šd - důležité informace, společné pro všechna oddělení


Království sov

02.11.

V pátek 20.10.2017 k nám již podruhé na odpolední návštěvu do ŠD a ŠK přijeli manželé Podolští a tentokrát s sebou přivezli své sovy.

Počasí nám přálo, takže jsme se sešli na travnaté ploše za školou, kde na nás už sovy čekaly (např. Výreček malý, Puštík bradatý, Kalous ušatý, Sova pálená,...). Chovatelé nám všechny sovy představili, z blízka ukázali a zajímavě o nich povídali. Mohli jsme si prohlédnout jejich vajíčka a také poslechnout nahrané hlasy. Odměnou za naši pozornost a pěkné chování, za které jsme byli mimochodem od pana Podolského pochváleni, byl krásný zážitek - pohlazení si Výra velkého.


Důležité informace

03. 09. 2017

 Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ.
 Provoz školní družiny je: PO – Pá ráno od 6:00 hod. – do 7:45 hod.
odpoledne od 11:30 hod. – do 16:30 hod. (v pátek do 16:00 hod.)
 Vzhledem k vyhlášce o zájmovém vzdělávání byl stanoven poplatek za školní družinu:
Celoměsíční 80,- Kč (800,- Kč ročně), 6 až 15 pracovních dnů v měsíci 70,- Kč (700,- Kč ročně) a méně než 6 pracovních dnů v měsíci 50,- Kč (500,- Kč ročně) na dítě.
 Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat písemnou žádostí označenou datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů. Z důvodu zajištění bezpečnosti nebude dítě uvolněno ze ŠD na základě telefonického hovoru.
 Docházka pouze na ranní družinu je měsíčně 30,- Kč (300,- Kč ročně).
Pokud bude žák docházet jenom na polední přestávku platí se 100,- Kč ročně.
Peníze nutno uhradit do konce měsíce září (popř. ihned po přihlášení dítěte) v ŠD.
 Rodiče musí při vyplňování času odchodů na autobus a do zájmových kroužků počítat s dostatečným časovým limitem na vyzvednuté věcí a oblečení dítěte ve velké šatně.
 K vyzvednutí dítěte ze školní družiny slouží telefon u vchodu. Je nutné zavolat bzučákem do příslušného oddělení ŠD a vyčkat v dosahu kamery. Po telefonickém spojení s vychovatelkou odchází dítě samostatně do šatny.
 Rodič, který si dítě vyzvedává, hlásí vždy jeho odchod vychovatelce.
 Děti odkládají oblečení a boty ve velké šatně (tašky si nosí s sebou k ŠD).
 Vychovatelky přebírají za dítě zodpovědnost předáním paní učitelkou nebo příchodem dítěte do ŠD.
 Do ŠD je vhodné dítěti dát starší tepláky na převlečení (nutné podepsat).
 V rámci pitného režimu dětí je vhodné dát do družiny plastovou láhev šťávy se jmenovkou nebo dostatek vlastního pití.
 Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí u vychovatelek nebo na stránkách školy.
 Individuální požadavky rodičů lze projednat osobně během provozu ŠD nebo telefonicky.

Upozornění

Žádáme rodiče, aby si své děti, bude-li to možné, nevyzvedávali v čase od 13:00 hod. do 14:30 hod. z důvodu možných vycházek a jiného zájmového vyžití. V tuto dobu není vždy možné zajistit předání dítěte rodičům.


Program Papoušci - barevné klenoty

17.04.

Ve čtvrtek 23. 3. odpoledne k nám zavítali manželé Podolští se svými barevnými létajícími klenoty - papoušky. Chovatelé dětem zábavnou a jednoduchou formou představili průřez různými druhy papoušků z jednotlivých kontinentů a přiblížili jim to, co obnáší péče o takového tvora, a jak by se měly o papoušky starat, aby měly doma spokojené zvířátko.

V téměř hodinovém programu se nám předvedlo 8 druhů papoušků, které si mohly děti důkladně prohlédnout doslova z očí do očí. Na svém bidýlku či letem tělocvičnou se nám ukázali Aratinga jendaj, Ara arakanga, Ara ararauna, Kakadu, Žako,...

Papoušci i jejich majitelé sklidili u dětí veliký úspěch. Představení se všem moc líbilo a pohled na krasná barevná stvoření byl nezapomenutelným zážitkem.

.

 


Stromeček

21.11.

Na prosbu paní starostky se minulý týden všechny děti ze školní družiny a školního klubu pustily do vyrábění vánočních ozdob. Poté nám pracovníci města na dvorek u školní jídelny nachystali vánoční stromeček, který jsme vyrobenými ozdobami společně "ustrojili". Pro každého to bylo určitě letošní první zdobení stromečku, a tak si někteří při zavěšení té své ozdobičky v duchu přáli to, co by chtěli pod tím svým štědrovečerním stromečkem najít. Tento stromeček v sobotu krášlil průčelí zámku na vánočním jarmarku a v adventním čase bude zdobit náměstí.


Vánoční focení

17.11.

SRPŠ při ZŠ Chrast ve spolupráci s paní fotografkou Janou Štěpánkovou pořádá vánoční focení dětí. Fotografování proběhne v pátek 25. 11. 2016 v odpoledních hodinách (od 13:00 do 15:00 hod.) v tělocvičně ZŠ.

Děti, které navštěvují ŠD nebo ŠK, a budou mít o focení zájem, doprovodí na fotografování paní vychovatelka. Ostatní děti mohou na focení přijít v daném čase kdykoliv.

V případě zájmu je nutné v den fotografování donést vyplněný objednávkový formulář a peníze na zaplacení fotografií!!!

Objednávkový formulář děti dostanou ve svých třídách nebo je možné ho vyzvednout v ŠD u p. vych. Duškové a v ŠK u p. vych. Kurbelové.

.

 


Důležité informace

 Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. třídy ZŠ.
 Provoz školní družiny je: PO – Pá ráno od 6:00 hod. – do 7:45 hod.
odpoledne od 11:30 hod. – do 16:30 hod. (v pátek do 16:00 hod.)
 Vzhledem k vyhlášce o zájmovém vzdělávání byl stanoven poplatek za školní družinu:
Celoměsíční 80,- Kč (800,- Kč ročně), 6 až 15 pracovních dnů v měsíci 70,- Kč (700,- Kč ročně) a méně než 6 pracovních dnů v měsíci 50,- Kč (500,- Kč ročně) na dítě. Pokud bude žák docházet pouze na polední přestávku nebo pouze na ranní družinu platí se 100,- Kč ročně.
Peníze nutno uhradit do konce měsíce září (popř. ihned po přihlášení dítěte) v ŠD.
 Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem prokázat písemnou žádostí označenou datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů. Z důvodu zajištění bezpečnosti nebude dítě uvolněno ze ŠD na základě telefonického hovoru.
 Rodiče musí při vyplňování času odchodů na autobus a do zájmových kroužků počítat s dostatečným časovým limitem na vyzvednuté věcí a oblečení dítěte ve velké šatně.
 K vyzvednutí dítěte ze školní družiny slouží telefon u vchodu. Je nutné zavolat bzučákem do příslušného oddělení ŠD a vyčkat v dosahu kamery. Po telefonickém spojení s vychovatelkou odchází dítě samostatně do šatny.
 Rodič, který si dítě vyzvedává, hlásí vždy jeho odchod vychovatelce.
 Děti odkládají oblečení a boty ve velké šatně (tašky si nosí s sebou k ŠD).
 Vychovatelky přebírají za dítě zodpovědnost předáním paní učitelkou nebo příchodem dítěte do ŠD.
 Do ŠD je vhodné dítěti dát starší tepláky na převlečení (nutné podepsat).
 V rámci pitného režimu dětí je vhodné dát do družiny plastovou láhev šťávy se jmenovkou nebo dostatek vlastního pití.
 Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí u vychovatelek nebo na stránkách školy.
 Individuální požadavky rodičů lze projednat osobně během provozu ŠD nebo telefonicky.

Upozornění

Žádáme rodiče, aby si své děti, bude-li to možné, nevyzvedávali v čase od 13:00 hod. do 14:30 hod. z důvodu možných vycházek a jiného zájmového vyžití. V tuto dobu není vždy možné zajistit předání dítěte rodičům.