Průvodce školním rokem 2017/2018

Termíny pedagogických porad

zahajovací
st 30. 08. 2017
čtvrtletní
st 15. 11. 2017
pololetní
st 24. 01. 2018
čtvrtletní
st 18. 04. 2018
závěrečná
st 20. 06. 2018
hodnotící
út 26. 06. 2018

Termíny třídních schůzek (14.00 - 18.00 hod.) + schůzky SRPŠ (15.00 hod.) (rodiče + dítě + učitel)

ČT 21. 09. 2017 rada SRPŠ od 16.00, následuje společná schůzka všech zák. zást. od 17.00 hod. ST 04. 10. 2017 - 9. ročník ve školní jídelně od 17.00 hod. (zák. zást.  + žáci + zástupci SŠ) ÚT 26. 06. 2018 rada SRPŠ od 17.00 (hospodaření školy s darem za šk. rok 2017/2018)

Konzultace (14.00 - 18.00 hodin)

ČT 09. 11. 2017 ČT 11. 01. 2018 ČT 05. 04. 2018 ČT 07. 06. 2018
Další schůzky podle potřeby tříd. učitelů a žáků, změny termínů podle aktuální situace.

 

Přihlášky na SŠ

Do 30. 11. 2017 pro talentové zkoušky – rodiče zašlou do SŠ
Do 01. 03. 2018 – 1. kolo přijímacího řízení na SŠ – rodiče zašlou do SŠ

Přijímací zkoušky

1. kolo
12. - 28. duben 2018 (maturitní obory)
přesné termíny vyhlásí MŠMT do 30. 09. 2017
2. a další kolo
každá SŠ individuálně
talentové
leden 2018

Zápis do 1. třídy

sobota 07. 04. 2018 09.00-12.00 hodin

27. školní akademie

1. vystoupení
ST 27. 06. 2018 - 09.00 a 14.00 hodin
2. vystoupení
ČT 28. 06. 2018 - 16.00 hodin
Adventní jarmark
ÚT 28. 11. 201 od 17.00 hodin (Zvoneček)
Velikonoční jarmark
ÚT 27. 04. 2018 od 17.00 hodin (Zvoneček)

Prázdniny

podzimní
ČT 26. 10. - 27. 10 2017
vánoční
od SO 23. 12. 2017 do ÚT 02. 01 2018
vyučování začne ve ST 03. 01. 218
vyučování za I. pololetí ukončeno 31. 01. 2018
pololetní
PÁ 02. 02. 2018
jarní
SO 10. 03. - NE 18. 03. 2018
velikonoční
ČT 29. 03. - PÁ 30. 03. 2018
vyučování za II. pololetí ukončeno 29. 06. 2018 (PÁ)
hlavní prázdniny
od SO 30. 06. 2018 do PÁ 31. 08. 2018
školní rok 2018/2019 začne
PO 03. 09. 2018