámci Vv má naše ZŠ možnost v Přestavlkách využívat keramickou pec. Paní učitelky z Přestavlk si zase mohou zapůjčit didaktické i názorné výukové pomůcky ve školních kabinetech. Děti z VLO se přímo zúčastnily výuky na ZŠ Chrast, aby viděly jak probíhá vyučování na "velké škole" s větším počtem dětí ve třídě. Také navštěvují různé kroužky při ZŠ Chrast.