Metodici prevence - školní rok 2011/2012

Metodici prevence

I. stupeň

II. stupeň

Mgr. Ivana Celnarová Zdeněk Volejník

Konzultační hodiny školních metodiků prevence

Středa od 13:00 do 15:00 hodin po telefonické, písemné či ústní domluvě. V případě potřeby je možno domluvit si schůzku v jiném termínu.


ZAJOCH 2012 – 2. informace

27.06.
Upřesnění informací

Sraz Zajochů 4.9.2012 v 8,00 na vlakové zastávce Chrast

1. Nahlásíš se u svého třídního učitele, zaškrtne si tě v seznamu

p. uč. Jana Svobodová (tel. 724 323 917)

p. uč. Tomáš Grassinger (722 588 803)

2. Odevzdáš zdravotnici očkovací průkaz a potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku zdrav. pojišťovny si necháš u sebe po celou dobu pobytu. Paní zdravotnici rodiče předají informace o zdravotních problémech dětí, kartičku s informacemi a případně léky s rozpisem a jménem dítěte.

zdravotnice p. uč. Zdeňka Žejdlíková (776 737 729)

Vlak odjíždí z Chrasti v 8,27 hod., přestupujeme v Rosicích, v Hradci Králové a v Trutnově.

Připrav si zavazadlo, které uneseš. Do vlaku svačinu, menší pití. Připrav si malý bloček a tužku, budeš si zaznamenávat vlakové zastávky. Zážitkový program proběhne i při nepřízni počasí, a proto je nutná pláštěnka (nikoliv deštník).

Začínáme obědem, končíme obědem. V chatě je k dispozici stále teplý čaj. Postele jsou povlečené, pan správce topí, když je chladno.

Vyžadujeme, aby se Zajoch choval v chatě, v jídelně, ve vlaku tak, jako by jel se svými rodiči.

Navštívíme lanové centrum, zvláště tam je nutná kázeň, soustředění, opatrnost. Instruktoři stanoví pravidla, vedou děti přes překážky, učitelé tam vykonávají dozor.

Mobilní telefony po příjezdu do chaty vyberu a děti budou telefonovat domů v čase po večeři.

Pan správce jim nebude prodávat energetické nápoje.

Návrat do vlakové zastávky Chrast v 18,30 . Prosím rodiče, aby si vyzvedávali děti osobně u tříd. učitelů.

Těšíme se na společný pobyt, kde se budou vytvářet nové vztahy v nových třídách, poznáte se s novými spolužáky ze Zaječic, seznámíte se s novými učiteli. V případě jakýchkoli pochybností neváhejte kontaktovat třídní učitele, zdravotnici kurzu nebo mě.

S pozdravem Zdeňka Modráčková (723 348 815)


ZAJOCH 2012 – 1. informace

27.05.

V září 2012 v termínu 4.9. až 6.9. proběhne další ročník zážitkového pobytu pro 6. ročníky. Vaše dítě se zúčastní výletu se svými novými spolužáky z Chrasti pod vedením nových třídních učitelů. Cílem projektu je vytvořit nové třídní kolektivy, poznat své nové třídní učitele a také sebe sama, vytvořit si pravidla chování ve třídách, minimalizovat rizikové faktory ve vztazích mezi dětmi.

Akce proběhne v Jánských Lázních, ubytováni budeme v chatě Lovrana s plnou penzí a veškerým servisem. Do Jánských Lázní pojedeme vlakem. Celé tři dny proběhnou ve sportovním duchu, navštívíme Lanové centrum Jánské Lázně, u chaty je pěkné hřiště na míčové hry. Částka, kterou budou třídní učitelé 5. ročníků vybírat je předběžně 1000,- Kč (ubytování a strava 600,-, vlaky 170,- a lanové centrum 180. Bohužel, letos jsme nedostali grant z Pardubického kraje, proto je akce dražší. Přesné časy odjezdů, program pobytu a telefonní čísla tř. učitelů obdržíte na konci června. Informace budou rovněž na webových stránkách školy.

Milý Zajochu!

Máš se svými rodiči celé prázdniny, aby ses připravil na zážitkový pobyt v termínu 4. – 6. září.

NUTNĚ!!!

Mgr. Zdeňka Modráčková

tel. 732 348 815

modrackova.zdenka@seznam.cz


SCIO testování klima školy - Pohoda II. stupeň

08.02.
souhrn - texty souhrn - grafy
PDF - 162,7 kB PDF - 518,1 kB

Klima sborovny - seminář pro učitele

29.01.

Pracujeme také na klimatu sborovny, a proto pod záštitou CCV Pardubice absolvuje většina učitelů 4. a 5. dubna 2012 seminář s názvem Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele.


Vyhodnocování dotazníků - Kritéria pro demokratickou školu

29.01.

Školní parlament v současné době zpracovává dotazníky Kritéria pro demokratické klima školy.

Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří objektivně a samostatně vyplnili dotazníky. Podle vyhodnocení výsledků proběhne na škole projektový den, který zaměříme na kritérium, které je na škole nedostatečně splňováno. Projektový den budeme prezentovat na Konferenci žákovských parlamentů České republiky ve Zlíně v květnu 2012.

Výsledky, které nám zpracování přinese, jednak částečně odhalí klima školy a jednak ukáží podíl participace žáků na chodu školy.

Dotazník - kritéria pro demokratické klima školy (PDF)


Seznam realizovaných programů

29.01.

V rámci primární prevence absolvovali žáci v období září až prosinec 2011 následující programy:

5. ročník –„ Krok za krokem“, program realizován PPP Ústí nad Orlicí

6. ročník – „ZAJOCH“ adaptační kurz (realizuje škola)
„SORAD“ (PPP Ústí nad Orlicí)
„Vrstevnický program“ (PPP Ústí nad Orlicí)
„Základy stolování a společenského chování“ (J. H. Lušovský)

7. ročník – Zimní lyžařský výcvikový kurz (realizuje škola)
„Nebezpečné komunikace na internetu“ (E-bezpečí Olomouc)
„SORAD“ (PPP Ústí nad Orlicí)
„Vrstevnický program“ (PPP Ústí nad Orlicí)
„Šikana“ (PPP Ústí nad Orlicí)

8. ročník – „Řekni drogám ne!“ (program VZP)

9. ročník - „Vrstevnický program“ (PPP Ústí nad Orlicí)
„Šikana“ (PPP Ústí nad Orlicí)
Akce zaměřené na volbu povolání

MIŠ - Minimalizace šikany

V měsících září až listopadu 2011 absolvovali v Litomyšli 3 pedagogové 1. stupně, 6 pedagogů 2. stupně a vedení školy náročný projekt Minimalizace šikany.

Naučili se rozlišovat škádlení a šikanování, rozpoznat stádia a znaky šikany. Dozvěděli se, kdy šikanu můžou řešit sami a kdy se obrátit na odborníky.Na modelových situacích si vyzkoušeli, jak správně reagovat při řešení jednotlivých případů.

Užitečné stránky týkající se problematiky šikany

http://www.minimalizacesikany.cz


Seznam poradenských pracovišť

26.01.
Seznam poradenských pracovišť, která můžou rodiče a žáci využít v případě potřeby odborné pomoci

Sdružení linka bezpečí

http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/home.asp
Pomoc online: 116 111
Rodičovská linka: 840 111 234
Vzkaz domů: 8000 111 113
E-mail:
pomoc@linkabezpeci.cz
V provozu 24 hodin denně

Modrá linka

http://www.modralinka.cz/?page=home
Telefon: 549 241 010
Mobilní telefon: (Vodafone) 608 902 410
E-mail:
help@modralinka.cz
V provozu denně od 9,00 – 21,00 hod.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

http://www.linkaduveryuo.cz/
Telefon: 465 524 252
E-mail:
napis@linkaduveryuo.cz
V provozu 24 hodin denně

Občanské sdružení Anabell Praha

http://www.anabell.cz/
Telefon: 775 904 778
E-mail:
praha@anabell.cz

Telefonická krizová linka Anabell

Telefon: 848 200 210 e-mail
V provozu pondělí – pátek od 8,00 – 16,00 hod.
Internetová poradna Anabell
E-mail:
iporadna@a¬nabell.c
Korespondenční kurz on-line

ARCHA

http://www.archa-chrudim.cz/
Telefon: 469 623 786
Mobilní telefon: 721 677 279
E-mail:
svp.archa@tiscali.cz
V provozu pondělí – čtvrtek od 8,00 – 17,00 hod.
pátek: od 8,00 - 16,00 hod.

Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi

www.ppp.chrudim.cz
Telefon: 469 621 187
E-mail:
ped.ps.por.cr@guick.cz

Pedagogicko-psychologická poradna v Pardubicích

www.ppp-pardubice.cz/
Telefon: 466 410 327
E-mail:
poradna@ppp-pardubice.cz

Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí

http://www.pppuo.cz/
Telefon: 465 521 296,
Mobilní telefon: 776 611 695
E-mail:
info@pppuo.cz

Minimální preventivní program

16.10.

(PDF - 41,2 kB)


*Minimalizace šikany - MiŠ*

11.09.

Jednou z rozhodujících skutečností, které bezpečné klima ve škole narušuje je šikana. Šikanování je problém, který se týká nejen jednotlivců, ale i celých tříd a škol. Její následky na duševní a tělesné zdraví mohou být vážné a celoživotní. Bohužel se otázka šikany ve společnosti tabuizuje a přitom podle průzkumů z posledních let až 40% dětí základních škol se setkalo se šikanou.

Šikana na škole poškozuje její dobré jméno. Některé medializované kauzy pak ovlivňují veřejné mínění v neprospěch odpovědných osob (vedení školy, zastupitelstvo města apod.). Proto se 11 pedagogů školy rozhodlo zúčastnit se programu Minimalizace šikany (MiŠ), který nabízí systémové a celostátně použitelné řešení problematiky šikanování na školách.

Mgr. Ivana Celnarová