Postřehy z ředitelny - školní rok 2010/2011

15.08.

Informace k zahájení školního roku

Školní rok 2011/2012 bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2011 v 7.50 hodin. Žáky prvního ročníku přivítá ředitelka školy a paní starostka ve školní jídelně.  Ostatní žáci zahájí školní rok ve svých třídách. Vyučování - zahájení školního roku - 1.9.2011 - bude trvat 1 vyučovací hodinu. Školní družina a školní klub jsou 1.9.2011 otevřeny od 06.30 do 10.00 hod. Od 2.9.2011 běžný provoz ŠD a ŠK do 16.30 hod.  Školní jídelna vaří obědy od 1.9.2011.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

18.07.

Peníze z rozvojového programu

Ředitelka školy podala žádost o finanční prostředky z rozvojového programu Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 2011.  Získali jsme 75.875 Kč na pomůcky a na zvýšené náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.

18.07.

Zlatý certifikát SCIO

Zlatý certifikát společnosti Scio

18.07.

Ocenění žáků společností SCIO

Ocenění společnosti Scio

23.06.

Projekt Logopedie

Škola je zapojena do projektu Logopedie:

(PDF - 50,2 kB)

řed. šk.

19.06.

Projekt Klíče pro život

ZŠ Chrast se přihlásila do velkého projektu zaštítěného Občanským sdružením Altus a v případě úspěchu projektu by se zlepšila práce školního časopisu Chrastpark a to jak vzděláváním, tak například videozpravodajstvím.

(PDF - 141,1 kB)

řed. šk.

09.06.

Čestný čin

Dne 7.6.2011 našla žákyně Karolína Kusá peněženku s velkým obnosem peněz a odevzdala ji do ředitelny. Šťastný majitel již peněženku má a děkuje Karolíně. Karolína dostane pochvalu ředitelky školy na vysvědčení.

řed.š.

09.06.

Minimalizace šikany

Naše škola se zapojila do programu Minimalizace šikany - společnost AISIS Kladno, o.s.

Celý program budeme absolvovat zdarma v roce 2011.Přihlášeno je 11 pedagogů včetně vedení školy.

Co je Minimalizace šikany :

je to vzdělávací program pro učitele, který pomůže učitelům a celé škole realizovat efektivní primární prevenci šikanování a pomůže správně řešit možné případy šikany. Na seminářích učitelé získají znalosti a prožitky, které pomohou získat vhled do problematiky a kompetence potřebné ke správnému přístupu a práci s dynamikou skupiny a s šikanou. Tým učitelů si pod vedením odborníků nastaví Plán minimalizace šikany podle individuální situace školy a zpracuje si krizové scénáře tak, jak doporučuje Metodický pokyn MŠMT. Škole bude po skončení seminářů k dispozici odborník – konzultant, který podle potřeb škole pomůže s aktivitami z Plánu Minimalizace šikany. Veškeré náklady na účast týmu na seminářích i následné konzultace na škole (hodnota programu pro školu je cca 250 000 Kč) jsou hrazeny z projektu ESF, tudíž pro nás zdarma. Semináře jsou výjezdní a proběhnou v některém v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli (jediný náklad, který si hradí účastníci je cestovné). Semináře A, B, C, D, budou probíhat vždy v pátek a v sobotu (začátky v 8,30 h, konec v 17,30 h); cyklus seminářů je akreditovaný MŠMT.

Termíny seminářů jsou tyto:

  • 25. -26. srpen 2011
  • 23. - 24. září 2011
  • 21.-22. říjen 2011
  • 25.- 26. listopad 2011

V období prosinec 2011 – duben 2012 bude naší škole k dispozici konzultant Minimalizace šikany, který nám pomůže s prevencí šikany v systému naší školy; konzultace si budeme domlouvat podle svých potřeb.

Další info o seminářích na www.esf.minimalizacesikany.cz.

09.06.

Literární soutěž O zlatý chrudimský brk

Žáci naší školy M. Dědková, P. Dědek, M. Budínský, J. Šíša, L. Stará, M. Hons, K. Šumpíková, R.Horáček, Š. Dvořák a M. Hanušová pod vedením p. uč. Mgr. B. Broďákové a Mgr. E. Kloudové se zapojili do literární soutěže O zlatý chrudimský brk a jsou pozváni na slavnostní vyhlášení cen v Muzeu v Chrudimi dne 21.6. 2011 v 16 hodin.

řed.š.

05.06.

Ovoce do škol

V následujícím 23. týdnu, tzn. 6.6 - 12.6.2011 obdržíme poslední dodávku v tomto školním roce v rámci projektu Ovoce do škol.
Bude to pro každého žáka 1 HRUŠKA zelená + 100% ŠŤÁVA - KUBÍK mrkev-broskev-jablko 0,3 l

18.05.

Ovoce do škol

V následujícím 20. týdnu, tzn. 16.-22.5.2011 obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Budou to pro každého žáka 2 MRKVE + 100% JABLEČNÁ ŠŤÁVA.

18.05.

Sběr víček z PET lahví

Naše škola obsadila v akci pořádané Východočeským muzeem v Pardubicích - sběr víček z PET lahví pro výtvarné účely 2. místo! Poděkování patří paní učitelce Janě Horákové a Monice Palatové a samozřejmě žákům. Odměnou jsou volné vstupenky do muzea.

ředitelka školy

12.05.

Fyzikální olympiáda

29.4.2011 se konalo Krajské kolo Fyzikální olympiády v Pardubicích. Naši školu reprezentoval Jan Šíša - obsadil 16. místo a Petr Vohradník - umístil se na 20. místě. Gratuluji a děkuji za přípravu paní učitelce Zdeňce Žejdlíkové

12.05.

Projekt Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Naše škola je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Součástí projektu jsou i dvě soutěže:

Vyhodnocení výsledků okresního kola soutěží v projektu Volba povolání v Pardubickém kraji

Literární soutěž:

  1. Martin Budínský, ZŠ Chrast, Jak jsem poznal CNC Stroje
  2. Emílie Novotná, ZŠ Třemošnice, Švadlena
  3. Lenka Ledbušková, ZŠ Dr. Malíka, Ať žijí zedníci

Technická soutěž:

  1. Jakub Němec - Loutka – ZŠ Třemošnice
  2. Libor Plíšek - Model auta Policie – ZŠ Nasavrky
  3. Kubalíková KRISTÝNA - Košík - Speciální ZŠ Chrudim

Tyto práce postupují do krajského kola, jeho výsledky budou vyhlášeny 27.5.2011 na Bambiriádě v Chrudimi.

06.05.

Čestný čin

Děkuji našim dvěma žákům za mimořádně čestný čin.

Vlasta Volfová a Matouš Mládek našli ve čtvrtek v chodbě u školní jídelny peněženku s velkým obnosem peněz (500,-Kč). Tuto peněženku přinesli do ředitelny a dnes již byla předána majiteli. Pochvalu ředitelky školy dostanou i na vysvědčení v červnu.

řed.š.

28.04.

Ovoce do škol

V následujícím 18. týdnu, tzn. 2.-8.5.2011 obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Budou to pro každého žáka 2 JABLKA červená.

Další dodávka ovoce bude v 20. týdnu (16.-22.5.2011).

25.04.

Vzkaz pro všechny deváťáky

V následujícím týdnu Vás čekají první důležité zkoušky Vašeho dosavadního života - zkoušky přijímací. Každý z Vás ví, kolik času věnoval přípravě a jak svědomitý a pilný byl. Mně teď nezbývá než popřát Vám hodně štěstí a držet pěsti. Prosím o průběžné informace o výsledcích. :-)

řed.š.

25.04.

Žádost o grant

Ředitelka školy podala žádost o finanční prostředky do rozvojového programu pro azylanty na rok 2011.
Tyto peníze jsou určeny ma zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců


Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání v souladu s § 16 odst. 6 školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním podle § 16 odst. 4 písm. c) školského zákona a dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 školského zákona podléhají povinné školní docházce.
 

25.04.

Výsledky okresního kola Matematického klokana 2011.

Celkem se zapojilo 28 základních škol, 6 středních škol, 2 391 žáků a 86 studentů.
V kategorii Kadet máme obrovský úspěch: Jan Klimeš z IX.A obsadil v okrese krásné 2. místo. Gratuluji a děkuji za pravidelnou a kvalitní přípravu žáků paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové.

řed.š.

17.04.

Velikonoční jarmark

V úterý 19.dubna se v 17.00 otevřou dveře naší školy a přivítají všechny, kteří se přijdou podívat na náš Velikonoční jarmark. Opět nejprve malé zahájení se školním pěveckým sborem Zvoneček. A pak Vás již čeká nakupování, či jen prohlížení našich výrobků. Ani tentokrát jsme nezapomněli na drobné občerstvení.
Na všechny, kteří k nám zavítají, se srdečně těšíme.

ředitelka školy

13.04.

Pythagoriáda okresní kolo

V okresním kole Pythagoriádu zastupovali naši školu žáci i v kategorii 8. ročníků. Václav Škorpil se umístil na pěkném 6. místě a Adriana Švadlenková na místě osmnáctém.
Děkuji za reprezentaci.

řed.š.

13.04.

Matematická olympiáda - okresní kolo

V okresním kole matematické olympiády reprezentovala velmi dobře školu v kategorii 7. ročníků Anežka Doležalová, obsadila velmi pěkné 4. místo. Klára Dvořáková se umístila na místě desátém. Gratuluji a za přípravu děkuji paní učitelce Mgr. Janě Svobodové.

řed.š.

04.04.

Dějepisná olympiáda - krajské kolo

Dne 4.4.2011 se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentoval Petr Dědek z 9.B a obstál vynikajícím způsobem - obsadil 6. místo ze sedmnácti soutěžících a je porotou nominován do celostátního kola. Záleží na ústřední komisi v Praze a na výsledcích v ostatních krajích, kolik bude vybráno z Pardubického kraje soutěžících. O nominaci do celostátního kola se rozhodne v pátek 8.4.2011.
Petrovi gratuluji, nastudoval spoustu informací, se kterými se žáci na základní škole v hodinách dějepisu vůbec nesetkají. O Dějepisnou olympiádu je mezi žáky velký zájem, školních kol se v Pardubickém kraji letos zúčastnilo 1 156 žáků, do kraje se tedy dostala opravdu elita.
Je nutno také připomenout, že základní školy jsou při olympiádách v jedné soutěži s osmiletými gymnázii.V první šestce se v krajském kole umístili pouze dva žáci ze základních škol a čtyři gymnazisté. O to cennější je Petrův úspěch. Děkuji za přípravu paní učitelce Mgr. Evě Kloudové.

řed.š.

03.04.

Pythagoriáda okresní kolo

V okresním kole Pythagoriády známe výsledky 7. ročníků: skvělé druhé místo obsadila naše žákyně Anežka Doležalová ze 7.A. Gratuluji.

řed.š.

03.04.

Fyzikální olympiáda - okresní kolo

Dne 30.3.2011 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády. Žáci 9.A se velmi dobře umístili - Jan Šíša 1. místo, Petr Vohradník 3. místo - oba postupují do krajského kola, Martin Budínský obsadil 5. místo.Mezi naše hochy pronikli na druhém a čtvrtém místě gymnazisté, máme tedy mezi základními školami 3 nejlepší fyziky v okrese! Gratuluji a děkuji za kvalitní přípravu paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové.

řed.š.

03.04.

Ovoce do škol

V 15. týdnu, tzn.11.-.17.4.2011 budou pro každého žáka 2 blumy a 100% ovocno-zeleninový nápoj (banán-jahoda) Kubík 0,2 ml.

řed.š.

23.03.

SCJ - Anglický jazyk - krajské kolo

Dne 23.3.2011 se konalo krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - Anglický jazyk. Naši školu reprezentoval Martin Budínský z IX.A. Obsadil pěkné 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za přípravu p. uč. Lence Špačkové.

řed.š.

23.03.

Přehlídka dětských pěveckých sborů

Dne 23.3.2011 se konala Přehlídka dětských pěveckých sborů - krajské kolo.

Náš sbor Zvoneček získal svým vystoupením stříbrnou stuhu - tedy druhé místo v soutěži. Paní učitelka Mgr. Kateřina Šmejdová navíc získala zvláštní ocenění poroty za klavírní doprovod Zvonečku.

Našim žákům blahopřeji a paní učitelceMgr. M. Kodešové a Mgr. K. Šmejdové děkuji za celoroční práci se sborem.

řed.š.

23.03.

Olympiáda v Českém jazyce

Dne 21.3.2011 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Ze 34 účastníků obsadila naše žákyně Ludmila Stará pěkné 10. místo a Dominika Chybová se umístila na 24. místě. Gratulujeme a děkujeme paní učitelce Mgr. Bronislavě Broďákové za přípravu.

řed.š.

15.03.

Noví žáci z Barmy

Od pondělí 14.3.2011 máme v naší škole dva nové spolužáky. Jejich minulým domovem byla Barma. Odtamtud se svými rodiči, starší sestrou a nejmladším sourozencem odešli a stali se z nich uprchlíci. Česká republika přijímá tyto uprchlíky a snaží se jim vytvořit bezpečné podmínky pro život, které ve své vlasti nemají. Jednu takovou rodinu přijalo i Město Chrast.
Kluci se velmi rychle učí česky, velmi pěkně píší latinkou (jejich písmo je od našeho velmi odlišné), krásně kreslí a hrají na kytary.
Každého z nich si vzali v devítce i v sedmičce na starost jejich spolužáci (Martin Budínský, Petr Vohradník a Jakub Hysek) a hlavně mají kluci k ruce asistenta pedagoga pana Matěje Zelinku. Ten jim bude pomáhat v komunikaci s vyučujícími, umožní jim pomalejší tempo ve výuce a bude jim pomáhat překonávat kulturní i jazykovou bariéru. Finanční prostředky na tohoto asistenta pedagoga získala ředitelka školy v grantovém řízení z MŠMT prostřednictvím Pardubického kraje.

řed.š.

15.03.

Školní kolo Fyzikální olympiády

Ve školním kole Fyzikální olympiády dobře řešili deváťáci Jan Šíša, Martin Budínský a Petr Vohradník a postupují do okresního kola. Gratuluji a děkuji za přípravu paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové.

řed.š.

15.03.

Školní kolo Matematické olympiády

Ve školním kole Matematické olympiády se nejlépe umístily Anežka Doležalová a Klára Dvořáková a pojedou do okresního kola. Gratuluji a přeji hodně štěstí při řešení. Děkuji za přípravu paní učitelce Mgr. Janě Svobodové.

řed.š.

15.03.

Pythagoriáda

Ve školním kole Pythagoriády nejlépe obstáli a do okresního kola nás pojedou reprezentovat: Švadlenková Adriana 8.C, Škorpil Václav 8.C a Doležalová Anežka 7.A.
Gratuluji, děkuji matikářům za přípravu.

řed.š.

15.03.

Ovoce do škol

V následujícím 12. týdnu (21.3. - 27.3.2011) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Bude to 1 ks KIWI + 1 ks 100% POMERANČOVÁ ŠŤÁVA / žák.
* Navíc obdrží školy, které měly v 10. týdnu prázdniny ještě 1 kus kiwi na žáka (jde o okresy: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava - město)
Vzhledem k tomu, že v nadcházejícím měsíci dubnu jsou Velikonoční prázdniny, Velikonoční pondělí apod., byl by rozvoz ovoce velmi komplikovaný, v dubnu se bude rozvážet ovoce pouze 1x, a to v 15. týdnu. Proto je přidán ovocný nápoj jak k dodávce v 12. týdnu, tak k dodávce v 15. týdnu.

řed.š.

13.03.

Oznámení změny itineráře

Oznamuji všem zákonným zástupcům žáků, že na dny 27., 28., 29. a 30.6. 2011 vyhlašuji z organizačních důvodů (stavební úpravy většího rozsahu) dny ředitelského volna. Nebude otevřena ani školní družina a školní klub, nelze ani vařit obědy pro žáky. Dvacátá školní akademie proběhne ve dnech 22.6. a 23.6. 2011 na nádvoří zámku. Vysvědčení bude žákům rozdáno 24.6.2011.
Věnujte pozornost opravenému itineráři školního roku.

řed.š.

02.03.

Výhra hlavní ceny v soutěži Den bezpečnějšího internetu

Výhra hlavní ceny v soutěži Den bezpečnějšího internetu nás potěšila - notebook bude sloužit učitelům pro kvalitnější přípravu na vyučování. Paní učitelka Vlaďka Mokrá měla akce ke Dni bezpečnějšího internetu velmi pěkně připravené a výhru pro naši školu získala opravdu zaslouženě.

řed.š.

23.02.

Výsledky  olympiády v anglickém jazyce - okresní kolo

Dne 21.2.2011 se konalo okresní kolo soutěže v Anglickém jazyce v DDM Chrudim. Naši školu reprezentoval Martin Budínský z IX.A. Obsadil skvělé 2. místo a pojede reprezentovat chrudimský okres do krajského kola, které se bude konat 31.3.2011 v DDM Beta Pardubice. Martinovi gratulujeme a děkujeme paní učitelce Lence Špačkové za přípravu.

řed.š.

20.02.

Ovoce do škol

V následujícím 8. týdnu (21.2. - 27.2.2011) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol. Budou to ŘEDKVIČKY - jeden kornout pro žáka.

ředitelka školy

17.02.

Program Ovoce do škol letos neskončí

15.2.2011
Česko se hlásí do projektu Ovoce do škol pro příští školní rok, informoval v pondělí server Euro.cz. Ministerstvo zemědělství (MZe) přihlášku do Bruselu podle serveru zaslalo, přestože zvažovalo jeho ukončení s koncem aktuálního školního roku. V rámci projektu financovaného z unijního i národního rozpočtu dostávají žáci prvních až pátých ročníků základních škol zdarma ovoce a zeleninu či výrobky z nich.

"Měl jsem několik rozporuplných informací. Když jsem se ale dozvěděl, že bychom se jako jediná země k projektu nepřipojili, dal jsem pokyn přihlásit se," řekl serveru ministr zemědělství Ivan Fuksa, který však není spokojen s fungováním programu. "V některých školách dostávají žáci ovoce jen jednou za měsíc. Aby měl program smysl, musí být dodávky četnější," poznamenal.

Výhrady mají podle Eura také tuzemští sadaři, kteří se prý na státní zakázce podílejí jen minimálně. Ministerstvo prý proto zvažovalo, zda peníze z českého rozpočtu uvolňované na ovocné svačiny nedat přímo ovocnářům jako dotace na obnovu sadů či závlahy. Tím by se však stát připravil o téměř šedesátimilionový příspěvek z Bruselu.

Podle informací, které v prosinci zveřejnilo ministerstvo zemědělství, se v probíhajícím školním roce do projektu zapojilo 3145 škol, o devět procent více než ve školním roce 2009/2010. Počet žáků prvních až pátých ročníků, kteří pravidelně jedí dotované ovoce a zeleninu, se zvýšil o 14 procent na víc než 370.000.

Fuksa v prosinci uvedl, že bude projekt nadále podporovat, neboť patří mezi priority Evropské komise. Hodlá proto pro příští školní rok využít více prostředků, než kolik činí původní příděl podpory EU. Příspěvek z EU by tak v příštím roce podle Fuksy měl vzrůst na téměř 5,2 milionu eur (skoro 126 milionů Kč) a ze státního rozpočtu na více než 1,92 milionu eur (zhruba 46 milionů Kč). Podle Eura však prý následně ministr otočil a chtěl program s koncem aktuálního školního roku ukončit, nakonec se však rozhodl v projektu pokračovat.

Zahájení programu schválila předloni před Vánoci vláda. Opatření, které již v roce 2006 navrhla EU, má vést ke snížení dětské obezity.
 

14.02.

Okresní kolo Olympiády v Německém jazyce

Dne 14.2.2011 se konalo okresní kolo Olympiády v Německém jazyce, kde žákyně naší školy Dominika Chybová obsadila krásné třetí místo a pojede okres Chrudim reprezentovat do krajského kola. Gratuluji a za přípravu děkuji paní učitelce Mgr. Bronislavě Broďákové.

ředitelka školy

13.02.

Testování SCIO

V letošním školním roce proběhly testy SCIO v 6. a 9. třídách. Výsledky naleznete v části TESTY.

ředitelka školy

04.02.

Školní mléko

Vážení spolupracovníci ve Školním programu, z důvodu náhlého ukončení výroby smetanových krémů Laksymáček, jsem nucen Vám oznámit, že s okamžitou platností již není možné smetanové krémy objednávat.Ostatní sortiment zůstává nezměněn.

Mlékárna Hlinsko nastalou situaci řeší, ale z důvodu nutnosti registrace nových smetanových krémů od jiného výrobce a nutných následných administrativních kroků budou nové smetanové krémy v sortimentu až od nového školního roku. O vývoji situace Vás budu dále informovat. Za případné problémy, které Vám tímto mohly vzniknout, se co nejsrdečněji omlouvám a doufám, že Vám nezpůsobily vážnější problémy. 

S pozdravem
Petr Chvála
obchod. odd.
Mlékárna Hlinsko, s.r.o.

04.02.

Výsledky dějepisné olympiády - okresní kolo

Dne 1.2.2011 se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali Monika Dědková a Petr Dědek z 9.B.
Monika obsadila 17. místo z 34 účastníků a Petr úžasné 2.místo. Petr se bude připravovat do krajského kola soutěže, které se bude konat 4.4.2011 v DDM Štolbova v Pardubicích. Gratuluji žákům a děkuji za přípravu paní učitelce Evě Kloudové.

řed.š.

04.02.

Ovoce do škol

V následujícím 6. týdnu (7.2. - 13.2.2011) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.

Budou to 2 kusy POMERANČE pro jednoho žáka.

řed.š.

22.01.

Termíny prázdnin

Pololetní prázdniny : 4.2.2011 (pátek)
Jarní prázdniny: od 7.3. 2011 do 13.3.2011

ředitelka školy

22.01.

Ovoce do škol

V následujícím 4. týdnu (24.1. - 30.1.2011) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Budou to dva produkty pro jednoho žáka ...... 1 ks 100% ŠŤÁVA Jablko - MRKEV 250 ml + 1 JABLKO Golden.

ředitelka školy

19.01.

 Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka opět v provozu. Aplikace, která Vám umožňuje kontrolu známek Vašich dětí, je opět plně funkční.

ředitelka školy

13.01.

 Elektronická žákovská knížka

Omlouvám se všem rodičům za dočasné nefungování elektronické žákovské knížky. Problém je v technickém zabezpečení aplikace a náš správce sítě pan Kulich je v současné době mimo republiku. Situace bude řešena ihned po jeho návratu, tedy počátkem února. Žádám tedy všechny rodiče, aby se zvýšenou pozorností kontrolovali svým dětem papírové žákovské knížky a v případě nějakých neshod ohledně známek kontaktovali příslušné vyučující. Děkujeme za pochopení.

ředitelka školy

09.01.

Ovoce do škol

V následujícím 2. týdnu (10.1. - 16.1.2011) obdržíme první dodávku v novém roce v rámci projektu Ovoce do škol. Bude to KIWI - 1 ks na žáka. (Kiwi stačí oloupat jako jablko nebo překrojit a jíst lžičkou.)

Budeme dostávat ovoce a zeleninu v tomto školním roce cca 2x měsíčně.
Příští dodávka - 4. týden 2011.

ředitelka školy

02.01.2011

Zápis do 1. třídy

Sobota 15. ledna 2011 od 9:00 do 12:00 hodin. Rodiče se dostaví s dítětem, přinesou rodný list dítěte a pokud budou žádat odklad školní docházky, je nutné potvrzení Pedagogicko-psychologické poradny NEBO dětského lékaře.

Pokud dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, prokáže školní zralost Jiráskovým testem v den zápisu. Rodiče u zápisu vyplní zápisový lístek a popř. žádost o odklad školní docházky.

řed.š.

02.01.2011

Turnaj ve stolním tenise

V tělocvičně Základní školy v Chrasti se v sobotu 18.12.2010 konal žebříčkový turnaj ČR staršího žactva ve stolním tenise.

Utkalo se dvacetčtyři dívek a stejný počet chlapců nejlepších v republice. Vítězkou dívčí kategorie se stala Kristýna Štefcová - rodačka z Horky, bývalá žákyně naší školy (nyní hráčka Slavoje Praha). Chlapeckou kategorii vyhrál David Reitšpies z SK DDM Kotlářka Praha.

Kristýně gratulujeme a jsme rádi, že se vrátila do naší školy alespoň na turnaj.

řed.š.

08.12.

Výtěžek z adventního jarmarku

Na adventním jarmarku se utržilo 25 411,- Kč, náklady byly 12 021,- Kč. Čistý zisk 13 390,- Kč bude uložen na účet SRPDŠ, podklady jsou v ředitelně ZŠ Chrast.

ředitelka školy

05.12.

Ovoce do škol

V následujícím 49. týdnu (6.12. - 12.12.2010) obdržíme poslední dodávku v rámci projektu Ovoce do škol v tomto kalendářním roce.

Vzhledem k tomu, že je čas Adventu a období Mikulášských nadílek, rozhodli se ve firmě Laktea pro exotické ovoce, které není příliš známé, ale jistě bud dětem chutnat.

Bude to KAKI - 1 kus na žáka

KAKI, nazývané také Tomel, Kurma, Churma, je exotické ovoce s vysokým obsahem vitamínů a minerálů. Posiluje imunitní systém a je bohaté na vlákniny.

Zralost poznáte podle toho, že se poddává tlaku prstů, nejchutnější je měkký, pevně vyzrálý. Plod neobsahuje pecku ani semena, stačí jej oloupat jako jablko nebo překrojit a jíst lžičkou podobně jako kiwi. Má svěží sladkou chuť.

S naším hlavním dodavatelem, společností Hortim, bychom rádi děti navíc potěšili malou drobností, a tak si dovolujeme Vám zaslat jako bonus DÁREK OD MIKULÁŠE - hračka ... 1 ks na žáka.

ředitelka školy

28.11.

Vandalové ve škole

V přiložených fotografiích zde s politováním vystavuji vandalismus někoho, kdo již několik týdnů vždy v pátek odpoledne dělá nepořádek na chodbě a ve třídách 1. patra staré budovy. Je mi líto promarněného času, který trávím psaním projektů a sháněním peněz na vybavení školy, když si žáci ničeho neváží.

ředitelka školy

28.11.

Minisčítání

Dobrý den,

děkujeme Vám za účast v Minisčítání. V příloze Vám zasíláme celkové výsledky Minisčítání za Českou republiku.

Celkem jsme od žáků obdrželi 30 166 vyplněných dotazníků (96,3 % on-line, 3,7 % papírově poštou). Zúčastnilo se 2 020 tříd z 360 škol.

Od 22. listopadu 2010 se podívejte na internetové stránce www.miniscitani.cz na podrobné výsledky Minisčítání. Najdete zde výsledky za celou republiku, konkrétní kraj, okres, obec, školu i třídu. Můžete se porovnat s ostatními nebo si zaostřit, jak odpovídali např. kluci a jak holky. Vše v interaktivních grafech s možností uložit si údaje v excelové tabulce a dále s nimi pracovat.

Jako návody ke zpracování dat ve výuce jsme pro Vás připravili Vzorové výukové lekce - srozumitelné pracovní listy, jak s žáky dál zajímavou formou využít zjištěné výsledky, více na http://www.czso.cz/miniscitani/redakce.nsf/i/vzorove_lekce.

Na jaro 2011 chystá Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Českým statistickým úřadem soutěž pro základní a střední školy v rámci Mezinárodního projektu statistické gramotnosti. Cílem je vytvořit plakát se statistickou tématikou o životním prostředí. Nejlepší práce postoupí do mezinárodního kola. Všechny informace najdete na stránkách soutěže http://www.czso.cz/stat_gramotnost/index.html.

Přejeme Vám mnoho zábavy a poučení se statistikou.

Tým Minisčítání
Český statistický úřad

miniscitani@scitani.cz

18.11.

Ovoce do škol

V následujícím 47. týdnu (22.11. - 28.11.2010) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Budou to ŘEDKVIČKY kornout - 1 kus na žáka.

ředitelka školy

31.10.

Ovoce do škol

V následujícím 44. týdnu (1.11. - 7.11.2010) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Budou to MANDARINKY - 2 kusy na žáka a 100% JABLEČNÝ NÁPOJ - 1 kus na žáka.

ředitelka školy

20.10.

Odhlašování obědů

Oznamuji všem rodičům, že byla dohodnuta s vedoucí školní jídelny možnost ve výjimečných případech (náhlá nemoc) odhlásit oběd ve školní jídelně do 7:00 daného dne

řed.š.

17.10.

Konference

V pátek 15. října 2010 jsem se zúčastnila velmi důležité konference v Praze. Zde uvádím obsah jenání:

Na zhoršující se vzdělávací výsledky českých žáků reagovalo MŠMT ČR zahájením veřejné diskuse o možnostech využití vzdělávacích standardů a testování pro zvýšení kvality českého základního vzdělávání. Naplňuje tím také programové prohlášení vlády. S tímto cílem v Praze proběhla 15. 10. 2010 programová konference, na níž zazněly názory široké škály odborníků i zástupců veřejnosti.

V úvodu označil ministr školství Josef Dobeš české školství za nemocný systém a představil představu o zavedení měření kvality v uzlových bodech. Již v roce 2011 by mělo proběhnout pilotní šetření, které by mělo vést k vývoji nástroje založeného na moderních technologiích a minimálně administrativně náročného. V ministrově projevu dále zaznělo, že alespoň zpočátku budou informace získané testováním dostupné pouze škole pro její vlastní hodnocení a rozvoj. Kromě vzdělávacích výsledků žáků by se mělo při posuzování kvality přihlížet i k tomu, jak žáci školu pocitově vnímají, tedy například k sociálnímu klimatu školy a tříd.

Následující diskuse se soustředila na dvě otázky:

Jak prostřednictvím standardů přesněji vymezit kompetence či znalosti, které žáci potřebují?
Za jakých podmínek mohou být testy vhodným nástrojem pro ověřování kvality vzdělávacího systému?
Většina účastníků konference se přikláněla k názoru, že stanovení podrobnějších standardů pro hodnocení je logickým krokem prohlubujícím a rozvíjejícím vzdělávací reformu. Standardy musí navazovat na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, otázkou však je, zda vycházet z jeho současné podoby nebo počítat s jeho připravovanou revizí. Evaluační standard by při tom měl být široký, zahrnout i kompetence a počítat i s jinými nástroji než s testy.

Daleko polarizovanější debata se týkala vhodnosti testů, které mají své zastánce i odpůrce. Převládla shoda, že je potřeba především vymezit účel testů. Testy mohou plnit řadu funkcí, ale není možné chtít jedním testováním naplnit všechny tyto funkce. Většina účastníků se shodla na tom, že testy mají smysl, pokud jsou využity pro identifikaci škol vyžadujících podporu, nikoli (aspoň zpočátku) pro sankcionování škol. Řada diskutujících poukazovala na nutnost zohlednit podmínky škol vzdělávající žáky se speciálními potřebami, ať už jde o děti nadané, sociokulturně znevýhodněné či se zdravotním postižením.

I když na konferenci zazněla široká škála názorů od odmítavých po souhlasné, účastníci se shodli na tom, že konference byla velmi otevřená a užitečná, prohloubila porozumění otázce kvality školy i problematice zjišťování kvality vzdělávání. Je žádoucí v této debatě pokračovat, a to jak formou internetové diskuse, tak v pracovních skupinách za účasti učitelů, odborníků i dalších sociálních partnerů.

řed.š.

17.10.

Ovoce do škol

V následujícím 42. týdnu (18.10. - 24.10.2010) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Budou to BLUMY - 2 kusy na žáka.

řed.šk.

10.10.

Memoriál Tomáše Šedého

Velikého úspěchu dosáhli žáci naší školy v soutěži Memoriál Tomáše Šedého, která se konala v pátek 8.10.2010.
Chlapci zvítězili  a k tomu jim blahopřeji. Co mě však potěšilo ještě víc než vítězství, byl komentář jednoho z dospělých, který se turnaje zúčastnil. Podle jeho slov se kluci z naší školy vzorně chovali a paní učitelka Nováková měla všechno perfektně zorganizované a pod kontrolou...
Ještě jednou tedy děkuji paní učitelce Mgr. Barboře Novákové a žákům Petru Felklovi, Patriku Potěšilovi, Pavlu Schinagelovi, Jakubovi Hrubému, Františku Kokymu, Janu Nejtkovi, Tomáši Chourovi a Petru Vohradníkovi.

řed.š.

06.10.

Sběr papíru

Sběr papíru organizuje a řídí 8.A.

ředitelka školy

03.10.

Ovoce do škol

V následujícím 40. týdnu (4.10. - 10.10.2010) obdržíme další dodávku v rámci projektu Ovoce do škol.
Budou to HRUŠKY - 1 ks na žáka.

ředitelka školy

28.09.

Rozumíme penězům

Odkazy na vstupy Rozumíme penězům v České televizi k tématu vyhodnocení dotazníků a projektu Rozumíme penězům.

http://www.ct24.cz/vysilani/2010/08/24/210411058020824-21:10-ekonomika-ct24-a-studio-burza/

přesunout na stopáž: 24:20 min - Martin Ježek

http://www.ct24.cz/vysilani/2010/08/24/210411058060824-09:10-pred-polednem-zpravodajsky-blok/

posunout na stopáž 30 min - Anička Valešová

ředitelka školy

17.09.

Ovoce do škol

V následujícím 38. týdnu (20.9. - 26.9.2010) obdržíme dodávku ovoce.

Budou to NEKTARINKY - 1 ks na žáka.

ředitelka školy

16.09.

Elektronická žákovská knížka

Z technických důvodů je spuštění elektronické žákovské knížky o několik dní odloženo. Po odstranění drobných nedostatků bude aplikace aktivována, o čemž budete včas informováni na našich webových stránkách školy.

ředitelka školy

12.09.

Společná schůzka zástupců SRPDŠ

Společná schůzka zástupců SRPDŠ se koná 15.9.2010 v 15:00 v kuchyňce školy. Srdečně zvu všechny zástupce tříd. Schůzky ve třídách začínají v 15:30 hodin

ředitelka školy

08.09.

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2010/2011

(PDF - 37.7 kB)

ředitelka školy

01.09.

Soubor pedagogicko-organizačních informací

(PDF - 411,9 kB)

ředitelka školy

01.09.

Ovoce do škol

Základní škola Chrast pokračuje v projektu se současným dodavatelem.

Projekt Ovoce do škol pro školní roky 2010/2011 a 2011/2012

Aktuální informace o projektu Ovoce do škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje školy, že pro školní rok 2010/2011 je v platnosti Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce do škol pro období od 1. srpna 2010 do 31. července 2012 (viz přílohu). Stanovení předběžného měsíčního limitu na žáka a seznam schválených dodavatelů pro školní rok 2010/2011 jsou uvedeny v příloze, další informace školy najdou na webových stránkách SZIF.

Doporučujeme školám, které mají zájem se projektu v tomto školním roce zúčastnit, aby zkontaktovaly vybraného dodavatele a uzavřely smlouvu nejpozději do 20. září 2010.

Upozorňujeme, že vyplnění hodnotícího dotazníku školy k projektu Ovoce do škol je závazné až pro školní rok 2010/2011 (za uplynulé zkrácené období školního roku 2009/2010 není požadováno). Tento dotazník bude zveřejněn na webu MŠMT v průběhu května 2011 s termínem vyplnění do 30. června 2011.

Projekt Ovoce do škol je vymezený nařízením Rady (ES) č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. Školy se do projektu přihlásí tím, že uzavřou smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů - žadatelů o podporu. Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Povinností žadatele bude dodávat bezplatně produkty do každé přihlášené školy v rámci celého území České republiky průběhu celého školního roku nejméně jednou měsíčně.
Pokud škola nebude s žadatelem spokojena, nebo se z jiného důvodu rozhodne spolupráci s ním ukončit, může tak učinit s platností od dalšího školního roku. Od dalšího školního roku se škola rovněž může přihlásit k jinému žadateli.

ředitelka školy

30.08.

Zahájení školního roku 2010/2011

Zahájení školního roku 2010/2011 bude pro žáky I. ročníku ve školní jídelně 1.9.2010 v 8:00. Žáky a zákonné zástupce přivítá p. starosta MVDr. Jíří Andrýs, ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská a matrikářka Města Chrast p. J. Procházková.

Vyučování 1.9.2010 skončí v 8:30 hodin.

Videopozdrav ministra Dobeše učitelům regionálního školství
Pozdrav ministra všem pedagogickým pracovníkům u příležitosti začátku školního roku 2010/2011.

Odkaz na video:

na stránkách MŠMT

http://media.msmt.cz/extranet/Viewer/?peid=850880ec-8a4e-4532-a45b-e48604a370f0

na YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=UzxkfeCMcxI

ředitelka školy

26.08.

Poradenská linka

Informace o činnosti Poradenské linky pro pedagogické pracovníky, kterou Institut pedagogicko-psychologického poradenství v Praze od listopadu 2009 provozuje.

František Šuranský
IPPP ČR
Poradenská linka
Novoborská 372, 190 00 Praha 9 Prosek
Tel: 283 881 250, linka 38
E-mail: poradenskalinka@ippp.cz
Web: www.ippp.cz

ředitelka školy

12.08.

Letní učebna

Poděkování patří pánům Jakubovi Vackovi, Petru Vackovi, Martinu Vodákovi, Štefanu Lorinciziovi, Petru Burkoňovi, Jiřímu Burkoňovi, Davidu Polanskému, Tomášovi Dvořákovi - hasičům z Horky, panu Františku Polákovi, Pavlu Budínskému a Martinovi Budínskému, kteří uskutečnili v úterý 10. 8. 2010 plánovanou brigádu v Základní škole v Chrasti a zabetonovali obrubníky kolem letní učebny.

ředitelka školy

12.08.

Sloučení druhých tříd

Oznamuji všem zákonným zástupcům žáků I.A a I.B (budoucích druháčků), že po zralé úvaze a přezkoumání finanční situace ve školství jsem rozhodla o sloučení těchto tříd v jednu. Tuto třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Zorka Broklová. Paní učitelka Mgr. Marie Kodešová převezme od 1.9.2010 třídu po p. učitelce Mgr. Marii Beranové.Tato skutečnost bude v nejbližších dnech dopisem oznámena všem zákonným zástupcům tříd I.A a I.B.

ředitelka školy

08.08.

Škola pro žáky

Vážení zákonní zástupci a žáci naší školy,
chtěla bych vás informovat, že naše projektová žádost úspěšně prošla procesem hodnocením a byla schválena Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU. V současnosti se připravuje právní akt "Rozhodnutí o poskytnutí dotace".

Ředitelka školy dne 14.6.2010 podala žádost na Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s názvem „Škola pro žáky“ . Naše škola má nárok podle vzorce výpočtu na 300.000,- Kč + 4.300,- Kč x počet žáků 413 = 2.075.900,- Kč. Vyčerpat se nám po sestavení šablon podaří 2.075.752,- Kč. Tento projekt bude využit na zlepšení výuky anglického jazyka dělením skupin na méně žáků než dosud, dále proškolením učitelů II. stupně na tvorbu ICT materiálů pro interaktivní tabuli a následnou tvorbou ICT výukových materiálů. Další aktivitou bude tvorba podpůrných a inovativních materiálů pro výuku anglického jazyka pro I. i II. stupeň, tvorba inovativních materiálů pro rozvoj matematické gramotnosti na II. stupni, přírodovědné gramotnosti na I. i II. stupni a na proškolení pedagogů v metodách rozvíjení čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti.

Velkým přínosem pro školu bude nákup výukové techniky a pomůcek z těchto fin. prostředků. V přípravě projektu jsme nevyužili nabízenou pomoc žádné firmy, ředitelka podávala žádost sama, abychom zbytečně nevydávali finanční prostředky dalšímu subjektu a čerpání evropských peněz bylo maximálně využito přímo pro naši školu.

ředitelka školy

05.08.

Práce ve škole

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a v naší škole se čile pracuje.

Paní uklízečky v celé škole natřely radiátory, zábradlí a některá zákoutí. Patří jim za to velké poděkování. Nemusíme mít ve škole všechno nové, ale pokud se nám podaří zařízení opravovat, natírat a udržovat, bude nám ve škole dobře.

Pan Hromek z Chacholic vymaloval obě budoucí první třídy za velmi příznivou cenu - za to mu v této nelehké době, kdy rozpočet školy stačí jen na nejnutnější výdaje, velmi děkuji.

Do jedné z budoucích prvních tříd je objednaná nová tabule a na podzim sem bude instalovaná nová interaktivní tabule z peněz Evropských fondů. Do obou prvních tříd se vyrábí nové skříňky, takže prvňáčky přivítáme se vší slávou. Tabuli a skříňky zaplatíme z účelově neurčených finančních darů, které škola získala v minulých dvou letech.

Velmi očekávaná oprava vstupního schodiště před hlavním vchodem je v plném proudu. Bude zde vybudovaná pozvolná rampa ze zámkové dlažby a vchod do školy bude tedy bezbariérový. Opravy se ujala firma pana Ing. Ročně, který přislíbil ještě opravu drenáží na dešťovou vodu v prostoru za pingpongovými stoly. Tím se snad podaří odvést vodu z okolí školy a zamezí se podmáčení staré budovy školy alespoň z této strany.

10.8.2010 bude velká brigáda na dokončení letní učebny - pomoc nám přislíbili hasiči z Horky.

Přeji všem pěkný zbytek prázdnin.

 ředitelka školy

Archivní postřehy ředitelky školy 2009/2010

Archivní postřehy ředitelky školy 2008/2009

Archivní postřehy ředitelky školy 2007/2008