soutěž "o školní pohár" - úkoly


Sběr papíru [úkol 2]

18.09.

Vyhlašujeme nový úkol do celoškolní soutěže O Školní pohár!

Třída, která odevzdá nejvyšší počet kilogramů starého papíru získá 18 bodů do soutěže. Bodování podle Pravidel soutěže.

Součástí je tipovací soutěž, ve které každá třída v pondělí při hodině VOSu předá svému zástupci tip na celkový počet kilogramů starého papíru, který se podaří nasbírat. Váš tip předá zástupce třídy třídnímu učiteli. Třída, která bude svým tipem nejblíže, získá do soutěže O Školní pohár bonusové tři body!!!


Sběr víček od PET lahví [úkol 1]

18.09.

Celý školní rok budeme sbírat víčka od PET lahví, stejně jako druhé pololetí minulého školního roku. Na konci každého měsíce se dozvíte celkovou váhu nasbíraných víček na facebookových stránkách skupiny „Víčka pro Míšu“. Každá třída má stejný plastový kyblík a po jeho naplnění a odevzdání bude zapsán a vybarven na soutěžní listině. Ta je umístěna na nové budově v přízemí na nástěnce. Budete tak moci „online“ kontrolovat vaše momentální umístění.

Třída, která nasbírá nejvyšší počet kyblíků (víček) do konce školního roku, získá 18 bodů do soutěže o Školní pohár. V pořadí druhá třída získá 17 bodů, poslední potom jeden bod. Šesté třídy soutěží v kategorii Pohár šestých tříd. Pravidla této soutěže pod záložkou „Víčka pro Míšu“.