Metodici prevence - školní rok 2010/2011

Metodici prevence

I. stupeň

II. stupeň

Mgr. Ivana Celnarová Zdeněk Volejník

Licenční certifikát

(19.06.)

(PDF - 112,9 kB)


Informace o akcích

(05.06.)

Dne 24.5. se uskutečnily v letošním školním roce další dvě besedy ve spolupráci s organizací ACET. Tentokrát téma Moderní je nekouřit bylo určeno žákům 7. a 8. tříd.

Od 1.6. je naše škola registrována v projektu "Drogy trochu jinak - interaktivní program", který připravila Česká asociace metodiků prevence. Program budou při výuce využívat žáci i pedagogové.

Mgr. Ivana Celnarová


Přehled realizovaných akcí

(18.05.)

14.4. se žáci devátých tříd zúčastnili přednášky Láska ano, děti ještě ne.

11.5. pokračoval v osmých třídách program pro třídní kolektivy, který je realizován odbornými pracovníky Pedagogicko-psychol. poradny z Ústí nad Orlicí. Tyto programy jsou součástí projektu Centra primární prevence.

11.5. se naše škola zapojila do XV. ročníku celostátní sbírky Český den proti rakovině prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Děkujeme p. uč. Petružálkové za organizaci.

13.5. společnost Medea Kultur uskutečnila komponovaný pořad pro žáky se zaměřením na problematiku rizikového chování, zejména užívání drog. Na tento pořad se do Slatiňan vydali žáci 9. tříd. Hodnocení pořadu uvádíme v příloze.

(PDF - 56,8 kB)


Poučení žáků Policií ČR

(27.01.)

Dne 17.1.2011 byli žáci naší školy poučeni Policií ČR o chování v případě obtěžování cizími osobami a lákáním dětí do osobního automobilu pod záminkou slíbení sladkostí, hračky apod.
Žáci byli také poučeni o chování a bezpečnosti při cestě do školy i ze školy a o telefonních číslech, na která lze zavolat v případě potřeby.


"Krok za krokem"

(16.01.)

Žáci 5. ročníku absolvovali preventivní program "Krok za krokem".

V přiloženém hodnocení je patrno, že v 5. ročníku jsou kvalitní vztahy žáků navzájem a velmi pozitivní interakce mezi třídními učitelkami i žáky. Jsme velmi rádi, že tento program škola získala zcela zdarma od PPP Ústí nad Orlicí. Je důležité zabývat se prevencí vztahů ve třídách, tak, aby byla případná porucha chování žáků odhalena v době, kdy nepřeroste v šikanování. Je proto s podivem, že při povinném souhlasu rodičů s těmito aktivitami, si někteří rodiče tuto aktivitu pro své dítě nepřáli. Škola samozřejmě toto rozhodnutí respektuje.

Krok za krokem

5.A

5.B

PDF - 48,55 kB PDF - 51,15 kB

Směrnice k prevenci rizikového chování

(18.11.)
SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

(PDF - 98,65 kB)


Preventivní programy

(14.01.)

Krok za krokem

Ve středu 5.1. 2011 proběhl v 5. a 6. třídách preventivní program "Krok za krokem", který vedli zkušení pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. V rámci prevence sociálních vztahů si děti jasně vydefinovaly pozitivní a negativní sociální vztahy za pomoci techniky "Dobrý kamarád". Při
programu byla ve třídách příjemná atmosféra.
Závěrečné hodnocení - 1!

Interaktivní programy

V 6. třídách proběhla první část bloku interaktivních programů zaměřených na podporu vzájemné spolupráce a toleranci mezi žáky ve třídě. Pomocí dotazníku SORAD byly zmapovány vztahy ve třídách, do kterých v září přišli noví žáci ze Zaječic.

Iva Celnarová


Bolest - nemoc jménem šikana

(18.11.)

Ve dnech 12.10. a 19.10 pokračovaly přednášky v 7. a 8. třídách na téma "Bolest - nemoc jménem šikana" opět pod vedením Mgr. Krampoty organizace ACET.


Minimální preventivní program pro školní rok 2010/2011

(17.09.)
Program Dodatek

(PDF - 44,4 kB)

(PDF - 22,9 kB)


Moderní je nekouřit

(10.10.)

Dne 4.10. se žáci tříd 9.A a 9.B zúčastnili zajímavé přednášky Moderní je nekouřit, kterou připravil a vedl Mgr. Krampota ze společnosti ACET. Z některých záběrů prezentace o kouření nám doslova "běhal mráz po zádech" a většina z nás si opravdu uvědomila, jak je cigareta škodlivá.


Zajoch 2010

(16.09.)

Od 6. do 8. září proběhl v naší škole další ročník zážitkového výletu pro šesťáky pořádaný v rámci prevence rizikového chování.
Poslední roky jezdíme do Krkonoš do Jánských Lázní na horskou chatu Lovrana. Důvodů je několik – nádherná příroda, znalost terénu, hřiště u chaty, příznivá cena, úžasná kuchyně (o svíčkové s brusinkami, borůvkovém koláči a řízečku s kaší si vypravujeme, když máme ve škole k obědu čočku s vajíčkem).

První šokovou terapii mají ZAJOŠI hned cestou vlakem do Svobody nad Úpou, když třikrát přestupujeme. Nutno podotknout, že letos nám to i v počtu 50 dětí šlo přímo ukázkově. Akci jistily dvě nové třídní učitelky Z. Modráčková ( 6.A ) a J. Petružálková ( 6.B ), šéfem přes zdraví byl p.uč. Z. Volejník. Pro děti byl připraven nabitý program. Zlatým hřebem byla návštěva Lanového centra v Jánských Lázních. Zpočátku možná i strach, roztřesené nohy, nakonec nádherný pocit, kdy děti překonaly samy sebe. Podívejte se na fotky na nástěnce ZAJOCH u sborovny, každé dítě z 6.A i z 6.B dostane CD se všemi fotografiemi, abyste si zmapovali, jak si vaše děti vedly.

Měli jsme štěstí na počasí, svítilo sluníčko, i když večer už byla zima. Každý den byl plný her v lese i na hřišti, kde ZAJOŠI museli dokázat rychlost, chytrost, vytrvalost , smysl pro humor a hlavně spolupráci a vzájemnou pomoc.

Noví spolužáci ze Zaječic, Bítovan a Luže se mezi Chrastečáky zapojili rychle díky akčnímu programu. Pěkná byla i túra na Modrokamennou boudu. Musím podotknout, že všichni běhali po horách jako opravdoví zajoši.

Po hezkém rozjezdu v Jánských Lázních bude zapotřebí pokračovat v budování správných vztahů v nově vytvořených třídách, v umění naslouchat jeden druhému, respektovat ostatní, učit se říkat svůj vlastní názor a vyslechnout názory druhých. Cílem zážitkových výletů je komunikace mezi dětmi, posílení vztahů a důvěry žáků k učitelům.

Ať žije příští ZAJOCH 2011 !!!!

Zdeňka Modráčková


Linka důvěry Dětského krizového centra

(08.09.)

Posláním Linky důvěry je poskytování nepřetržité odborné pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji. Dále poskytuje odbornou pomoc dětem i jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se je zvládat běžnými způsoby.

leták pro děti leták pro dospělé
PDF -237,9 kB PDF - 296,6 kB

ZAJOCH 2010 - třetí informace

(04.09.)

Začínáme 6.září 2010 – pondělí

SRAZ………v 8,00 na nádraží v Chrasti
Děti se nahlásí ke své paní učitelce třídní. Odevzdají vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti, případně označené a podepsané léky p. uč. Volejníkovi (zdravotník… tel. 604 414 437 ). Bez jeho vědomí nesmí dítě požít žádný lék.
 

ODJEZD vlaku 8,20…..přestupy Rosice, Hradec Králové, Trutnov, dejte dítěti zavazadlo těžké tak, aby ho uneslo…ve Svobodě nad Úpou v 12,00 , přesun pěšky do Jánských Lázní, pěšky asi 4 km (zavazadla z nádraží do chaty odveze pan správce autem), chata Lovrana (lůžkoviny, teplo, plná penze – začínáme obědem), oblečení a obuv sportovní, žádný luxus, pláštěnka, šátek, nějaká čepice, bude asi zima, správce bude topit, malý baťůžek, láhev na pití (v případě bezlepkové diety kontaktujte p. uč. Volejníka). Stravování začínáme obědem, končíme také obědem, jídlo s sebou jen na cestu, v chatě bufet.

Program na celé tři dny se skládá z her a aktivit v přírodě, aby se děti lépe poznaly, vytvořily zdravé kolektivy a aby lépe poznaly i své učitele.
V rámci zážitkové akce ZAJOCH navštívíme Lanové centrum Jánské Lázně, děti tam za našeho dozoru vedou zkušení instruktoři. Budeme při programu fotit, abyste měli po návratu představu, jak si Vaše děti vedly.S sebou dejte dětem menší obnos peněz jako kapesné, v chatě je teplý čaj stále k dispozici.

Návrat 8. září - středa…..……odchod z chaty, pěšky do Svobody nad Úpou, správce veze zavazadla…. v Chrasti v 17,00 (jestli stihnem všechny spoje, jinak v 19,00 ).

Po návratu předáme děti do rukou rodičům, vystupte, prosím, z aut, abyste případné informace získali od učitelů ihned.

Na zážitkový program s dětmi se těší nové třídní učitelky
6.A Mgr. Zdeňka Modráčková tel: 732 348 815
6.B Mgr. Jana Petružálková tel: 606 401 151

Potřebujete –li upřesnit informace, zatelefonujte.
Informace i na webových stánkách školy.

Z. Modráčková