Metodici prevence - školní rok 2012/2013

Metodici prevence

I. stupeň

II. stupeň

Mgr. Ivana Celnarová Zdeněk Volejník

Konzultační hodiny školních metodiků prevence:
Středa od 13:00 do 15:00 hodin po telefonické, písemné či ústní domluvě. V případě potřeby je možno domluvit si schůzku v jiném termínu.


akce pro žáky - již proběhlo


ZAJOCH 2013 – 1. informace

05.05.

V září 2013 v termínu 3.9. až 5.9. proběhne další ročník zážitkového pobytu pro 6. ročníky. Vaše dítě se zúčastní výletu se svými novými spolužáky z Chrasti pod vedením nových třídních učitelů. Cílem projektu je vytvořit nové třídní kolektivy, poznat své nové třídní učitele a také sebe sama, vytvořit si pravidla chování ve třídách, minimalizovat rizikové faktory ve vztazích mezi dětmi.

Akce proběhne v Jánských Lázních, ubytováni budeme v chatě Lovrana s plnou penzí a veškerým servisem. Do Jánských Lázní pojedeme vlakem. Celé tři dny proběhnou ve sportovním duchu, navštívíme Lanové centrum Jánské Lázně, u chaty je pěkné hřiště na míčové hry. Částka, kterou budou třídní učitelé 5. ročníků vybírat je předběžně 1000,- Kč (ubytování a strava 600,-, vlaky 170,- a lanové centrum 180). Bohužel, letos jsme nedostali grant z Pardubického kraje, proto je akce dražší. Přesné časy odjezdů, program pobytu, jména třídních učitelů a jejich tel. čísla obdržíte na konci června. Informace budou rovněž na webových stránkách školy.

Milý Zajochu!

Máš se svými rodiči celé prázdniny, aby ses připravil na zážitkový pobyt v termínu 3. – 5. září.

Sraz: v úterý 3.září v 8:00 na vlakové zastávce Chrast

Cestujeme: vlakem, třikrát přestupujeme – zabal si zavazadlo, které uneseš při přestupech, z nádraží ve Svobodě nad Úpou do Jánských Lázní půjdeme 4 km pěšky, zavazadla odveze pan správce od vlaku do chaty autem.

Ubytování: Chata LOVRANA v Jánských Lázních, lůžkoviny v chatě, teplá voda, soc. zařízení, v chatě je pohodlí a teplo, čaj stále k dispozici, u chaty hřiště s umělým povrchem

Začínáme obědem, končíme ve středu také obědem

Na cestu: sportovní oblečení a obuv, malý batůžek se svačinou a pitím, pláštěnku, malý sešitek nebo notýsek, tužku

Zavazadlo: Batoh, kufřík nebo cestovní taška

Pantofle do chaty

Hygienické potřeby, ručník

Pyžamo nebo tričko na spaní

Čepice proti slunci

Bavlněný šátek

Sportovní oblečení a obuv – budeme stále venku, počítejte s chladnějším počasím

Penál – nůžky, pastelky, fixy

Karty

Drobné kapesné (limonáda, zmrzlina, drobné suvenýry)

NUTNĚ!!!

KARTIČKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – mají děti stále u sebe

OČKOVACÍ PRŮKAZ – odevzdat na nádraží před odjezdem zdravotnici

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI – formulář dostanete 2.září, podepíší rodiče.

Je nutné informovat o lécích, alergiích, zdravotních omezeních a možných problémech tř. učitele před odjezdem.

Na nové ZAJOCHY a společné zážitky se těší Vaši noví třídní učitelé.

Mgr. Zdeňka Modráčková

tel. 732 348 815

modrackova.zdenka@seznam.cz


Krajský plán prevence rizikového chování 2012-2014

21.04.

Na odboru školství a kultury KÚ Pk byl vytvořen dokument "Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2012-2014". Dokument obsahuje priority a vize Pardubického kraje v oblasti primární prevence na období 2012-2014.


Když chceš, tak to dokážeš!

14.03.

Dne 4. 3. se žáci 5. tříd a 2. stupně zúčastnili hudebního projektu Když chceš, tak to dokážeš! Radoslava Banga, frontmana skupiny Gipsy, který autenticky vypovídal svůj životním příběh o problematickém rodinném zázemí. Bohužel stále víc dětí se potýká s podobnými problémy. Rodiče na ně mají málo času a děti jsou často zataženy do sporů dospělých. Nezřídka jsou i svědky nebo dokonce oběťmi domácího násilí.

V části programu s podtitulem Jaká bude Tvoje rodina? posluchačům na základě sdíleného příběhu vysvětlil důležitost výběru životního partnera.

V další části s podtitulem I ty můžeš být "jiný" upozornil na velmi tenkou hranici mezi menšinou a většinou, pozici slabšího a silnějšího, lepšího a horšího. Pojmy jako předsudky, xenofobie, rasismus, intolerance, diskriminace, šikana vysvětlil Radek Banga na základě skutečných příběhů.

Třetí tematický okruh programu byl zaměřen na alkohol, drogy a další návykové látky, ale i související kriminalitu a násilí. Podtitul Nenech se stáhnout ke dnu! jasně vyjádřil, co bylo cílem. Radek žákům přiblížil životní situace, které mohou mladé lidi přivést k závislosti a poukázal na důsledky závislosti, násilí a kriminality.


Den bezpečnějšího internetu

07.02.

Rizika spojená s používáním internetové sítě jsou často podceňována. Myslíte si, že děti tráví čas u počítače  vyhledáváním informací do školy nebo jen nevinným dopisováním si se známými kamarády?

Zveme všechny žáky, rodiče i učitele, na besedu O Internetu (a nejen o něm), která se uskuteční v úterý dne 12. 2. od 17:00 hodin na naší škole.

Besedu povede a na vaše otázky bude odpovídat p. uč. Mgr. V. Mokrá


Výzkum E - Bezpečí

04.11.

Pro žáky ve věku od 11 - 17 let je určen dotazník na webovém portálu E - Bezpečí, který je věnovaný nebezpečí elektronické komunikace. Dotazník je dostupný na: http://vyzkum2012.e-bezpeci.cz.


Minimální preventivní program

26.09.

PDF - 113,0 kB

MPP pro školní rok 2012/2013 byl konzultován s pedagogem - didaktikem CPIV Hradec Králové, panem Mgr. L. Vognarem.


Závislost dětí na internetu

20.09.
Závislost dětí na internetu nevyřeší zákazy, ale komunikace

19.9.2012, Zdroj: ČTK

Nadměrné užívání internetu, které ohrožuje asi pět procent českých dětí, většinou nevyřeší žádné rodičovské zákazy. Rodiče musejí s dětmi především mluvit o jejich aktivitách "na síti" a pečovat o jejich citové a sociální potřeby v běžném světě. Dospěli k tomu výzkumníci z brněnské Masarykovy univerzity, kteří se za Česko zapojili do mezinárodního výzkumu EU Kids Online.

Všechny znaky závislosti na internetu a nových médiích vykazuje v celoevropském měřítku asi jedno procento dětí. Alespoň jeden znak z pěti ovšem splňuje už 30 procent dětí. Závislostní chování ve vztahu k internetu podle vedoucího výzkumného týmu Davida Šmahela reálně ohrožuje asi pět procent českých dětí. Riziko ale prý není zdaleka tak velké, jak se někdy může zdát třeba z novinových titulků. "Je třeba děti i jejich rodiče nadále vzdělávat a učit je rizikům čelit. Pozitiva používání internetu však jednoznačně převažují," uvedl Šmahel.

Odborníci upozorňují na to, že množství hodin strávených na internetu není samo o sobě znakem závislosti. Co připadá rodičům nadměrné, může být pro mladou generaci normou. Směrodatné jsou především dopady na život dítěte. Závislost se rodí tam, kde děti kvůli internetu nejí nebo nespí, cítí se nepříjemně, když jsou offline, případně zanedbávají rodinu, přátele, školu a koníčky.

Nadměrné užívání internetu se týká hlavně starších dětí, zejména těch, které mají emocionální problémy, a těch, které rády vyhledávají nové a vzrušující zážitky. Ohroženou skupinou jsou i digitálně nadprůměrně gramotné děti. "Náchylné mohou být děti, u kterých se kombinuje to, že se nacházejí v nějakém psychologicky citlivém období, navíc mají vysoké digitální dovednosti a k tomu ještě příležitost je uplatnit. Má-li dítě problémy v jiných oblastech života, je pravděpodobnější, že je bude mít i s internetem," uvedl Šmahel.

Zákazy příliš nefungují, stejně jako časté kontroly nebo monitorování online aktivit dětí. Restrikce totiž nejde ke kořenům problému, navíc může děti dotlačit k jiným závislostem, třeba k drogám. "Doporučujeme, aby se rodiče aktivně zapojili do online aktivit svých dětí tím způsobem, že s nimi budou diskutovat o tom, co na internetu dělají, a budou připravení jim pomoci, pokud nastane nějaký problém. Pomoc může ve výsledku spočívat i v návštěvě psychologa," uvedl Šmahel.

Internetu a novým médiím se na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity věnuje speciálně sestavený mezioborový tým. Jeho členy jsou psychologové, sociologové a mediální odborníci. Upozorňují na to, že ohledně existence závislosti na internetu ještě nepanuje mezi odborníky jasná shoda. Pro její vymezení chybí závazná měřítka. Předmětem diskusí je samotný pojem závislosti na internetu. "My se držíme termínu excesivní užívání internetu," uvedla výzkumnice Kateřina Škařupová.