Hlášení z ředitelny - školní rok 2017/2018

15.10. Dobrý den,

ve 42. týdnu roku 2017 Vám naše společnost v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá hrušku.

Zde si můžete stáhnout doprovodný pdf dokument.

Zároveň přinášíme výsledek posledního hlasování o dodávkách. V napínavém a dlouho vyrovnaném souboji nakonec zvítězilo pitíčko Bovýsek, porazilo kaki o pouhých 19 hlasů. Pro velký úspěch obou kandidátů jsme se však rozhodli dodat Vám oba dva! O termínu dodání Vás budeme informovat.

Celkem jste nám zaslali 764 hlasů, za které velmi děkujeme.

Kompletní výsledky hlasování si můžete prohlédnout v našem grafu.

 

11.10.

140 let školy - pozvánka

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

08.10. Dobrý den,

ve 41. týdnu roku 2017 Vám naše společnost v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá jablko.

Zde si můžete stáhnout doprovodný pdf dokument.

Další hlasování o dodávkách pro Vaše děti

Dále přinášíme nové hlasování o dodávaném sortimentu pro Vaše děti.

Svůj hlas nám pošlete jako obvykle kliknutím na jednu z následujících možností.

Pitíčko-Bovýsek
Jablko
Hruška
Rajčata
Paprika
Mandarinka
Kaki Persimon
Mrkev

Hlasování vyhodnotíme do konce příštího týdne a budeme Vás informovat.

Děkujeme!

S přátelským pozdravem

Ing. Kateřina Rodová

koordinátor školních projektů
tel.: 724 993 714

 

08.10.

Český den proti rakovině - certifikát (poděkování)

Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

v příloze si Vám dovolujeme dodatečně zaslat oficiální poděkování za podporu květnové sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha "Český den proti rakovině 2017" - certifikát k vytištění s uvedením vybrané částky.

Ještě jednou děkujeme za podporu a těšíme se na další dobrou spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 16. května 2018!

Poděkování (PDF - 690 kB)

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných dní

Jana Mauleová
603 546 116
jana.mauleova@arcadia.cz
Arcadia Praha s.r.o.
Na Mlejnku 6/1012
147 00 Praha 4
www.arcadia.cz
www.cdpr.cz

08.10.

ZŠ Chrast podpořila charitativní akci obce Řestoky - Běh jen tak

V sobotu 30.9.2017 za krásného slunečného počasí pořádala obec Řestoky charitativní Běh jen tak... Startovné bude darováno Klárce Schinaglové jako příspěvek na zakoupení elektrického vozíku.

Sešlo se veliké množství běžců, za naši školu běželi žáci a žákyně v počtu 55 větších i menších, někteří sami, někteří s rodiči i malými sourozenci. Čas si našli i některé paní učitelky, páni učitelé, paní asistentky a pan asistent i ředitelka školy...

Děkuji všem, kteří chtěli pomoci, bylo to fajn prožité odpoledne... Těšíme se na příští ročník, kdy řestočtí plánují podpořit našeho žáka Tomáška.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.10.

OVOCE do škol - dodávka na 40. týden

Ve 40. týdnu roku 2017 v rámci školního projektu Ovoce a zelenina do škol bude dodán banán.

28.09.

Fotografie z rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - stav při práci + po rekonstrukci

25.09.

Ředitelské volno - uzavření školní družiny a školního klubu

Z důvodu malého počtu přihlášených žáků nebude školní družina a školní klub v den ředitelského volna (tj. v pátek 29. 9. 2017) fungovat.

Petra Dušková a Mgr. L. Budínská

17.09.

Žákovský parlament se zapojil do nového projektu Společnosti Člověk v tísni - Varianty

CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

Projekt CIVIS se věnuje rozvoji občanských a sociálních kompetencí směřujících k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků.

V našem chrasteckém žákovském parlamentu se do projektu zapojí 15 žáků z II. stupně, projekt povede paní učitelka Mgr. Ivana Celarová a Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy. O průběhu projektu, jehož výstupem by měl být smysluplný komunitní projekt, Vás budeme pravidelně informovat.

Plakát - pdf (175 kB)

Mgr. I. Celnarová a Mgr. L. Budínská

17.09.

OVOCE DO ŠKOL - dodávka na 38. týden

v 38. týdnu roku 2017  v rámci projektu Ovoce a zelenina bude dodána broskev. Zde si můžete stáhnout doprovodný pdf dokument.
14.09.

Využívání hřiště s umělým povrchem

Milé žákyně, milí žáci, vážení spoluobčané,
obracím se na vás s požadavkem, abyste respektovali, že hřiště s umělým povrchem před školou je do 15:00 vyhrazeno pro činnost školy a školní družiny.

Po 15. hodině je hřiště k dispozici veřejnosti.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci.
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.09.

Kroužek AJ Kolumbus pro 1. a 2. ročník, kroužek p. Moniky Macákové (Jaré)

Středa 4.10.2017 - začíná Kroužek AJ Kolumbus - lektor Mgr. Tomáš Bálek

1. třídy budou mít Kroužek AJ od 11:55 ve třídě 1. B

2. třídy budou mít Kroužek AJ od 12:40 ve třídě 3. A

Kroužek AJ s paní Monikou Macákovou (dříve Jarou) bude pokračovat pro děti, které jej navštěvovaly v loňském roce. Den a hodina budou domluveny příští týden.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.09.

Zahájíme kroužek Anglického jazyka - Jazyková škola Kolumbus

Jazyková agentura Kolumbus otvírá v naší škole kroužek Anglického jazyka na základě přihlášek našich žáků. Kroužek začne ve středu 4.10.2017 a bude se konat ve třídě 2.A vždy od 12.40 do 13.25.

Lektorem bude Mgr. Tomáš Bálek.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

10.09.

Ředitelna hlásí a prosí o zapojení do charitativní akce obce Řestoky

Obec Řestoky navazuje na úspěšný loňský charitativní běh „JEN TAK“ v Řestokách. II. ročník běhu se řestočtí rozhodli věnovat, společně s výtěžkem akce, naší žákyni Klárce Schinaglové na pomoc spolufinancování nákupu elektrického vozíku. Propagaci tohoto běhu děláme nejen v naší škole - pokusíme se vytvořit školní tým běžců, ale i ve městě Chrasti a v okolních obcích.

Děkujeme za podporu,
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

10.09.

Logopedická péče

Naše škola je zapojena do projektu - Zavádění systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji. Pokud máte zájem o logopedickou péči, obraťte se na p. uč. Mgr. Danu Dvořákovou - třídní učitelku 1.A

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

10.09.

OVOCE DO ŠKOL - dodávka na 37. týden a výsledek hlasování

Bude dodáno to ovoce, které jste si sami zvolili hlasováním.

Na plné čáře zvítězila nektarinka s téměř polovinou všech hlasů. Celkem jste zaslali 584 hlasů.

Kompletní výsledky hlasování si můžete prohlédnout v grafu.

05.09.

První závoz Ovoce a zeleniny do škol a hlasování o dodávkách

Začíná školní projekt Ovoce a zelenina do škol.

V tomto školním roce nám poprvé přiveze firma BOVYS ovoce 14. září, náš závozový den bude čtvrtek.

• Dodávky budeme realizovat jednou týdně (mimo svátky, prázdniny apod.).
• Ovoce a zelenina budou rozděleny do přepravek podle počtu dětí ve třídách.
• Každý pátek před závozem budeme dostávat informace o dodávaném ovoci a zelenině na následující týden.

Hlasování o dodávkách pro Vaše děti

Dále přinášíme nové hlasování o dodávaném sortimentu pro Vaše děti.
Svůj hlas pošlete jako obvykle kliknutím na jednu z následujících možností, výsledky Vám zašleme v pátek spolu s informací o dodávce na první týden závozu.

Nektarinka
Broskev
Paprika
Rajče
Jablko
Bluma
Hruška
Mrkev

04.09.

První závoz Mléka do škol

V tomto školním roce poprvé dostaneme mléko 14. září, náš závozový den bude čtvrtek. Spolupracujeme s firmou BOVYS.

• Dodávky se budou realizovat jednou za 14 dní (mimo svátky, prázdniny apod.)
• Z důvodu snížení limitu ze strany SZIF bude dodávka obsahovat 1 ks neochuceného mléčného výrobku na žáka
• Mléko budeme dostávat v originálním balení a postupně rozdělovat po třídách.
• V prvních měsících budeme dostávat neochucené mléko z mlékáren Hlinsko a Opočno. Mléko je trvanlivé a je možné jej skladovat při pokojové teplotě.

03.09.

Poděkování - rekonstrukce školní jídelny

Rekonstrukce školní jídelny se podařila!

Velké poděkování patří zřizovateli Městu Chrast za uvolněné finanční prostředky, firmě KJ stav pana Kerharta za kvalitně a hlavně včas odvedenou práci. Dík posíláme panu Radku Šárovi, který za Hospodářský odbor MÚ Chrast na celou stavbu bedlivě dohlížel.

Těšíme se na dobré obědy v pěkném novém prostředí.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.08.

Výuka nepovinného předmětu Náboženství

Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude zahájena ve středu 6. 9. 2017 panem farářem J. Depou.
Nejmladší skupina 1. -2. třída od 12:00 do 12:45
Žáci 3. - 5. ročníku 12:55 - 13:40
Žáci 6. - 9. ročníku 13:50 - 14:35

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.08.

Zahájení školního vyučování

Školní vyučování ve školním roce 2017/2018 bude zahájeno v pondělí 4. 9. 2017.
Vyučování 2. - 9. ročníku začíná v 7.50 hodin.
Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů paní starostkou a ředitelkou školy proběhne od 8.00 ve školní jídelně ZŠ Chrast.
Vyučování bude v tento den ukončeno v 9.00 hodin. Od 9.00 mohou jít přihlášení žáci na oběd do školní jídelny.

V úterý 5. 9. 2017bude vyučování prvňáčků podle pokynů p. učitelek, které sdělí rodičům první den.
2. - 5. ročník - vyučování do 11.25 - třídnické práce bez odpoledního vyučování
6. - 9. ročník - vyučování do 12.20 - třídnické práce bez odpoledního vyučování

Ve středu 6. 9. 2017 budou 1. a 2.hodinu třídnické práce, od 3. hodiny se již učíme podle rozvrhu.

Školní družina i školní klub fungují již od 4. 9. 2017 v plném rozsahu (Po - Čt od 6.00 do 16.30 hodin, Pá od 6.00 do 16.00 hodin)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

25.08.

Ředitelské volno

Ředitelka Základní školy, Chrast, okres Chrudim vyhlašuje na pátek 29. 09. 2017 ředitelské volno z organizačních důvodů.

Pro zájemce bude fungovat školní družina i školní klub - zájem je nutno nahlásit paním vychovatelkám do pátku 22. 09. 2017 (pro tyto přihlášené žáky je možno čerpat nedotovaný oběd ve školní jídelně).

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


Hlášení z ředitelny za školní rok:
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017