Hlášení z ředitelny - školní rok 2015/2016

11.08.

Itinerář 2016/2017

Itinerář 2016/2017 (pdf - 155 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

10.08.

Projekt "Hodina pohybu navíc"

Ředitelka Základní školy, Chrast, okres Chrudim podala v závěru školního roku žádost o účast školy v projektu MŠMT "Hodina pohybu navíc".
Naše škola v projektu uspěla. V rámci pobytu žáků ve školní družině se budou moci děti přihlásit k hodině tělesné výchovy navíc. Projekt je určen pro žáky 1. - 3. ročníku. Hodinu povede kvalifikovaný učitel TV ve spolupráci s některou paní vychovatelkou. Zahájení projektu bude předcházet proškolení dospělých osob, protože se bude jednat o netradiční, jiné aktivity, než ty, které jsou provozovány při klasické tělesné výchově. Cílem projektu je nenásilnou formou vést děti k pohybu a radosti z něj.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

02.08.

Dar NADACE AGROFERT

Ředitelka Základní školy v Chrasti s radostí oznamuje, že uspěla se žádostí na finanční podporu u NADACE AGROFERT na zakoupení masivního schodolezu, který zpřístupní první podlaží ve staré budově - nejen kmenové třídy, ale i školní knihovnu, 3 oddělení školní družiny a nově přestěhovanou jazykovou učebnu pro všechny žáky. Naše škola zakoupením tohoto zařízení bude již plně bezbariérová (tedy i malá tělocvična, kdy byly překážkou dvoje schody).

.

 

Nadace AGROFERT daruje škole 358.160,- Kč.

Tohoto daru si velmi vážíme a jménem celé školy děkujeme!!!

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

02.07.

Výtěžek z 25. školní akademie

Vážení rodiče a přátelé naší chrastecké školy,
velice  Vám děkuji za letošní výtěžek z dobrovolného vstupného na 25. školní akademii na téma "Videoklipy v našem podání". Celková částka za oba dny činí

17.029,- Kč.

Přeji Vám všem, zaměstnancům školy i  našim žákům krásné prázdniny plné slunce, pohody a odpočinku.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

26.06.

MAP v ORP Chrudim_Dotazník

Vážení občané,

pomozte nám zjistit skutečné názory široké i odborné veřejnosti na situaci ve vzdělávání v území ORP Chrudim. Vyplňte dotazník na http://maporpchrudim.cz/ vpravo dole, pod přihlášením (přihlášení není třeba) a váš názor pomůže k objektivnímu posouzení problémů a potřeb ve školách, školkách a dalších vzdělávacích zařízeních. Neváhejte vyjádřit svůj názor především jako rodiče.

Jste-li členem jakékoli organizace, jejíž členové by se mohli k dotazníku vyjádřit, prosíme o vyvěšení odkazu na dotazník na internetových stránkách organizace.

Dotazník je anonymní a bude zdrojem pro zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Vážíme si vaší ochoty a odvahy vyjádřit svůj názor, který pomůže nastavit takové změny ve společnosti a prostředí ve školách, aby každé dítě bylo v životě úspěšné.

Děkujeme, že s námi věříte ve změny.

S přátelským pozdravem

Tým MAP v ORP Chrudim

23.06.

Poděkování za účast v průzkumu o nadaných dětech

Vážená paní ředitelko,

děkujeme Vám za zájem o problematiku vzdělávání žáků s mimořádným intelektovým nadáním. Průzkum byl v pátek 17.6.2016 ukončen. Celkem se do něj zapojilo 783 základních škol z celé ČR. Vyplněné dotazníky právě zpracováváme. Jak jsme slíbili, po prázdninách se k Vám vrátíme s kompletní závěrečnou zprávou a s následnými kroky navazujícími na výsledky průzkumu. Zároveň připravujeme podzimní setkání, na kterém Vás rádi přivítáme.

S přáním krásného léta


 

22.06.

Seznam přijatých do 1. ročníku ze dne zápisu 22. 06. 2016

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2016/2017 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 22.06.2016.

ZŠ/CH/68/2016 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

19.06.

Školní družina pro školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 bude navýšena kapacita školní družiny o 2 oddělení (tj.o 60 dětí), proto budou do školní družiny a školního klubu přijímáni všichni zájemci.
Do konce tohoto školního roku můžete své dítě přihlásit osobně ve školní družině nebo ve školním klubu ráno od 6:00 do 7:30 hod. a odpoledne od 11:30 do 16:00 hod., případně na telefonním čísle – 723 465 830 či e-mailem na adrese – petradusk@seznam.cz .
Další termín k přihlášení dětí do ŠD a ŠK bude ve středu 31. 8. 2016 od 15:00 do 18:00 hod. a ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 9:00 hod. osobně v budově školy.

vychovatelky ŠD a ŠK

16.06.

Nabídka sportování o prázdninách

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

jménem Statutárního města Pardubice jako spolupořadatele Olympijském parku Pardubice 2016 bychom Vás rádi ještě před koncem školního roku upozornili na nabídku bezplatného sportovního i kulturního vyžití pro širokou veřejnost

V přiložených odkazech a v článku na Školském portálu Pk naleznete bližší informace, podrobný rozpis jednotlivých sportovišť a orientační mapu pro mimopardubické občany.

Zároveň Vás žádáme, zda můžete informační plakáty vyvěsit ve svých školách a školských zařízeních.

Olympijský park Pardubice 2016

Olympijský park Pardubice 2016 bude jedním z největších projektů novodobé historie Pardubic. Od 5. do 21. srpna jím ve městě ožije plocha o rozloze 245 600 metrů čtverečních.

Článek: https://www.klickevzdelani.cz/Veřejnost/A-co-teď-po-zvonění/Sport/ID/27358/Olympijsky-park-Pardubice-2016

Plakát: https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/Dokumenty/OP_plakat_A4.pdf

Mapa: https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/Dokumenty/OP_mapa.pdf

Za ochotu a spolupráci předem děkujeme.

skolsky_portal_klickevzdelani

Mgr. Miluše Málková

oddělení organizační a vzdělávání
odbor školství a kultury
Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: 466 026 204
miluse.malkova@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz

09.06.

Oprava chybných údajů v Chrasteckých ohlasech

Omlouvám se všem čtenářům Chrasteckých ohlasů - červnového čísla. Vloudila se chyba v čase konání společné schůzky s rodiči budoucích prvňáčků. Schůzka se bude konat 22. 06. 2016 od 18 hodin ve školní jídelně - tak, jak máte uvedeno v osobních pozvánkách, které jste dostali poštou.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v následujících týdnech:

22. týden jablko golden delicious

23. týden broskev

24. týden nektarinka

26.05.

Nabídka volnočasových aktivit - Kroužky s olympijskými kruhy + Křídla

.
Kroužky s olympijskými kruhy

pdf - 387 kB
24.05.

Odstávka vody

Ve ŠJ z důvodu odstávky vody v celém městě dne 25. 05. 2016 bude uvařeno pouze hlavní jídlo. Užitková voda na WC bude zajištěna cisternou před školou (tato voda není určena k pití!).

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.05.

Seznam přijatých do 1. ročníku ze dne zápisu 23. 05. 2016

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2016/2017 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 23.05.2016.

ZŠ/CH/67/2016 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

19.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu ve 21.týdnu roku 2016 - HRUŠKU - Conference.

15.05.

Celonárodní sbírka Český den proti rakovině

Ve středu 11. května 2016 se naše škola zapojila do celonárodní sbírky „Český den proti rakovině“. Po Chrasti a celé České republice prodávali dobrovolníci žluté kvítky. Výtěžek z letošní akce jde opět na pomoc onkologicky nemocným pacientům, na výzkum rakoviny a prevenci před touto nemocí. Tento rok bylo tematické zaměření sbírky „Rakovina prsu u žen a u mužů“. Od nejen chrasteckých občanů a spolužáků vybrali naši deváťáci celkem 7.970,- Kč. Kytičky prodávali Lucie Vávrová, Michaela Zaninová, Ondřej Černý, Valentýna Michková, Anna Teplá, Karolína Bendová a Michaela Klupková. Děkuji všem dobrovolníkům za jejich práci a dárcům za jejich příspěvky, panu učiteli Zdeňku Volejníkovi za organizaci akce.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.05.

Charitativní sbírka pro Fond Sidus, z.ú.

Naše škola zaslala 3.740,- Kč na Fond Sidus, z.ú.

Tento fond již od roku 2006 podporuje finančně i materiálně nemocné děti. Také naše žákyně získala v roce 2015 příspěvek z tohoto fondu. Děkuji všem, kteří si zakoupili drobné výrobky na podporu fondu a panu učiteli Zdeňku Volejníkovi za organizaci sbírky.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu ve 20. týdnu roku 2016 - RAJČE.

12.05.

Nabídka

Základní škola, Chrast, okres Chrudim hledá zájemce o každodenní odběr zbytků jídel ze školní jídelny ke zkrmení pro domácí zvířata. Převozové nádoby jsou ve vlastnictví školy a budou zájemci zdarma zapůjčeny. Odběr je možno zahájit od 1.9.2016.

Kontakt pro zájemce: Lenka Budínská, ředitelka školy, telefon 608 144 314, budinska.l@seznam.cz

08.05.

OVOV okresní kolo Hlinsko

Dne 5. 5. 2016 se uskutečnilo okresní kolo v Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů. Tohoto kola se zúčastnilo jedenáct škol a tím se toto kolo stalo druhým nejpočetnějším v ČR. Letošní ročník byl poznamenán jednou změnou a to vyřazením běhu na 60 metrů, tím se nám z šestiboje stal pětiboj. Podle mého názoru je tato změna spíše ke škodě. Pětiboj se skládal z následujících disciplín: trojskok snožmo, hod medicinbalem (2kg), skákání přes švihadlo (4x30s. vzad, vpřed, vajíčko a koníček), kliky (2min. max. opakování) a běh na 1000 metrů. Žáci byli rozděleni do kategorií podle roku narození, z těchto kategorií bylo vybráno 8 zástupců do družstva (4 chlapci a 4 dívky). Tohoto ročníku se mohli zúčastnit žáci narozeni v letech 2001-2007 (družstvo nemohli tvořit žáci narozeni v roce 2001, žáci narozeni v roce 2007 nemohou postoupit na krajské kolo).

V letošním ročníku jsem dal větší příležitost žákům z prvního stupně, kteří neměli tolik času na přípravu jako žáci druhého stupně, však se svojí nominace nezalekli a získali 2x zlatou (Pešková Tereza, Vondráčková Kamila) - 3x bronzovou medaili (Kadlecová Linda, Konečná Věra a Mrázek Matouš). Úkol žáků druhého stupně byl o něco těžší, co se týče počtu „protivníků“, kategorie 2002 a 2001 byla nejvíce nabytá. Zde se podařila pouze jedna medaile a to bronzová Dana Brokla. Družstvu se nepodařil stejný úspěch jako loni, kdy obsadil třetí místo a postoupil do kraje, letos jsme se museli spokojit se šestým místem. (Družstvo: Nevole Tomáš, Brožka Vojtěch, Kulhánek Jaroslav, Mrázek Šimon, Králová Gabriela, Pošvářová Eliška, Ročňová Adéla a Drobná Anna).

.

 

Brokl Daniel, Horák Daniel, Nevole Tomáš, Ročňová Adéla, Pošvářová Eliška, Psotová Eliška, Pavlačičová Hana, Králová Gabriela, Součková Adéla, Křivková Martina, Zárybnický Tomáš, Mrázek Šimon, Vávrová Lucie, Černá Štěpánka, Kulhánek Jaroslav, Steklý Hynek, Drobná Anna, Brožka Vojtěch, Nevole David, Dianová Agáta, Cristina Linhartová, Věra Konečná, Pošvářová Tereza, Vondráčková Kamila, Kadlecová Linda, Dvořáček Filip, Mrázek Matouš a Pešková Tereza (vzadu za Broklem).

08.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na Vaši školu v 19. týdnu roku 2016 - JABLKO GOLDEN (viz příloha).

05.05.

Volné pracovní místo vedoucí školní jídelny ZŠ Chrast

Od 1. 8. 2016 nabízíme volné pracovní místo vedoucí školní jídelny. Podmínkou pro přijetí je vyučení v oboru kuchař + ukončené vzdělání s maturitou (nejlépe v oboru gastronomie nebo v oboru ekonomickém), dále alespoň 3 roky praxe v pracovní pozici vedoucí školní jídelny. V náplni práce na této pracovní pozici bude kromě činností vedoucí školní jídelny i normování jídel a obsluha konvektomatu - práce kuchařky.
Zájemci mohou posílat životopisy do 20. 5. 2016 poštou na adresu školy nebo elektronicky na budinska.l@seznam.cz.

Vybraní uchazeči splňující kritéria budou pozváni na osobní pohovor.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.05.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na Vaši školu v 18.týdnu roku 2016 - POMERANČ (viz příloha).

22.04.

Hasiči - Pozvánka na Den otevřených dveří v rámci svátku patrona hasičů sv. Floriána

Den otevřených dveří v rámci svátku patrona hasičů sv. Floriána. V tento den (4. května 2016) budou pro veřejnost otevřeny požární stanice v Chrudimi, Hlinsku a na Seči - více informací na letáku v příloze.

Pozvánka


pdf - 4,14 MB

22.04.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na Vaši školu v 17.týdnu roku 2016 - PAPRIKU

14.04.

Sněhuláci pro Afriku

Odkaz na povídání Sněhuláci pro Afriku - začíná na 70 minutě

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/416236100171006/

10.04.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá naše společnost na Vaši školu v 15.týdnu roku 2016 - RAJČE.

10.04.

Poděkování za utrženou částku na velikonočním jarmarku

Vážení rodiče, příznivci školy a návštěvníci našich jarmarků !
Velice Vám všem ještě jednou jménem školy i jménem SRPŠ děkujeme za rekordní výtěžek z jarmarku.
Čistý zisk po odečtení nákladů na materiál činí 10 129,-Kč. Tato finanční částka bude použita dle schválení daru SRPŠ pro školní rok 2015/2016.
Děkujeme a těšíme se již nyní na Adventní jarmark 2016 v Základní škole v Chrasti.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

10.04.

MŠMT podporuje kampaň Česko svítí modře!

2. dubna si připomínáme Světový den povědomí o autismu. Přesto, že některou formu autismu má 148 milionů osob a z toho 200 tisíc jich žije v naší zemi, málo se o ní ví. Právě proto velmi vítáme a podporujeme již III. Ročník kampaně Česko svítí modře. Připojte se i vy! Modrá je barva komunikace, můžete pomoci rozsvícením modrého světla vzbudit zvědavost o informace, distribuovat informační leták, který vytvořil Vládní výbor osob se zdravotním postižením.

Můžete sdílet Desatero komunikace pro nejčastější typy zdravotního postižení. Aktualizovanou verzi z roku 2011 naleznete na: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html. Důležité je, že každý z nás může nějak pomoci k lepší komunikaci mezi zdravými a lidmi s některou formou autismu.

Budeme rádi, budete-li informace sdílet. Děkujeme za Vaší práci.

Desatero kmunikace

Informační leták

Klíč pro komunikaci

Klíč pro komunikaci

Komunikační profil

pdf - 107 kB
pdf - 138 kB
pdf - 140 kB
pdf- 210 kB
pdf - 90 kB

Srdečně zdraví Tým MŠMT

.
10.04.

 POZOR!!!!!! SBĚR PAPÍRU!!!!!!!!!

OD 18.4. do 22.4.2016 před školou od 7:00 do 7:45 a odpoledne po vyučování. V úterý a ve čtvrtek vybírá papír pan školník od 16:00 do 18:00 . Děkuje SRPŠ a žáci 8.B s panem učitelem Volejníkem...

03.04.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 15.týdnu - HRUŠKA - Conference.

28.03.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu ven 13.týdnu roku 2016 - MANDARINKA (viz příloha).

28.03.

Okresní kolo Fyzikální olympiády

Ve středu 23.3.2016 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády. Naši školu reprezentovali Jan Kubášek z IX.B - obsadil 1. místo a postupuje do krajského kola a Tomáš Pohorský z VIII.B, který se umístil na  5. místě.

Oběma žákům gratuluji a paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové děkuji za přípravu i skvělou výuku fyziky.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

28.03.

Velikonoční jarmark

V úterý 22.3.2016 se rozjasnila naše Základní škola v Chrasti radostnými barvami. Na tradičním velikonočním jarmarku jsme přivítali jaro...

Posuďte sami na fotografiích, jak se nám to dařilo!

.

 

Děkujeme všem, kteří na jarmark věnovali své výrobky - sladkosti, předměty na výzdobu, skvělé drobnosti...

Vyučující a všichni naši žáci se na jarmark připravovali při pondělním projektovém dnu - a námaha se vyplatila. Sbor Zvonky nám zazpíval několik lidových písniček, tentokrát za doprovodu paní učitelky Lídy Pelikánové a samozřejmě pod taktovkou paní učitelky Marie Kodešové. Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit také úplně čerstvé číslo školního časopisu Chrastpark. Myslím, že jsme si úterní odpoledne všichni moc pěkně užili.

Všem moc děkuji a přeji klidné, sluníčkem prozářené Velikonoce.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

28.03.

Čtenářský maraton 2016

22. března 2016 proběhla ve školní knihovně v naší základní škole akce nebývalého rozsahu. V sedm hodin ráno odstartoval maraton. Neběhalo se, ale četlo... V minutových intervalech četly děti od prvních až po deváté třídy, početli si učitelé i paní vychovatelky.. Přišli i zástupci veřejnosti, maminky, babičky. A jaké knihy se četly? Ty nejnovější. Zařadili jsme knihy Jeffa Kinneyho, Geralda Durrella, Aleny Kastnerové, Roalda Dahla a Martiny Drijverové. Mezi 446 účastníky byli začátečníci i brilantní čtenáři.

Proč jsme tuto akci pořádali? Protože nás čtení baví!!!

Veliké poděkování patří paní učitelce Mgr. Zdeňce Modráčkové a její Knihomolám.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

20.03.

Ovoce a zelenina do škol

Jelikož jsou příští týden školní prázdniny a státní svátek, některé školy mají i ředitelská volna, nebude firma BOVYS ve 12. týdnu zavážet školy v rámci projektu Ovoce a zeleniny do škol.

Další dodávka tedy proběhne po Velikonocích.

13.03.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu ve 11.týdnu roku 2016 - 100% JABLEČNÝ NÁPOJ (viz příloha).

03.03.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 10.týdnu - JABLKO ČERVENÉ TUZEMSKÉ (viz příloha).

28.02.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 9.týdnu roku 2016 - POMERANČ (viz příloha).

21.02.

Okresní kolo Olympiáda v Českém jazyce

V pondělí 8.2.2016 se konalo okresní kolo Olympiády v Českém jazyce. Zúčastnilo se celkem 27 žáků ze základních škol a tří osmiletých gymnázií okresu Chrudim. Naši školu reprezentovali Jakub Cimburek z IX.B - obsadil krásné 4. místo a Eliška Čechová rovněž z IX.B, která se umístila na 14. místě.

Oběma žákům gratuluji a paní učitelce Mgr. Bronislavě Broďákové děkuji za přípravu i skvělou výuku českého jazyka.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

21.02.

Sněhuláci pro Afriku

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnohé z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat.

Základní škola Chrast se i v letošním roce zapojila do celorepublikové charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Letos se koná již 4. ročník. Výtěžek z akce je použit na přepravu jízdních kol do Gambie. Tato kola jsou dopravním prostředkem dětem v Gambii na několikakilometrové každodenní cestě do škol. Nad akcí má patronát Gymnázium Ostrava-Hrabůvka. Každoročně „staví sněhuláka“ téměř 400 škol v republice. Akci zorganizoval Žákovský parlament naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Celnarové a pana učitele Zdeňka Volejníka.

Všem "sněhulákům" i platícím příznivcům patří velké poděkování.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.02.

Seznam přijatých do 1. ročníku ze dne zápisu 15.2.2016

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2016/2017 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 15.2.2016.

Vyvěšeno na web školy 15.2.2016 a na vstupní dveře školy dne 15.2.2016.

ZŠ/CH/63/2016 přijat ZŠ/CH/65/2016 přijat
ZŠ/CH/64/2016 přijat ZŠ/CH/66/2016 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

11.02.

Propagace nové dětské učebnice "Dobrodružství v kuchyni: Děti vaří samy"

Představujeme kuchařskou učebnici Dobrodružství v kuchyni: Děti vaří samy, kterou vydaly tři maminky (společně s jejich osmi dětmi). Učebnice je určena pro děti již od pěti let, které se teprve učí číst. Právě proto, že za autorkami nestojí žádné vydavatelství ani partner, pomůžeme jim na našich stránkách o učebnici informovat rodiče i děti. Věříme, že učebnice může mnoha rodičům pomoci najít pěkný, vhodný a zároveň edukativní dárek pro jejich děti.

Více informací o učebnici můžete najít na adrese www.detivarisamy.cz, kde lze učebnici i přímo zakoupit.

Také na facebooku http://www.facebook.com/detivarisamy

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

11.02.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 7.týdnu - JABLKO.

11.02.

Okresní kolo Olympiáda v Českém jazyce

V pondělí 8.2.2016 se konalo okresní kolo Olympiády v Českém jazyce. Zúčastnilo se celkem 27 žáků ze základních škol a tří osmiletých gymnázií okresu Chrudim. Naši školu reprezentovali Jakub Cimburek z IX.B - obsadil krásné 4. místo a Eliška Čechová rovněž z IX.B, která se umístila na 14. místě.

Oběma žákům gratuluji a paní učitelce Mgr. Bronislavě Broďákové děkuji za přípravu i skvělou výuku českého jazyka.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

07.02.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 6.týdnu - HRUŠKA.

31.01.

Ocenění od společnosti SCIO

.

 

28.01.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 5.týdnu - POMERANČ (viz příloha).

28.01.

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2016/2017 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 27.1.2016

Vyvěšeno na web školy 28.1.2016 a na vstupní dveře školy dne 28.1.2016.

ZŠ/CH/59/2016 přijat ZŠ/CH/61/2016 přijat
ZŠ/CH/60/2016 přijat ZŠ/CH/62/2016 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

21.01.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu ve 4.týdnu roku 2016 - 100% JABLEČNÝ NÁPOJ (viz příloha). Informace o soutěži naleznete v této příloze.

19.01.

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

Vzhledem k tomu, že se řada zákonných zástupců se svými dětmi nedostavila k zápisu a jsou z naší spádové oblasti, vyhlásila ředitelka školy náhradní termín zápisu - a sice ve středu 27.1.2016 od 13:00 do 16:00 hodin. (Organizačně zajistí a zodpovídá paní učitelka A. Chaloupková - její třídu najdete na staré budově vedle vchodu do školní jídelny.)

Povinný je letošní zápis pro děti, kterým bude k 31.8.2016 šest let! Rovněž všechny děti po loňském odkladu musí znovu přijít k zápisu.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

19.01.

Seznam přijatých žáků po zápisu do 1. ročníku dne 19.1.2016

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. ročníku základní školy ve školním roce 2016/2017 v Základní škole Chrast, okres Chrudim po zápisu ze dne 19.1.2016. Vyvěšeno na web školy 19.1.2016 a na vstupní dveře školy dne 19.1.2016.

ZŠ/CH/57/2016 přijat ZŠ/CH/58/2016 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

17.01.

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku Základní školy, Chrast, okres Chrudim po zápisu dne 16.1.2016

Vyvěšeno na web školy 17.1.2016 a na vstupní dveře školy dne 18.1.2016.

ZŠ/CH/01/2016 přijat

ZŠ/CH/15/2016 přijat

ZŠ/CH/29/2016 přijat

ZŠ/CH/43/2016 přijat

ZŠ/CH/02/2016 přijat

ZŠ/CH/16/2016 přijat

ZŠ/CH/30/2016 přijat

ZŠ/CH/44/2016 přijat

ZŠ/CH/03/2016 přijat

ZŠ/CH/17/2016 přijat

ZŠ/CH/31/2016 přijat

ZŠ/CH/45/2016 přijat

ZŠ/CH/04/2016 přijat ZŠ/CH/18/2016 přijat ZŠ/CH/32/2016 přijat ZŠ/CH/46/2016 přijat
ZŠ/CH/05/2016 přijat ZŠ/CH/19/2016 přijat ZŠ/CH/33/2016 přijat ZŠ/CH/47/2016 přijat
ZŠ/CH/06/2016 přijat ZŠ/CH/20/2016 přijat ZŠ/CH/34/2016 přijat ZŠ/CH/48/2016 přijat
ZŠ/CH/07/2016 přijat

ZŠ/CH/21/2016 přijat

ZŠ/CH/35/2016 přijat

ZŠ/CH/49/2016 přijat

ZŠ/CH/08/2016 přijat

ZŠ/CH/22/2016 přijat

ZŠ/CH/36/2016 přijat

ZŠ/CH/50/2016 přijat

ZŠ/CH/09/2016 přijat

ZŠ/CH/23/2016 přijat

ZŠ/CH/37/2016 přijat

ZŠ/CH/51/2016 přijat

ZŠ/CH/10/2016 přijat

ZŠ/CH/24/2016 přijat

ZŠ/CH/38/2016 přijat

ZŠ/CH/52/2016 přijat

ZŠ/CH/11/2016 přijat

ZŠ/CH/25/2016 přijat

ZŠ/CH/39/2016 přijat

ZŠ/CH/53/2016 přijat

ZŠ/CH/12/2016 přijat

ZŠ/CH/26/2016 přijat

ZŠ/CH/40/2016 přijat

ZŠ/CH/54/2016 přijat

ZŠ/CH/13/2016 přijat ZŠ/CH/27/2016 přijat ZŠ/CH/41/2016 přijat ZŠ/CH/55/2016 přijat
ZŠ/CH/14/2016 přijat ZŠ/CH/28/2016 přijat ZŠ/CH/42/2016 přijat ZŠ/CH/56/2016 přijat

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

17.01.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 3.týdnu roku 2016 - JABLKO IDARED - česká produkce..

10.01.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 2.týdnu roku 2016 - RAJČE (viz příloha).

10.01.

Přehled termínů zápisů do 1. tříd základních škol v Pardubickém kraji

Ředitelé základních škol vyhlašují datum zápisu k základnímu vzdělávání v konkrétní škole. Zápisy probíhají na školách zpravidla v průběhu jednoho nebo několika dní, v závislosti na velikosti školy (v rozmezí od 15. ledna do 15. února).

V Pardubickém kraji se odhaduje, že bude poprvé u zápisu ve školním roce 2015/2016 méně než 6 000 dětí, a to na základě počtu vykázaných předškoláků ke dni 30. 9. 2015, kterých bylo celkem 6 429. Někteří z nich se však již účastnili zápisu v loňském roce.

Krajský úřad Pardubického kraje zveřejnil přehled všech termínů zápisů do 1. tříd základních škol.

Tento přehled naleznete na Školském portálu Pardubického kraje na adrese www.klickevzdelani.cz/zapis. Školy jsou seřazeny abecedně podle ORP (obce s rozšířenou působností), dále podle PSČ a názvu obce. Kliknutím na modrý nápis "Detail" se zobrazí podrobné údaje o škole.

www.pardubickykraj.cz

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

04.01.

Zápis do 1. ročníku Základní školy, Chrast, okres Chrudim pro školní rok 206/2017

Zápis do 1. ročníku Základní školy, Chrast, okres Chrudim pro školní rok 206/2017 se koná v sobotu 16. 1. 2016 od 9:00 do 12:00 hodin. S sebou vezměte Vaše dítě, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. V případě svěření do péče apod. také rozsudek soudu.

Těšíme se na Vás, Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

03.01.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v 1.týdnu roku 2016 - KIWI (viz příloha).

17.12.

Soutěž Mladý chemik

Ve středu 9. prosince proběhlo v Pardubicích 2. kolo již tradiční soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, jehož se zúčastnilo na tři sta žáků základních škol ze čtyř krajů (Pardubický, Královéhradecký, Liberecký a Vysočina). Naši školu reprezentovali nejúspěšnější řešitelé školního kola pořádaného na přelomu října a listopadu - Daniel Brokl, Eliška Čechová a Lucie Vávrová, všichni z 9. B. Čekal je velmi náročný test, se kterým se porvali se ctí - Lucie obsadila 110. příčku a Eliška s Danielem dělené 202. místo. Děkujeme jim za výsledek i čas, po který se museli věnovat přípravě na soutěž. Děkuji panu učiteli T. Grassingerovi za zajímavou výuku chemie na naší škole.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

17.12.

Ocenění v soutěži Kraje pro bezpečný internet 2015

V úterý 15.12.2015 proběhlo slavnostní předání cen na Krajském úřadu Pardubického kraje žákům, kteří se zúčastnili soutěže KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET. Náš žák Daniel Brokl převzal hodnotnou cenu - herní konzoli. Slavnostního předávání ceny se zúčastnili Danielovi rodiče, vyučující informatiky Mgr. Radka Kmošková a ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská.

.

 

16.12.

Ředitelské volno

Ve dnech 21. a 22. 12. 2015 bude z organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno .

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

13.12.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol dodá společnost BOVYS na naši školu v příštím 51.týdnu - MANDARINKA (viz příloha). Příští týden také bude poslední dodávka v tomto roce.

13.12.

Výtěžek z adventního jarmarku 2015

Děkujeme všem návštěvníkům adventního jarmarku, pořádaného ve škole ve spolupráci se SRPŠ. V souladu s platnou legislativou - schválení daru od SRPŠ - získala škola 10.180,- Kč po odečtení nákladů na zhotovení výrobků.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

09.12.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost Bovys dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím týdnu - JABLKO GOLDEN (viz příloha).

09.12.

Fond Sidus - výsledky

Vážené vedení školy,

Dovolujeme si vás stručně informovat o úspěchu letošní "Výzvy Fondu Sidus".
Náš ústav obdržel v roce 2015 celkem 90 žádostí o pomoc. Do konce listopadu jsme schválili
56 žádostí a poskytli dary v celkové výši 681.807 Kč.

Zde si můžete prohlédnout přehled jednotlivých obdarovaných.

http://www.fondsidus.cz/tom/6-VYSLEDKY

S přáním hezkého dne

Jana Slováčková
Vedoucí kanceláře

Fond Sidus, o.p.s.
Primátorská 40
Praha 8
180 00

09.12.

Představení skupiny historického šermu

.

V úterý 8.12.2015 navštívila Základní školu v Chrasti skupina historického šermu Renegáti z Pardubic. Program se jmenoval Přemyslovci na českém trůně I. díl - knížata. Představení se zúčasnilo 127 žáků z 5. až 7. ročníků. Všem se vystoupení opravdu moc líbilo, bylo vtipné, žáci se dozvěděli zajímavosti ze života Přemyslovců. Viděli výstroj a výzbroj válečníka v té době, vše s popisem šermířů. Někteří z našich žáků (viz. foto) se stali na chvíli herci a zapojili se tak do děje. Nakonec proběhla ukázka boje, kdy herci používali repliky dobových zbraní. Jak kulisy, tak i dějepisná úroveň a hlavně způsob podání byly na vysoké úrovni. Příští rok určitě objednáme druhý díl.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.11.

Adventní jarmark v ZŠ Chrast

Ve čtvrtek 26.11.2015 chrastecká škola přivítala spoustou vůní, světýlek, písníček a dobré nálady návštěvníky adventního jarmarku. Školní sbor Zvoneček zahájil krásný podvečer, a pak už se jen nakupovalo, zlevňovalo, dokonce i smlouvalo... Poděkování patří všem zaměstnancům školy a žákům, kteří jarmark připravili. Také děkujeme všem maminkám, babičkám i tetám, které věnovaly naší škole své výrobky.

Přejeme všem pěkný adventní čas a klidné Vánoce.

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

29.11.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 49.týdnu - MANDARINKA (viz příloha).

23.11.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 48.týdnu - JABLKO ČERVENÉ (viz příloha).

23.11.

Projektový den k adventnímu jarmarku

V naší škole se dnes malovalo, lepilo, vyrábělo, peklo a chystalo...

.

Děkuji všem vyučujícím a také těm žákům, kteří se aktivně zapojili do příprav. Těšíme se na všechny návštěvníky našeho jarmarku ve čtvrtek 26.11.2015 v 17 hodin!!!

Mgr. Lenka Budínská

16.11.

Cvičná evakuace školy 16.11.2015

V pondělí 16.11.2015 jsme zažili cvičnou evakuaci školy. V součinnosti s profesionálním Hasičským sborem Chrudim a jednotkou Chrast se velmi disciplinovaným a profesionálně řízeným způsobem podařilo v rekordně krátkém čase všem žákům a vyučujícím opustit starou budovu školy. Tuto část evakuace měla na starost paní učitelka Mgr. Dana Dvořáková.

V nové budově školy byli žáci i učitelé z učeben v přízemí školy evakuováni okny pomocí žebříků.

Nejdelší čekání zažili žáci, učitelé a vedení školy, zkrátka všichni, kteří se nacházeli v prvním podlaží nové budovy. Nezbylo nám nic jiného, než vyčkat na odvětrání kouře z budovy a teprve potom jsme mohli školu opustit.

Celá akce byla velikou zkouškou. Jsem velmi ráda, že jsme obstáli a dostali od hasičů pochvalu. Velké moje poděkování patří všem zaměstnancům školy i žákům. Ti si, doufám, budou pamatovat, že je dobré mít na nohách ve škole přezůvky, protože kdyby se tento poplach konal naostro, v ponožkách by se jim před školou stálo dosti těžce...

Odkaz na stránky HZS Chrudim: Evakuace ZŠ Chrast

http://www.hzscr.cz/clanek/bez-moznosti-pouziti-vyskove-techniky-evakuovali-hasici-ze-skoly-temer-200-zaku-nastesti-cvicne.aspx
.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.11.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 47.týdnu - 100 % jablečný nápoj (viz příloha).

05.11.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na Vaši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 46.týdnu - JABLKO ČERVENÉ (viz příloha).

22.10.

Ovoce a zelenina do škol

Ve 45.týdnu společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu ovoce a zelenina do škol - KAKI KURMA (viz příloha).

22.10.
25.10.

Sběr papíru

Sběr papíru září 2015, organizace 8.A a pan učitel Mgr. Jan Novák.

 

Třída Kg 1/2třídě 1/2knihy třídě
1.A 515,5 747,5 Kč 373,7 Kč 373,7 Kč  
1.B  425,6 617,1 Kč 308,6 Kč 308,6 Kč  
2.A 253,5 367,6 Kč 183,8 Kč 183,8 Kč  
2.B 562,5 815,6 Kč 407,8 Kč 407,8 Kč  
2.C 199,0 288,6 Kč 144,3 Kč 144,3 Kč  
3.A 502,5 728,6 Kč 364,3 Kč 364,3 Kč  
3.B 3026,5 4 388,4 Kč 2 194,2 Kč 2 194,2 Kč  
4.A 627,0 909,2 Kč 454,6 Kč 454,6 Kč  
4.B 501,4 727,0 Kč 363,5 Kč 363,5 Kč  
5.A 321,9 466,8 Kč 233,4 Kč 233,4 Kč  
5.B 399,0 578,6 Kč 289,3 Kč 289,3 Kč  
6.A 428,5 621,3 Kč 310,7 Kč 310,7 Kč  
6.B 410,8 595,7 Kč 297,8 Kč 297,8 Kč  
7.A 246,0 356,7 Kč 178,4 Kč 178,4 Kč  
7.B 347,0 503,2 Kč 251,6 Kč 251,6 Kč  
8.A 1835,0 2 660,8 Kč 1 330,4 Kč 665,5 Kč 665,2 Kč
8.B 323,0 468,4 Kč 234,2 Kč 234,2 Kč  
9.A 29,0 42,1 Kč 21,0 Kč 21,0 Kč  
9.B 240,9 349,3 Kč 174,7 Kč 174,7 Kč  

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

15.10.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 43.týdnu - HRUŠKA (viz příloha).

11.10.

Český den proti rakovině - certifikát (poděkování)

Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,
v příloze si Vám dovolujeme zaslat oficiální poděkování za podporu sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha "Český den proti rakovině 2015" - certifikát k vytištění s uvedením vybrané částky.

Ještě jednou děkujeme za podporu a těšíme se na další dobrou spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 11. května 2016!

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním krásných dní

Jana Mauleová
603 546 116
jana.mauleova@arcadia.cz

Arcadia Praha, s.r.o.
U Nikolajky 5/833
150 00 Praha 5
www.denprotirakovine.cz

www.arcadia.cz

11.10.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost Bovys dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 42.týdnu - JABLKO GOLDEN (viz příloha).

08.10.

Doučování jednotlivých vyučujících

Vážení zákonní zástupci,

vyučující v naší základní škole pečují o naše žáky a nabízejí jim termíny doučování. Jedná se o případy, kdy je žák delší dobu nemocen, potřebuje si doplnit učivo, nebo neporozuměl látce v hodině, rovněž se může stát, že žák neuspěl v testu a chce si před možnou opravnou prověrkou nebo zkoušením látku zopakovat a upevnit.

Zdůrazňuji ale, že aktivita a snaha vždy musí vycházet od žáků. Učitelé nabízejí termíny, ale domluvit se a dojít na doučování už musí chtít žák sám.

Věřím, že tato nabízená služba od našich vyučujících bude hojně využívána a bude žákům ku prospěchu.

přehledný seznam doučování (pdf - 26 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

04.10.

Připomínka termínu schůzky vycházejících žáků se zástupci středních škol

Vážení zákonní zástupci našich deváťáků, setkáme se ve středu 7.10.2015 ve školní jídelně ZŠ Chrast v 17:00. Účast na schůzce už nám přislíbilo více než 25 zástupců středních škol z celého Pardubického kraje.

Těším se na setkání s Vámi i s dětmi.

Mgr. Lenka Budínská, výchovná poradkyně, ředitelka školy

04.10.

Projekt Výzvy č.56 Jazykový pobyt žáků 8. + 9. ročníku - Zájezd do Oxfordu - pokyny a informace, termín schůzky se zákonnými zástupci

Ve středu 7.10.2015 v 18:00 se koná schůzka ředitelky školy Mgr. Lenka Budínské, paní učitelky Mgr. Ludmily Pelikánové a zákonných zástupců žáků, kteří mají zájem o zájezd do Oxfordu.

Těším se na setkání nad informacemi.

FAQ

informace pro rodiče MŠMT

Pokyny-děti

Pokyny-učitelé

VOP ŠZ

pdf - 38 kB
pdf - 159 kB
pdf - 53 kB
pdf - 43 kB
pdf - 105 kB

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

04.10.

Zájmové kroužky ve školním roce 2015 - 2016

Pondělí:

Zvoneček 12:45-13:30 hod – třída 2.B
Zvonek 13:45-14:45 hod – třída 2.B
(vedoucí kroužků: paní učitelka Kodešová a Malinská)
Elektrotechnický kroužek 1.-5.r. 12:40-13:25 hod – učebna F-CH
(vedoucí kroužku: paní učitelka Žejdlíková - agentura KROUŽKY ČR Východ)
Školní časopis od 13:00 hod - počítačová učebna
(vedoucí kroužku: paní učitelka Šlechtová)

Úterý:

Jóga 13:00-13:45 hod – malá tělocvična
(vedoucí kroužku: paní učitelka Dvořáková)
Šachy 14:00-15:00 hod - ŠK
(vedoucí kroužku: pan Hájek a paní vychovatelka Kurbelová)
Čtení (s)paní Věrou od 13.00 hod - školní knihovna
(vedoucí kroužku: paní učitelka Věra Jáchymová)

Středa:

Floorbal 3.-5.třída 13:45-14:45 hod – hala
Floorbal 6.-9.třída 14:45-15:45 hod – hala
(vedoucí kroužku: pan učitel Volejník)
Tvořílek 14:00-15:00 hod - ŠK
(vedoucí kroužku: paní vychovatelky T. Kurbelová a P. Dušková)
FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování 14:00-14:45 hod – třída 7.A
(vedoucí kroužku: paní ředitelka Lenka Budínská)
Zdravotní kroužek od 13:30 hod - učebna F-CH
(vedoucí kroužku: paní učitelka Žejdlíková)
Knihovna 13:00-14:30 hod – školní knihovna – půjčování a kroužek KNIHOMOLI(Y)
(vedoucí kroužku: paní učitelka Modráčková)
Angličtina 1.-2.třída 12:45-13:30 hod – učebna I.st.
(vedoucí kroužku: sl. Jará Monika agentura KROUŽKY ČR Východ)

Čtvrtek:

Dopravní kroužek 13:45-15:30 hod – učebna F-CH
(vedoucí kroužku: paní učitelka Žejdlíková)

Pátek:

Futsall 6.-9.třída 14:00-15:00 hod – hala
(vedoucí kroužku: pan učitel Novák)
Čtení (s) paní Ivou 12:30-13:30 hod - školní knihovna
(vedoucí kroužku: paní Ivana Mrázková – bývalá ředitelka školy)
Vědecké pokusy 1. - 2.třída 12:15-13:00 hod – učebna I.st.
(vedoucí kroužku: sl. Jará Monika – agentura KROUŽKY ČR Východ)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

04.10.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 41.týdnu - JABLKO (viz příloha).

28.09.

Kroužek Feuersteinovo instrumentální obohacování

Začínáme s kroužkem Feuersteinovo instrumentální obohacování - přihlášeni jsou žáci a žákyně ze 7. ročníku - vždy ve středu od 14:00 - vede Mgr. Lenka Budínská.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

28.09.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost dodá na naši školu v rámci projektu ovoce a zelenina do škol v příštím 40.týdnu - ŠVESTKA (viz. příloha)

24.09.

Pečujeme o zdraví našich žáků

Na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců vstupuje od 23.9. do 30.9.2015 Základní škola Chrast, okres Chrudim do projektu na podporu zdraví dětí Zdravá dětská noha - Vyšetření chodidla jako prevence onemocnění pohybového aparátu ve spolupráci s Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk. Jedná se o pilotní projekt Hamzovy léčebny pro předškolní a školní děti. Vyšetření je v tomto případě zdarma a zákonní zástupci obdrží pokyny pro další postup od pracovníků Ortopedické protetiky.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

20.09.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 39.týdnu - BANÁN (viz. příloha)

17.09.

Náborový materiál - skauti Chrast

náborový plakát (pdf - 5,4 MB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

17.09.

NABÍDKA KROUŽKU AJ AGENTURA KOLUMBUS

nabídkový leták (pdf - 45 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.09.

Dobrá věc se podařila - FOTO opravených pěti tříd

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.09.

Nové herní prvky v areálu Základní školy Chrast

Velké poděkování patří zřizovateli naší základní školy - Městu Chrast - za instalaci nových herních prvků v areálu základní školy. Děti využily prvních okamžiků po převzetí díla ředitelkou školy a okusily pohodu při relaxaci a dovádění na prolézačkách a houpačkách.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

14.09.

Ovoce a zelenina do škol

Společnost BOVYS dodá na naši školu v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol v příštím 38.týdnu - NEKTARINKA (viz příloha).

Náš závozový den bude ČTVRTEK.

10.09.

Ředitelské volno

Na pondělí 21.9.2015 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu změněného termínu semináře PhDr. Zdeňka Martínka z loňského školního roku, kdy se seminář pro celý pedagogický sbor nekonal.

Žáci se mohou přihlásit k pobytu ve školní družině a ve školním klubu (minimální počet žáků pro otevření oddělení je 7). Pro přihlášené žáky do školního klubu nebo do školní družiny je možnost oběda za cenu 60,-Kč (nutno přihlásit, protože žáci jsou na tento den automaticky odhlášeni).

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

10.09.

Granty – žádosti a realizace školní rok 2014/2015, 2015/2016

1. Škola digitálního věku – MŠMT – partnerství s firmou TEMPO training a cosulting – 751 650,- Kč (proškolení celého ped.sboru v ICT dovednostech, nákup 20x notebook)

2. Učíme Český a Anglický jazyk – MŠMT – 372 217,- Kč (jazykový studijní pobyt 1 pedagožky v zahraničí – Aj, jazykový studijní pobyt skupiny žáků 9.r. v zahraničí – Aj, nákup nejméně 300 kusů knih a elektronických čteček knih do školní knihovny, proškolení pedagogů k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků, výuka čtenářských dílen) – realizace od 1.7.2015 do 31.12.2015

3. Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVPZV v roce 2014 – nákup učebnic Německý jazyk – 11 700,- Kč (prostřednictvím Pardubického kraje)

4. Podpora zabezpečení školy a šk.zařízení – MŠMT – podali jsme, ale nebyli jsme podpořeni

5. Lesy ČR – Mikroskopy – 10 000,- Kč na nákup 2 kusů mikroskopů.

6. Nadace Women for Women – obědy pro žákyni za sociálně znevýhodněného prostředí.

7. Výzva č.57 – OPVK – Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání – Šablona č.1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy – podáno 25.8.2015 – realizace v případě podpoření od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 – 204 112,- Kč

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

01.09.

Slavnostní přivítání prvňáčků 1.9.2015 v ZŠ Chrast

.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

25.08.

Provoz ŠD a ŠK

Provoz ŠD a ŠK bude 1.9.2015 od 6.00 do 15.30, v dalších  již tradičně od 6.00 do 16.30, v pátek vždy do 16.00.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.08.

Informace k prvnímu týdnu vyučování od 1. 9. do 4. 9. 2015

Výuka ve školním roce 2014/2015 bude zahájena v úterý 1.9.2015 v 7:50 hodin.

Prvňáčky slavnostně přivítáme spolu s paní starostkou a matrikářkami Městského úřadu Chrast ve školní jídelně v 8.00 hodin.

Výuka bude 1. 9. 2015 ukončena v 9.00 hodin, školní jídelna již funguje - čeká vás krupicová kaše :)) ŠD i ŠK jsou rovněž v provozu.

Rozmístění žáků do I. a VI. tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích hlavního vchodu školy.

Ve středu 2. 9. 2015 má 2. - 5. ročník vyučování do 11.25 hodin, 6. - 9. ročník do 12.20 hodin. Všechny třídy mají třídnické hodiny.

Od čtvrtka 3. 9. 2015 se 2. - 9. ročník učí podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Zákonným zástupcům prvňáčků sdělí pokyny k vyučování v prvním týdnu třídní učitelky.

Žádám žáky od II. tříd výše, aby si již první den do školy přinesli přezůvky a ráno se v šatně přezuli. Žáci I. tříd, jejich rodiče a další hosté přezůvky samozřejmě na první školní den mít nemusí.

Těším se na Vás,
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.08.

Fond Sidus - Certifikát dárceFOND SIDUS

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Základní škola
U Pošty 5, Chrast, 538 51
vydaný dne 25.6.2015 13:25

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

23.08.

Neschválení dotace na zabezpečení škol

Z rozhodnutí MŠMT i přes veškerou snahu o kvalitní přípravu podkladů nebyla bohužel žádost Základní školy, Chrast, okres Chrudim na zabezpečení vstupu do školy kamerovým systémem podpořena. V Pardubickém kraji byly podpořeny pouze 4 subjekty. Seznam podpořených subjektů je v příloze.

příloha - seznam subjektů (pdf - 284 kB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Archivní postřehy ředitelky školy 2014/2015

Archivní postřehy ředitelky školy 2013/2014

Archivní postřehy ředitelky školy 2012/2013

Archivní postřehy ředitelky školy 2011/2012

Archivní postřehy ředitelky školy 2010/2011

Archivní postřehy ředitelky školy 2009/2010

Archivní postřehy ředitelky školy 2008/2009

Archivní postřehy ředitelky školy 2007/2008