Komunitní škola 2008/2009


=U NÁS=S VÁMI=PRO VÁS=U NÁS=S VÁMI=PRO VÁS==U NÁS=S VÁMI=PRO VÁS=
KOMUNITNÍ ŠKOLA CHRAST – ŠKOLA PRO VŠECHNY, I PRO VÁS !!!

Jak se Komunitní škole daří dnes?

13.04.09

V těchto dnech probíhá již druhý blok činností, který nabízí aktivity na březen až červen. Podzimní kurzy 2008 naprosto předčily veškerá naše očekávání. Lektorský tým ve složení paní Irena Baxterová, Mgr. Zdena Žejdlíková, Mgr. Jana Štěpánková, paní Monika Jará, paní Věra Malinová, Mgr. Miluše Jendruchová, paní Petra Dušková a paní Alena Lorková se pravidelně věnují všem našim klientům. Lektorský tým vzájemně spolupracuje, myslím, že jsme měli štěstí na výběr šikovných lidí. Klienti nachází své uplatnění v různých oblastech od relaxačního cvičení 5 Tibeťanů a pilates, přes kurz základů počítačů pro starší a věkem mírně pokročilé, úpravu digitální fotografie - digiscrapbook, základy anglického jazyka , kurz keramiky pro malé i velké až po seniorklub. V jarním bloku se rozjel kurz německého jazyka pro začátečníky, kurz keramiky pro dvojice rodičů a dětí a v plenkách je mamaklub. Komunitní škola chce do budoucna pořádat i jednorázové akce v sobotu. První vlaštovkou bylo 4.4. kurz sobotního malování na tašky. Zájem byl veliký a ohlasy velice příznivé. Věříme, že naše komunitka se bude i nadále těšit takové přízni lidí, jako doposud a že se nám bude dařit zaujmout občany nejen naší nabídkou ale i přijatelnými cenami. Více informací na www.skola-chrast.net. Vaše případné dotazy zodpovíme na adrese komunitkachrast(at)centrum.cz.

Těšíme se na Vás.

Martina Lacmanová koordinátorka KOM-ŠKOLY CHRAST

=U NÁS=S VÁMI=PRO VÁS=U NÁS=S VÁMI=PRO VÁS==U NÁS=S VÁMI=PRO VÁS=

Víkendovka - malování na tašky

07.04.09

V sobotu 4.4.2009 jsme v Komunitce poprvé zkusili "víkendovku" - krátkou jednorázovou akci. Myslím, že se společná hodinka nad malováním tašek se povedla - posuďte některé zdařilé výrobky.

Na podzim bychom podobnou technikou obarvili šálu.

L. Budínská


Nabídka akcí KoŠ pro jaro 2009

21.12.2008

(pdf - 139,8 kB)


Práce keramického kroužku

10.12.2008


Práce dospělých z kursu digitální fotografie

10.12.2008


 
Filípek na podzim '07 bodlák Marjánka v kytičce


 
šípek Tomek Žejbro

Fotografie z akcí KoŠ

28.11.2008


Kurz úpravy fotografií v GIMPu

28.11.2008

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolegyni Janě Štěpánkové, za krásné chvíle v kurzu úpravy fotografií v programu GIMP. Hodiny byly skvělé, bylo i veselo a opravdu jsme se něco naučili. Ještě máme hodně co objevovat, protože možnosti tvorby v tomto programu jsou takřka nekonečné. Během pěti dvouhodinových lekcí jsme se naučili několik základních úprav a nyní je už jen na nás, jak budeme pokračovat. Ještě jednou dík, Jano. Bylo to skvělé.

D.Rydlová


Poděkování ředitelky školy

04.11.2008

Chci se podělit se všemi návštěvníky webových stránek o velkou radost, kterou mám z rozbíhající se činnosti Komunitní školy Chrast. Když jsem v loňském říjnu u konkurzu na funkci ředitelky školy vyslovila myšlenku o založení Komunitní školy, byl tento pojem ve městě Chrast téměř neznámý. Přes některé skeptické názory občanů Chrasti se podařilo založit občanské sdružení a několik odpolední v týdnu žije základní škola i v odpoledních a večerních hodinách. Na všech obsazených kroužcích se již při druhém setkání tvoří dobré party, je uvolněná atmosféra a lidé k nám do školy chodí rádi. Ať už je to cvičení Tibeťanů, ruce v hlíně, angličtina na rtech nebo počítačové úpravy fotografií a počítač vůbec, ale také začínající schůzky Klubu seniorů. Velmi děkuji za spolupráci a koordinaci činností p. Martině Lacmanové a všem lektorům za jejich čas a nápady. Všem "komuniťákům" přeji hodně radosti z činnosti.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka ZŠ a KOMškoly.


Komunitní škola Chrast děkuje Městu Chrast za finanční příspěvek 10 000,-Kč na zahájení činnosti.

19.10.08


Pozvánka

21.09.08

(PDF - 325,5 kB)


Nabídkový bulletin

(PDF - 116,3 kB)


Oznamujeme všem zájemcům o Komunitní školu Chrast, že máme tuto e-mailovou adresu:

komunitkachrast(at)centrum.cz

Pište svá přání, připomínky popř. přihlášky do kurzů! Během 1 týdne se na této stránce objeví kompletní nabídka kurzů na období říjen 2008-únor 2009, kterou pro Vás sestavují lektoři a kompletuje p. Lacmanová. Veškeré informace najdete také v říjnovém čísle Chrasteckých ohlasů. Slavnostní otevření Komunitní školy Chrast plánujeme na 14.10.2008 za účasti zástupců Města Chrasti, médií a p. radní pro rozvoj lidských zdrojů Pardubického kraje Mgr. Bc. Jany Smetanové.

Za výbor Komunitní školy Chrast se na Vás u nás těší L. Budínská, M. Lacmanová a M. Jará


Komunitní vzdělávání


Komunitní vzdělávání v Chrasti

Dne 12.6.2008 navštívila městský úřad a školu Bc. Mgr. Jana Smetanová, radní Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů. Ve velmi příjemné atmosféře na městském úřadě a ve škole se při jednání s panem starostou T. Vagenknechtem, paní místostarostkou M. Lacmanovou a ředitelkou školy L. Budínskou zajímala o vznikající Komunitní školu Chrast. Přislíbila pro KoŠ finanční pomoc Pardubického kraje.

Paní místostarostka a paní ředitelka školy odeslaly dne 1.7.2008 žádost k zaregistrování občanského sdružení Komunitní škola Chrast.

Zastupitelstvo Města Chrast schválilo 26.6.2008 změnu ve zřizovací listině Základní školy Chrast - touto změnou se Základní škole Chrast povoluje doplňková činnost. Po schválení registrace občanského sdružení již nebude nic bránit rozjezdu komunitního vzdělávání v Chrasti. Záleží jen na občanech města a okolí, o které kurzy budou mít zájem - vracejte, prosím, do schránky na škole Vaše letáky.

Ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská pojede 19. a 20.8.2008 na celostátní Letní školu komunitního vzdělávání v Brně, která se koná pod záštitou ministra školství Mgr. Lišky. V praktických workshopech zde bude mít ředitelka možnost získat co nejvíce informací ke komunitnímu vzdělávání v ČR i ve světě.


Od září 2008 bychom rádi na naší základní škole rozjeli projekt Komunitní škola.

Komunitní vzdělávání je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby.

Ke vzdělávání občanů bude docházet v kurzech či jednorázových akcích, které budou probíhat v odpoledních a večerních hodinách pod vedením zkušených lektorů či dobrovolníků v prostorách základní školy. Zájemci o vzdělávání budou získávat znalosti a vědomosti v kurzech se zaměřením na volnočasové činnosti, výuku cizích jazyků, práce na PC apod. Nabídka kurzů se bude odvíjet od zájmu občanů našeho města a okolí. Kursovné bude stanoveno tak, aby pokrylo mzdy lektorům a pronájem vybavení potřebného pro výuku.

Realizování jednotlivých činností není záležitost školy, ale především občanů. Ti mají možnost něco nového se naučit, nebo naučit něco nového ostatní.

Cíle projektu:

  1. zapojit občany do dění v obci
  2. uspokojit potřebu sebevzdělávání občanů dle jejich potřeb a schopností
  3. překonat izolovanost v současném stylu života aktivním trávením volného času