Metodička prevence - školní rok 2009/2010

Metodičky prevence

I. stupeň

II. stupeň

Mgr. Ivana Celnarová Mgr. Zdeňka Modráčková

| Zajoch | Informace pro rodiče a žáky |


Dodatek k Minimálnímu preventivnímu programu pro školní rok 2009/2010

(16.05.)

Sexuální výchova

Plán prevence pro 1. stupeň:
• primární role rodiny
• je náhradní matka matkou ?
• narození postiženého jedince
• chování dětí v případě sexuálního zneužívání
- Linka bezpečí 116 111
- požádání o pomoc

Formy: diskuse ve třídách, hraní rolí, řešení problémových úkolů, besedy


Plán prevence pro 2. stupeň:
• obecné zásady, jak se chránit před
- infekční žloutenkou
- pohlavními chorobami
- HIV
• volba partnera a plánované rodičovství
• postoje k osobám s jinou sexuální orientací
• chování dětí v případě sexuálního zneužívání
- Linka bezpečí 116 111
- požádání o pomoc
Formy: beseda HIV pozitivního lektora organizace „Dům světla“
beseda p. Řeháka „Sex – AIDS – vztahy
diskuse ve třídách

Preventivní plán ZŠ Chrast v oblasti sexuální výchovy se zaměří na pozitivní ovlivňování hodnotového žebříčku žáků.

Dne 12.5. 2010 Mgr. Ivana Celnarová
 


Mezi stěnami

(16.05.)

Dne 4.5. se žáci osmých ročníků zúčastnili zajímavé přednášky organizace ACET spojené s promítnutím filmu o šikaně na základní škole "Mezi stěnami". Děkujeme p. Mgr. Krampotovi za profesionální řízení přednášky, vysvětlování jednání filmových postav, celkový rozbor příběhu i vedení diskuse se žáky.Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Ivana Celnarová


Minimalizace šikany

(02.05.)

Nevite, jak řešit problémy se šikanou?

Co je to šikana a jak ji poznáte?

Jak se zachovat a na koho se můžete obrátit?

Kdy škádlení přerůstá v šikanu?

Navštivte stránky, které Vám pomohou tyto problémy řešit.

www.minimalizacesikany.cz

SEX – AIDS – VZTAHY

(14.04.)

12. dubna 2010 proběhla v 9.A a 9.B beseda na toto téma. Přijel nás navštívit pan farář Tomáš Řehák, který se zabývá péčí, vzděláváním a školením v oblasti AIDS. Navštěvuje nevyléčitelně nemocné mladé lidi a na druhé straně přednáší po celé České republice i ve světě. Ze svých cest ukazoval dětem fotografie. Tříhodinová přednáška byla velmi poutavá, zajímavá , plná informací.

Jednotlivé motivy besedy: Je láska a sex to samé? Je panenství a panictví přežitek?
Co přinesla sexuální revoluce?
Sex a charakter
Volba partnera
Kdo jsi?
Jak hodnotí besedu sami daváťáci, to si přečtěte na web. Stránkách jejich tříd.

Z.Modráčková, met. prevence


Harmonia Universalis - motivační program

(31.01.)

15. 1. 2010 žáci 1. stupně shlédli program "Rozsviťte hvězdy" - a hvězdy se opravdu rozsvítily........
 

Jeden den je jako citron,
druhý plný medu
a když život osolí mne
s hořkostí boj svedu.

Je už ráno a slunce mne
vylézt z peřin nutí
tak vykročím do nového
s jednou z těchhle chutí.

S jakou "chutí" vstáváte vy?

Iva Celnarová


Na rovinu

(23.01.)

V pátek 15.1.2010 se žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili netradičního pořadu Na rovinu. Dvojice učitelů z Českých Budějovic v naší školní jídelně předvedla, jaké nástrahy číhají na každém kroku na mladé lidi. A způsob, jakým se o to snažili, nebyl žákům nepříjemný.

Mluvilo se o kouření, o užívání drog a alkoholu. Pánové nementorovali, ale vtáhli naše žáky do konkrétních situací a dali jim prožít pocity „hříšníků“.

Nenásilnou formou si děti mohly uvědomit, že je důležité nepodlehnout plíživé reklamě tabákového průmyslu a že život bez tabáku a drog je kvalitnější.

Metodička prevence


Dlouhodobý plán

(10.01.)

(PDF - 97,6 kB)


Minimální preventivní plán

(05.11.)

(PDF - 45,9 kB)


PŘEDPLATNÉ DIVADLO

(06.10.)

V novém školním roce rozjíždíme opět předplatné do Východočeského divadla Pardubice. První představení bude v listopadu, zájemci o permanentku na tento školní rok se mohou hlásit u p. uč. Modráčkové. Cena za předplatné je 500,- Kč. Podrobnosti na nástěnce u sborovny na 2. stupni.

Z.Modráčková, met.prev.