srPš (Spolek rodičů a přátel školy)


Školní rok 2017/2018


Poděkování od rodiny Schináglových

17.12.

V závěru roku mne velice potěšil milý děkovný dopis od Schináglových, jejichž dceři Klárce a celé rodině ulehčuje život nový elektrický vozík. Díky paní Mgr. Soně Holubové, která věnovala výtěžek ze vstupného na svou přednášku SRPŠ, jsme také mohli na nákup nového vozíku přispět.

Děkuji paní Holubové a všem zástupcům SRPŠ, kteří byli pro.

Petra Dušková - předseda SRPŠ


Přednáška Mgr. Soni Holubové

08.10.


Zápisy ze schůzek SRPŠ

28.09.

zápis č. 6 z 21. 09. 2017 (pdf - 293 kB)


Školní rok 2016/2017


Zápisy ze schůzek SRPŠ

11.09.

zápis č. 4 z 07. 09. 2016 (pdf - 308 kB)

zápis č. 3 z 24. 06. 2016 (pdf - 209 kB)


Přehled čerpání SRPŠ - školní rok 2015/2016

11.09.

čerpání (pdf - 340 kB)


Školní rok 2015/2016


Zápis 09.09.2015

14.09.

zápis (pdf - 74 kB)


stránky dřívějšího SRPDŠ