Metodička prevence - 2008/2009

Metodičky prevence

I. stupeň

II. stupeň

Mgr. Ivana Celnarová Mgr. Zdeňka Modráčková

Dny proti vandalismu - výsledky ankety II

23.06.09

zdroj: časopis Prevence (ročník 5, číslo 7, Dny proti vandalismu - autor M. Huplíková, str.15-18)


Dny proti vandalismu - výsledky ankety I

16.06.09

(PDF - 939,4 kB)

Za příspěvky (fotografie) děkuji třídám 1.A, 4.B, 5.A, 7.B.

Mgr. Ivana Celnarová


"Sezame, otevři se"

01.06.09

15. 5. 2009 se žáci 1. stupně zúčastnili motivačního programu "Sezame, otevři se" občanského sdružení Harmonia Universalis (Honzy Priestera a Tomáše Marhouna) z Českých Budějovic. Program byl jiný, než jsme byli doposud zvyklí vídat. Jeden z protagonistů pořadu zosobňoval NUDU. Takovou, jakou ji všichni známe z prázdnin či volného odpoledne. Takovou, která může vést k hledání rozptýlení v kouření, drogách, pomluvách, vysedávání u počítače ... My se však nenudili!

Reakce dětí na pořad:

Mgr. Ivana Celnarová


Nová "tráva" je nebezpečná!

27.05.09

(pdf - 78,4 kB)


Dny proti vandalismu

27.05.09

V souvislosti se zvyšujícími se projevy agresivity a neúcty k hodnotám mezi dětmi a mládeží, jsme se rozhodli zaměřit se na prevenci těchto jevů. Ve všech třídách probíhají v současné době probíhají třídnické hodiny, kde se žáci seznamují s pojmem vandalismus a s jeho projevy. Součástí je anonymní vyplnění ankety.

Žáci se v rámci tohoto projektu vydávají po stopách vandalů a fotoaparáty dokumentují jejich řádění. Fotografie i výsledky ankety budou prezentovány pro veřejnost.

Mgr. Ivana Celnarová


Minimální preventivní program

09.11.08

(pdf - 52,6 kB)


ZAJOCH 2008

(05.10.2008)

Od 2.9. do 4.9.2008 proběhla na naší škole už počtvrté akce ZAJOCH. Letos vyjelo 57 šesťáků (z toho 14 děvčat a chlapců ze Zaječic) do Jánských Lázní, aby poznali své nové spolužáky, aby se seznámili se svými novými třídními učiteli a aby poznali na tomto zážitkovém výletu i sami sebe.

Program zajochů byl opravdu nabitý. Už cesta vlakem s několika přestupy a s výlukou v Rosicích u Pardubic byla trochu dobrodružná. Chata Lovrana byla pro nás jako stvořená. K jídlu, které jsme dostávali, nemohl mít snad nikdo připomínku. Zlatým hřebem programu byla návštěva Lanového centra Jánské Lázně. Snad každý překonával strach, rozklepané ruce a nohy. Instruktoři dohlíželi na bezpečnost a zajoši byli během chvilky v korunách stromů.

Prostředky na zážitkovou akci ZAJOCH jsme získali z grantu, část si hradily děti samy. Děkujeme sponzorům, díky jejich finančním darům jsme mohli jet tak daleko a mít program tak pestrý. Po třech společně prožitých dnech se nám ve škole lépe začíná, lépe se známe.

Ať žije ZAJOCH 2009!

Z. Modráčková, metodik prevence


Školní parlament

05.10.2008

Dne 6.10. 2008 je pro naši školu velmi důležitý den! V 8 hodin ráno se školním rozhlasem rozezní slavnostní znělka, kterou pro tuto příležitost složil žák IX.B Jirka Křičenský. Všichni žáci naší školy od 4. do 9. ročníku budou první hodinu volit své zástupce do školního parlamentu. Na právoplatný průběh voleb bude dohlížet volební komise ve složení: p. uč. L.Špačková, p.uč. Z.Modráčková a administrativní pracovnice p. M. Hájková. V prvním kole voleb všichni žáci navrhli kandidáty a p. uč. Modráčková vytvořila volební lístky. Každý žák zakroužkuje na volebním lístku své třídy 2 kandidáty - jedině tak je jeho volba správná. Volební komise vše vyhodnotí a parlament bude slavnostně sestaven. Děkuji za perfektní práci p. uč. Z. Modráčkové (i za pěknou parlamentní nástěnku ve vstupní hale).


Důležité informace

Máš pocit, že nemáš s kým si o svých problémech popovídat, že kolem tebe není nikdo, kdo ti bude naslouchat?

Sdružení Linka bezpečí kromě samotné telefonické Linky bezpečí - 800 155 555 - nabízí služby nově zavedeného Chatu Linky bezpečí, chat.linkabezpeci.cz.

Na Linku bezpečí je možno se obrátit také přes e-mail - pomoc(at)linkabezpeci.cz (na dotazy obdržíš odpověď do 3 pracovních dnů).

Od září 2008 také rozšířila své služby Rodičovská linka - 840 11 234. Provoz je v termínech pondělí, středa, pátek (13 - 16 hodin), úterý a čtvrtek (16 - 19 hodin).

Mgr. Ivana Celnarová


Rodičovská skupina

Ráda bych Vás informovala o nové službě Ambulantního centra o.s. Laxus v Hradci Králové. Od června tohoto roku (tj. 2008 - pozn. webmastera) je otevřena tzv. Rodičovská skupina. Jedná se o podpůrnou edukační skupinu, která je určena pro rodiče či přátele těch, kteří užívají nebo experimentují s drogami.

Ambulatní centrum Laxus o.s. je registrované nestátní zdravotnické zařízení, zaměřené na poradenství a léčbu drogových závislostí.

Další informace můžete najít na www.laxus.cz.

Mgr. Ivana Celnarová