e-Twinning - ŠKOLNÍ ROK 2009/2010


Podívejte se, jak se slavilo v naší republice 5 let eTwinningu

(15.05.)

Najdete zde mnoho krásných nápadů, jak zpestřit výuku nebo jak strávit krásné chvíle odpoledne ve školní družině či klubu.

etwinning5let.webnode.cz

D.Rydlová


55 minut s modrou a žlutou na adrese ZŠ U Pošty 5

(09.05.)

Včera 5. 5. jsme oslavili 5. výročí eTwinningu, jehož smyslem je partnerská spolupráce škol v Evropě. Symboly oslav bylo číslo 55 ( oslavy 5. 5.) a 5 (5. výročí existence), modrá a žlutá barva, které jsou typické pro eTwinning, ale najdeme je i na vlajce EU.

Celá naše škola se do oslav plně zapojila. Doporučili jsme žákům, aby přišli v něčem modrém nebo žlutém. Pedagogové šli příkladem neboť i oni přišli ten den v modrém a žlutém. Někteří měli na sobě dokonce obě barvy.

Organizačně probíhaly oslavy v každé třídě 45 minut a 10 minut bylo věnováno krátkému sportovnímu výkonu v hale. Celkem tedy 55 minut.

V ředitelně bylo ten den také modro a žluto. Vedení školy nezůstalo pozadu a obléklo se do těchto barev také.

V řadách našeho pedagogického sboru jsou čísla z pětek zastoupena na 1. i na 2. stupni. Jedna kolegyně je právě ve věku 55 let a druhá je ročník 55.Paní učitelka Modráčková má navíc modrou i ve svém jménu.

Hned ráno jsme dětem rozdali drobné dárečky, které v některých třídách použili k plnění úkolů v rámci oslav 5. výročí eTwinningu.

Na 1. stupni 2 x 5 tříd plnilo různé úkoly a probíhaly i mnohé soutěže.

1. třídy přičítaly a odčítaly číslo 5 v oboru do 20, psaly slova obsahující slabiku PĚ (pět atd.) a procvičily opis a přepis 5ti vět.

2. třídy vymýšlely 5 podstatných jmen, v češtině na str. 5 psaly cvičení 5 jako diktát, hledaly slova o 5ti písmenech na tabuli, rozdělily se do skupin po 5ti žácích a hledaly 5 chyb v 5 x 5 slovech. Vysvětlily si význam slova eTwinning a prohlédly si eTwinningové stránky naší školy. Opisovaly báseň na modrý a žlutý papír a podtrhávaly verše o 5ti slovech a 5tipísmenná slova.

3. třídy zařadily štafetu v kruhu s opakováním násobků čísla 5, vymýšlely příklady s čísly 5, 55, 555 - 5 příkladů a 5 slovních úloh, zahrály si BINGO, kde cílem bylo vyškrtat 5 sudých čísel a zakončily 5ti příklady na velkou násobilku, kde násobily 3ciferná čísla číslem 5.

4. třídy si hrály se zlomky, celek byl vždy modrý a části celku žluté, procvičovaly pětiny, k příkladům na tabuli přiřazovaly žluté hvězdičky nebo modré tvary (od každé barvy 5), se zlomkovou stavebnicí sestavily 5 různých zlomků, v pracovních sešitech řešily úkoly s modrými a žlutými letadly (5 + 5), na interaktivní tabuli řešily na 5ti stránkách úkoly z Hv, Čj, M, Vl a Př, ve žluto modré osmisměrce hledaly 5 slov - yellow, blue, eTwinning, five a fifty-five a 5ti členná družstva ( žlutá a modrá) soutěžila, zda v limitu 5 minut všichni vyznačí všech 5 slov( 8misměrka se stále měnila a nikdo neměl stejné pozice slov). Podařilo se a na závěr si pohrály se žlutým a modrým míčkem, který se snažily udržet co nejdéle ve vzduchu.

5. třídy pracovaly v 5tičlenných skupinách, v angličtině psaly 5 barev, 5. oblečení, 5 číslovek, 5 druhů ovoce, 5 zvířat a 5 anglických jmen, řešili křížovku, kde vyšla tajenka yellow a blue, hrály 5 x 5 minut vybíjenou (žlutí proti modrým), žlutá a modrá družstva soutěžila v opičí dráze - 5 disciplín, 5x opakovaný cvik - překonání lavičky plazením, kotoul vpřed, posilování břicha na žebřinách, přeskok švihadla a sed-leh s medicimbalem.

Jak to všechno mohly stihnout? V každém ročníku jsou přece dvě třídy a každá si plnila to svoje.

Školní družina pak odpoledne během 55 minut namalovala dva obrazy se žlutou a modrou. Jeden pojaly děti jako hru s barvami a v druhém obrazu otiskovaly své dlaně nabarvené modrou a žlutou barvou. Vznikl tak symbolický obraz spolupráce a partnerství.

Na 2. stupni se zapojilo všech 9 tříd a jejich program byl také bohatý a nápaditý.

6. třídy řešily v hodině angličtiny cvičení 5 z Projectu, tvořily věty na 5 sloves, hrály hru v hruhu s výměnou míst na 5 druhů ovoce, vytvořily obrovské přání k 5. výročí eTwinningu, kde je mimo jiné i 5 modrých a 5 žlutýchpruhů s 2 x 5ti přáními v 5-2 x 5ti jazycích, psaly věty na modré a žluté papíry - vždy po 5ti.

7. třídy probraly národnostní menšiny - 5 států (ČR, Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko), probraly symboliku 5ti olympijských kruhů, vyjmenovaly 5 x 5 států EU ( ve skupinách), připomněly si i 5tileté volební období prezidenta v ČR, probraly 5 zámořských objevitelů, rozebraly 5 vět, určovaly 5 slovních druhů, tvořily na ně 5 dalších vět.

8.třídy si v 5ti členných skupinách rozdělily 5 úkolů. které pak přepsaly na modré a žluté papíry - vymyslely 5 slov různých slovních druhů, vymyslely 5 souvětí za pevně stanovených podmínek, napsaly dopis o 55 slovech, napsaly 5 spisovatelů a k nim jejich díla - pochopitelně nejlépe 5, počítaly fyzikální příklady - 5 příkladů v 5ti členných skupinách, udělaly 5 pokusů a hrály fyzikální pexeso 5 x 5 dílků.

9. třídy řešily v 5ti členných skupinách 5 slovních úloh na užití goniometrických funkcí, vzorové řešení pak vypracovaly na modré a žluté papíry ( v každé skupině 5 papírů), připravovaly Hlemýždí závody 5 x 55 cm, zpracovaly výsledky a vytvořily plakát.

Součástí oslav 5. výročí eTwinningu byla i tradiční celoškolní akce - HLEMÝŽDÍ ZÁVODY, tentokrát se však soutěžilo v hlemýždím lezení nejen na 1 metr, ale i na 55 cm ( vždy 5 žáků z každé třídy). Při přesunu do sportovní haly školy procházíme všichni modře a žlutě vymalovanými chodbami a cestou narazíme i na modré a žluté nástěnky a na žlutý nábytek.....

Po přesunu do haly začalo hlemýždí zápolení. Nejprve celé třídy překonávaly vzdálenost 1 metr způsobem "kotníky u sebe a odrážej se prsty u nohou". Následovalo eTwinningové zápolení, kde z každé třídy nastoupilo 5 borců, aby co nejrychleji překonali vzdálenost 55 cm. A lezli i pedagogové. Jejich čas se přičítal ke třídě, se kterou přišel.

Učili jsme se trochu jinak, sportovali jsme i malovali.

Den s pětkami se opravdu vydařil a zkuste si sami spočítat, kolik jich vlastně asi bylo. NAŠTĚSTÍ ŽÁDNÁ Z NICH NEBYLA V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE. K výsledku přičtěte i to, že tato reportáž se skládá z 5ti dílů.

Dana Rydlová, koordinátorka oslav 5. výročí eTwinningu


Národní konference ve Zlíně 25. - 27. 3. 2010

(28.03.)

Ve dnech 25. - 27. 3. jsme se zúčastnily národní konference, kde pro nás byl připraven bohatý program. Naše škola převzala celkem 4 ocenění Quality Label za vynikající práci na projektech. Proškolily jsme se v několika workshopech a dověděly jsme se více o tom, jak pracovat na úspěšných projektech. Večer jsme v Domě kultury sledovaly předávání národních cen těm opravdu nejlepším z nejlepších a k tomu nám zatančily a zazpívaly děti z národopisného souboru v překrásných krojích. Pak následoval gala večer s pohoštěním a hudební skupinou Jakš Takš, která nás bavila ještě hodně dlouho po půlnoci.
V sobotu se nám sice nechtělo moc vstávat, ale zvládly jsme to a pokračovaly jsme ve školení na dalších workshopech. Pak už jen závěr konference, oběd a cesta domů.
I když byl program konference opravdu nabitý akcemi a neměly jsme prakticky ani chvilku oddechu, budeme rády na chvíle prožité mezi nadšenci pro eTwinning vzpomínat.

(MP4 - 1,49 MB)

D.Rydlová a Z.Žejdlíková, účastnice konference


Chess gateway -Mezinárodní šachový turnaj po internetu

(28.03.)

Ve středu 24. března se uskutečnil šachový turnaj tří partnerských škol - české, francouzské a rumunské. Turci se sice přihlásili, ale v den konání turnaje se nepřipojili a vypadli z rozpisu. Bylo to velmi nemilé, protože tím narušili dokonale připravený rozpis jednotlivých kol a spousta dětí pak některá kola nemohla hrát.
Přesto jsme slavili obrovský úspěch. Z našich tří družstev o počtu 4 žáci v jednom družstvu se umístilo družstvo Chrast 2 na 1. místě a Chrast 1 na 2. místě. Z celkového počtu 15 družstev se neztratilo ani družstvo Chrast 3, které skončilo na 7. místě.GRATULUJEME!!!!!

(MP4 - 5,68 MB)


Animovaně o eTwinningu

(21.03.)

Tento klip byl zpracován Centrálním podpůrným střediskem a vyjadřuje význam spolupráce partnerských škol.
Animovaně o eTwinningu

www.youtube.com


Nový eTwinningový projekt

(17.03.)

Dne 1.března nám byl schválen nový eTwinningový projekt se slovenskými partnery z Bánovců nad Bebravou.
Začali jsme spolupracovat se třeťáky ze základní školy na Slovensku. Jako první jsme se navzájem představili a na základě našich powerpointových prezentací jsme vzájemně hledali na společných fotografiích kdo je kdo. Moc se nám to líbilo a věříme, že se to líbí i našim novým kamarádům. Tady jsou.

D.Rydlová, koordinátorka projektu


Math? Oh yes!

(28.02.)

VÝBORNÁ ZPRÁVA od slovenských partnerů. Dne 15.2.2010 získali naši partneři certifikát Quality Label za tento náš společný projekt. Paní učitelka navíc získala titul UČITEL MĚSÍCE ÚNOR 2010 a děti dostanou drobné dárky od společnosti Microsoft.

BLAHOPŘEJEME!!!!!!!!!!!!!!

D.Rydlová, koordinátorka projektu


Projekt SPORT DAY 2009 na evropské konferenci v Seville

(18.02.)

Náš polský partner se nedávno vrátil z evropské konference eTwinningu ve španělské Seville, kde prezentoval náš společný projekt SPORT DAY 2009. Poslal nám několik fotografií z této akce.

D.Rydlová, koordinátorka projektu


eTwinning - Math? Oh yes!

(02.02.)

Vytvořili jsme sborník zajímavých úloh a přidali jsme i jejich řešení. Dokázali jsme, že i matematika, cizí jazyky, přírodověda, vlastivěda a další předměty lze spojit dohromady a při učení se můžeme nejen dovědět mnoho nového a zajímavého, ale můžeme se i dobře pobavit a získat nové kamarády.

Sborník je k nahlédnutí u p. uč. Rydlové ve 4.A nejen pro ostatní vyučující - mohou zde nalézt inspiraci pro zpestření své výuky - ale i pro žáky, kteří se chtějí dovědět něco víc o eTwinningu a zajímá je řešení problémových úloh, při kterých se i pobaví.

D.Rydlová, koordinátor projektu


Sport Day 2009

(10.01.)

Náš společný česko - polsko - slovenský projekt SPORT DAY 2009 bude prezentován na mezinárodní evropské konferenci ve Španělsku. Polské NSS nominovalo tento projekt jako jeden z 10 nejlepších a naši polští partneři jej představí v únoru v Seville. S tímto městem se můžete podrobněji seznámit na adrese:

www.cestopisy.com/sevilla

Přejeme našim polským partnerům hodně úspěchů.

D.Rydlová, spoluautorka projektu


Math? Oh yes!

(05.01.)

Dnes jsme konečně vyhodnotili splnění úkolů v ChrastParku speciál. Zde jsou úspěšní řešitelé a spoluautoři speciálního čísla školního časopisu.


Chess gateway

(14.12.)

Say and play (řekni a hrej), tak by se dalo nazvat dnešní česko-francouzské setkání.

Dnes 10.12.2009 se uskutečnilo první internetové setkání mladých šachistů z České republiky a Francie. Žáci z Chrasti a Lifré si popovídali prostřednictvím chatu anglicky a zahráli si několik šachových partií. Setkání bylo zajímavé, poučné a chvílemi i veselé, když jsme se my i Francouzi občas spletli a odeslali popletenou otázku nebo odpověď. Vše jsme ale nakonec zvládli a těšíme se na další setkání.

Chtěla bych zvlášť poděkovat panu učiteli Volejníkovi za pomoc při anglické konverzaci našich žáků s francouzskými kamarády.

D.Rydlová


Stanley z Trevenans

(15.11.)

Asi před týdnem navštívil naši republiku kreslený panáček Stanley.

Přicestoval v obálce až z Francie, z města Trevenans. Cestuje tímto způsobem po Evropě a vypráví pak doma, co kde viděl a jak se mu tam líbilo. Zazvonil u dveří našeho bytu a požádal mě,zda bych ho mohla provést po našem městečku a kdyby to bylo možné, že by se rád podíval i do Prahy. Ráda jsem mu jeho přání splnila. Společně jsme vytvořili ppt prezentaci a francouzský pan učitel z ní vytvořil fotografickou prezentaci na jejich blogu. Teď už vypráví své příběhy doma a co viděl, můžete vidět i vy na tomto odkazu:

stanleydecouvrelemonde.blogspot.com
(odkaz se otevře v novém okně)

A nakonec otázka. Najdete na mapě odkud přesně Stanley přijel? Kde je Trevenans?

(PPT - 11,96 MB)

D. Rydlová

 


e-Twinningový maraton 2009

(20.10.)

Dnes 19.10.2009 jsme se od 14.00 do 18.00 zapojili do celorepublikové aktivity, která probíhá od 19. do 23.10. po internetu. Pro představu se můžete podívat na fotodokumentaci a kratičký film z naší činnosti.

hotový flip chlubíme se chutnalo nám jdeme na procházku jé, tady je hezky lepili jsme
líbí se nám tu mňam (1) mňam (2) mňam (3)
na stromě je fajn navrhli jsme si eTwinningový domek pěkná zahrada poslechli si básničku pozvánka na občerstvení prohlédli si školu
přečetli si program představujeme zámek přestávka přijeli z Bruselu
seznámili se s Issimou společné foto na nádvoří společné stolování stříhali jsme u kostela před školou

zajímavý strom

(mp4 - 2,06 MB)

Podrobný průběh naleznete na následujícím odkazu: 2009maraton.blogspot.com

D. Rydlová


What' s to do when it's raining

(18.10.)

Dnes jsme obdrželi první aktivitu od rumunských kamarádů. Tady je. Jak se vám jejich nápad líbí?

(pps - 16,26 MB)


Poděkování

(11.10.)

Děkuji paní učitelce Mgr. D. Rydlové, za její celoroční práci v e-Twinningu. Škola získala 2 certifikáty kvality České republiky a 1 certifikát kvality celoevropský. Za tím se skrývá velký kus práce paní učitelky, která perfektně vede žáky při volitelném předmětu i v kroužku e-twinnig.

ředitelka školy


Math? Oh yes!

(11.10.)

Naši slovenští partneři se chystají řešit první české hlavolamy. Dokážete je vyřešit i vy?


Chess gateway

(07.10.)

V letošním roce pokračujeme v kroužcích eTwinningu z loňského roku a zahajujeme i jeden nový.

Chess gateway - kroužek pro milovníky šachů od 10 do 12 let. Učíme se hrát šachy podle anglického návodu našich francouzských partnerů ve společném blogu "wordpress", hrajeme šachy po internetu nejen s francouzskými, ale i rumunskými a polskými dětmi, tvoříme společně šachový slovník ve všech těchto řečech a komunikujeme v angličtině přes chat nebo přímo při šachových partiích s novými kamarády. Řešíme i různé šachové úkoly, které nacházíme na stránkách wordpressu.

Schůzky jsou každý čtvrtek od 12.30 do 13.30, pro 6. ročníky do 14.00.

Math? Oh yes! - kroužek pro 6. ročníky, přihlásit se mohou i žáci, kteří vloni tuto možnost nevyužili. V tomto kroužku tvoříme a vymýšlíme zajímavé matematické úkoly, využíváme znalostí z anglického jazyka a z dalších předmětů jako zeměpis, přírodopis, dějepis, literatura apod. Řešíme úkoly, které nám posílají naši partneři ze Slovenska.

Schůzky jsou každé úterý od 12.30 do 13.30 ale můžeme se zdržet podle potřeby i déle.

What to do if it's raining - kroužek pro 4.A, kde jsem třídní učitelkou. Další polští partneři nám nabídli tuto zajímavou aktivitu, kde bychom měli vymyslet nějakou zajímavou aktivitu, vyzkoušet ji a nabídnout k vyzkoušení i našim partnerům, kterých by v tomto projektu mělo být asi 10 a to nejen z Polska, ale i z Rumunska, Turecka, Litvy a dalších států. Určitě bude zajímavé, vyzkoušet si, co dělají děti v jiných zemích, když prší, což je ústředním tématem tohoto projektu.

Schůzky budou probíhat po domluvě v různých termínech, podle možností dětí.

D.Rydlová


Evropský certifikát kvality oficiálně potvrzen

(06.10.)
Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu "Sport Day 2009" byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.
Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře vyditelném místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.
Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning.

(PDF - 175,6 kB)

S pozdravem, eTwinning Team

ZÍSKALI JSME DALŠÍ VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ

(01.10.)

Dne 29.9. 2009 získala naše škola další dvě ocenění za velmi kvalitní projekty v minulém školním roce.

První QL jsme získali za práci na projektu OUR SCHOOL, OUR TOWN AND THE CAPITAL CITY, na kterém jsme pracovali se žáky letošní 8.A a 8.B.

Druhé ocenění QL máme za uskutečnění projektu SPORT DAY 2009, na kterém se podíleli žáci letošní 7. A, 7.B a 7.C.Tento projekt získal i evropský QL, protože všechny 3 zúčastněné partnerské školy získaly ve svých zemích stejné ocenění jako my. Společně s námi získaly evropský QL i polská a slovenská škola, se kterými jsme spolupracovali.

O průběhu spolupráce si můžete přečíst na stránkách eTwinning a můžete se pokochat i fotografiemi a krátkými filmy z těchto projektů.

Our school

Sport day

Quality Label
(pdf - 163,1 kB) (pdf - 161,3 kB)

D.Rydlová B-)