Metodička prevence - 2007/2008

Metodičky prevence

I. stupeň

II. stupeň

Mgr. Ivana Celnarová Mgr. Zdeňka Modráčková

Důležité informace

Máš pocit, že nemáš s kým si o svých problémech popovídat, že kolem tebe není nikdo, kdo ti bude naslouchat?

Sdružení Linka bezpečí kromě samotné telefonické Linky bezpečí - 800 155 555 - nabízí služby nově zavedeného Chatu Linky bezpečí, http://chat.linkabezpeci.cz.

Na Linku bezpečí je možno se obrátit také přes e-mail - pomoc(at)linkabezpeci.cz (na dotazy obdržíš odpověď do 3 pracovních dnů).

Od září 2008 také rozšířila své služby Rodičovská linka - 840 11 234. Provoz je v termínech pondělí, středa, pátek (13 - 16 hodin), úterý a čtvrtek (16 - 19 hodin).

Mgr. Ivana Celnarová


Rodičovská skupina

Ráda bych Vás informovala o nové službě Ambulantního centra o.s. Laxus v Hradci Králové. Od června tohoto roku je otevřena tzv. Rodičovská skupina. Jedná se o podpůrnou edukační skupinu, která je určena pro rodiče či přátele těch, kteří užívají nebo experimentují s drogami.

Ambulatní centrum Laxus o.s. je registrované nestátní zdravotnické zařízení, zaměřené na poradenství a léčbu drogových závislostí.

Další informace můžete najít na www.laxus.cz.

Mgr. Ivana Celnarová


Zajoch 2008

Připravujeme 4. ročník ZAJOCHA na září 2008. ZAJOCH (Zaječáci jdou do Chrasti) je akce, která má dát dohromady nově příchozí žáky ze Zaječic, stávající nové šesťáky z Chrasti a jejich nové třídní učitele. Letošní ZAJOCH proběhne nově v Krkonoších, protože zařízení Zbyslavec u Heřmanova Městce, kam jsme dříve a levněji jezdili, přestalo fungovat. Zajoši budou ubytováni v Rokytnici v Krkonoších a zlatý hřeb programu bude v Lanovém centru v Harachově. Termín - 2. září až 4. září 2008. Na tuto akci máme úspěšně vypsaný grant (bohužel stále nižší a nižší), Zajoši se budou podílet pětistovkou a hledáme laskavé sponzory, kteří by nám přispěli na autobus.

Zdeňka Modráčková


Budeme mít děťátko

Jak se balila mimina v polovině 19. století? Víte, že v té době byla úmrtnost dětí do pěti let 50%? Víte, jak vypadal nočník pro děvčátka a jak vypadal nočník pro chlapce ? Víte, co znamená, když byla žena v koutě? Víte, že před 150 lety dívka, která porodila dítě " za svobodna" musela v neděli vítat v kostele lidi přicházející na mši slovy "zhřešila jsem" a že měla svázané ruce? Na tyto otázky a na mnohé další jsme našli odpověď v Muzeu Pardubice na výstavě a besedě nazvané "Budeme mít dětátko". 19.5. výstavu navštívily 8.A a 8.B, 20.5. jeli do Pardubic deváťáci.

 Zdeňka Modráčková


Divadelní předplatné

V červnu pojedeme na poslední divadlo do Východočeského divadla v Pardubicích, kde máme předplatné na šest divadelních her na sezónu. 44 divadelních fanoušků zhlédlo letos tyto hry: MAJA, MALOVANÉ NA SKLE, BLÁZNIVÉ NŮŽKY, ROMULUS VELIKÝ, TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA a v červnu to bude BROUK V HLAVĚ. Pro velký zájem budeme samozřejmě v předplatném pokračovat i příští rok.

Zdeňka Modráčková


Beseda s kriminalisty

6. června proběhne beseda s por. Severinem a por. Kabátovou pro osmé ročníky. Naváže na výuku v OV, kde žáci probírali druhy práva,trestní právo, trestné činy, přestupky, trestní zodpovědnost, tresty a smysl trestů ...................Chystejte si otázky, protože budete mít příležitost zeptat se na cokoli z této oblasti skutečných odborníků z praxe, vyšetřovatelů. Ukáží vám, jak se snímají otisky a jak se odebírá DNA. Také nám řeknou, co ukazují televizní kriminálky zkresleně.

Zdeňka Modráčková


GO programy

Nejen děti naší školy - ZAJOŠI - jezdí na zážitkové programy do přírody. Třídní učitelky a učitelé budoucích 1. a 6. tříd jedou v květnu na GO
do Svratouchu. Tři dny budou zkoušet nové techniky, hry a metody, které pak budou používat se svými novými žáčky. Akci organizuje sdružení Proud.

Zdeňka Modráčková


Beseda o sociálních dávkách

V červnu přijde do 9. tříd na besedu p. V. Malinová, dlouholetá pracovnice ze sociálního odboru Městského úřadu v Chrasti. Lze žít pouze ze sociálních dávek? Kdo má právo pobírat sociální dávky ? Má vliv na pobírání sociálních dávek dosažené vzdělání? Na tyto a mnohé další otázky nám paní Malinová jistě odpoví.

Zdeňka Modráčková


Jeden svět na školách

V dubnu se mezinárodního filmového festivalu o lidských právech - JEDEN SVĚT - zúčastnily třídy 9.A a 9.C v klubu AGORA v Chrudimi. V republice tento festival navštívilo celkem 106 000 diváků. Pořadatelem byla společnost ČLOVĚK V TÍSNI. Filmy z Jednoho světa budeme využívat v hodinách občanské výchovy a dějepisu. O lidských a hlavně dětských právech si hledejte informace na www.clovekvtisni.cz/klub. Informace o extrémě pravicových skupinách na území České republiky a o varování před jejich hrozbou, kterou představují pro nás pro všechny, najdete na www.chceteho.cz.

Zdeňka Modráčková


Seber papír, zachraň strom a kup si encyklopedii

Děvčata a chlapci z 8.B se zdárně poprali se sběrem papíru. Do dovezeného kontejneru se ani nevešel, uvidíme, až ve sběrně p. Dachovského vše zváží a ocení.

POZOR ZMĚNA!!!!!

Podle doneseného množství si bude moci každá třída koupit encyklopedii, kterou bude společně používat v dalších letech školní docházky.


Minimální preventivní program
 (pdf - 48,5 kB)