e-Twinning - ŠKOLNÍ ROK 2012/2013


Maľované spievanie

18.04.

Minulý týden jsme uskutečnili skype setkání s našimi slovenskými kamarády. Zazpívali jsme jim slovensky, oni nám česky a zpívali jsme i společně. Paní učitelka Vlaďka Havlová nás při tom nafilmovala. Moc jí za to děkujeme.

D. Rydlová

http://www.youtube.com/watch?v=3c1wxaEJ674&feature=youtu.be=


Mezinárodní certifikáty

14.03.

Certifikát PDF - Certifikát PDF


Mezinárodní projekt eTwinning "Pečieme netradičné dezerty a torty"

14.03.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning Nám chce zasláním minibalíčku s propagačními materiály a dárky vyjádřit podporu v realizaci tohoto projektu. Požádali nás o krátkou informaco o naší práci.

Naše odpověď :

Žáci vytvořili prezentace o sobě, škole a našem městě. Zpracovávají recepty na dezerty a sladké dobrůtky ve wordu, přidávají foto,...měl by vzniknout soubor receptů..k vytisknutí. Vaří a tvoří ve skupinkách , svou práci fotí a budou dále zpracovávat. Získávají informace o Spišské Nové Vsi..městě našich partnerů a zpracovávají je do projektu, vše postupně nafotíme.

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=19907055

Jana Svobodová


Odkaz na informace o naší práci

18.02.

http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2009/27/moderni-informacni-technologie-nam-pomahaji-pri-cesko-polskem-putovani-za-poznanim/


My Heroes

29.11.

Žáci sedmého ročníku se přidali do skupiny "My Heroes" našimi partneny jsou dvě polské jedna francouzská a turecká škola. Žáci začali pracovat v powerpontu na prezentaci, kde se představí a něco málo o sobě prozradí (v anglickém jazyce). A protože jsme v projektu moji hrdinové "sedmáci" mají úkol vybrat toho nej.....kterému budeme věnovat další naše hodiny.

1. picture- E- twinnig group
2. picture - We are the heroes of our class
3. picture- etw-certificate

Certifikát - PDF - 86,4 kB

Jana Havlová


My Heroes

22.11.

Žáci sedmého ročníku se přidali do skupiny "My Heroes" našimi partneny jsou dvě polské jedna francouzská a turecká škola. Žáci začali pracovat v powerpontu na prezentaci, kde se představí a něco málo o sobě prozradí (v anglickém jazyce). A protože jsme v projektu moji hrdinové "sedmáci" mají úkol vybrat toho nej.....kterému budeme věnovat další naše hodiny.

1. picture- E- twinnig group
2. picture - We are the heroes of our class
3. picture- etw-certificate

Jana Havlová


Pečieme netradičné dezerty a torty

11.11.

Začínáme spolupracovat s gymnáziem na Slovensku ve Spišské Nové Vsi na projektu : Pečieme netradičné dezerty a torty. Připravujeme nejprve prezentace o nás, naší škole a našem městě a hledáme recepty, se kterými budeme seznamovat naše partnery.

eTw 8.ab


Maľované spievanie

20.09.

Dnes 19.9. jsme při hudební výchově začali nacvičovat písně od našich slovenských kamarádů. Připravujeme se na společnou hodinu HV prostřednictvím skype. Zazpíváme si společně a vybereme vzájemně píseň, která se nám nejvíc líbí.

D. Rydlová


Maľované spievanie

03.09.

V letošním školním roce chceme dokončit projekt Maľované spievanie, který jsme začali v loňském roce v 1.B. Zbývá nám ještě dokončit Knihu písní, společně si některé písně zazpívat prostřednictvím SKYPE, vybrat nejlepší píseň z partnerské školy a zhodnotit projekt jako celek.

D. Rydlová