školní vzdělávací program (švp)


Znění ŠVP zv


Dodatek č. 43 (původní ŠVP ZV + platné dodatky + zapracované změny dle RVP ZV a standardy) platné od 02. 09. 2013.

(všechny odkazy se budou otvírat v novém okně)

Dokumenty jsou výhradně ve formátu PDF/A.


Identifikační údaje
  Identifikační údaje
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Úvodní strana a obsah
1) Charakteristika školy
  Charakteristika školy
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
2) Charakteristika ŠVP
  Charakteristika ŠVP
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
3) Pokrytí průřezových témat
  Pokrytí průřezových témat v předmětech
Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech
Projekty
4) Učební plán
  Učební plány 1.st.
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Učební plány 2.st.
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Učební plány celkové
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
5) Učební osnovy

5.1. Jazyky a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Anglický jazyk
Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Anglický jazyk
Anglický jazyk - další cizí jazyk
Český jazyk
Čeština jinak
Německý jazyk - další cizí jazyk

5.2. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Matematika
Matematika a její aplikace - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Matematika
Matematicko-fyzikální seminář

5.3. Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

5.4. Člověk a společnost

Člověk a společnost - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Dějepis
Výchova k občanství

5.5. Člověk a příroda

Člověk a příroda - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Fyzika
Chemie
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Přírodopis
Zeměpis

5.6. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Informatika
Informační a komunikační technologie - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Informatika

5.7. Umění a kultura

Umění a kultura - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Umění a kultura - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Hudební výchova
Mediální seminář
Výtvarná výchova

5.8. Člověk a zdraví

Člověk a zdraví - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tělesná výchova
Plavání
Člověk a zdraví - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

5.9. Člověk a svět práce

Člověk a svět práce - I. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Pracovní vyučování
Člověk a svět práce - II. st.
Charakteristika vzdělávací oblasti
Pracovní činnosti
Dílny
(Předmět bude vyučován od 1. 9. 2017)
Svět práce

5.10. Volitelné vzdělávací obory

Ekologické praktikum
Ekologické praktikum
Elektronika
Elektronika
eTwinning
eTwinning
Informatika
Informatika
Konverzace v AJ
Konverzace v AJ
Sportovní hry
Sportovní hry
Dílny
Dílny
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)

5.11. Výchova osobnosti

Výchova osobnosti I. st.
Výchova osobnosti I. st.
Výchova osobnosti II. st.
Výchova osobnosti II. st.
6) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
7) Školní družina, Školní klub
  Školní družina
Školní družina - dodatek č. 1
Školní klub
8) Nepovinný předmět Náboženství
1.roč. 1. třída - Jsem s tebou
2.roč. 2. třída - Poznáváme Boží lásku
3.roč. 3. třída - Bůh k nám přichází
4.roč. 4. třída - S Tebou na cestě
5.roč. 5. třída - Náš podíl na Božím království
6.roč. 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru
7.roč. 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka
8.roč. 8. třída - Utváření života podle víry
9.roč. 9. třída - Víra v životě křesťana
Charakteristika předmětu Náboženství pro ŠVP Charakteristika předmětu
Průvodní dopis Průvodní dopis
Výchovné a vzdělávací strategie Náboženství pro ŠVP Výchovné strategie
9) Nepovinné předměty ostatní
Projektové vyučování Projektové vyučování

Archiv předchozího ŠVP