e-Twinning - ŠKOLNÍ ROK 2008/2009


Our school, our town and the capital city


Spolupráce s partnerskou školou Mochowo


Sport day 2009

07.06.09

První týden v červnu se uskutečnilo mezinárodní sportovní klání po internetu mezi českými, polskými a slovenskými žáky. Naši školu reprezentovali žáci šestých ročníků. kteří vytvořili 4 družstva - eTwinningové družstvo a družstva 6.A, 6.B a 6.C.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: sálová kopaná, florbal, fotbal, vybíjená a atletika, která zahrnovala hod granátem, běh na 100 m a štafetu dvojic ve složení chlapec - dívka na 2 x 500 m.

E-twinningové družstvo navíc soutěžilo ve znalostech o české, polské a slovenské republice. Ve čtvrtek zasedli k počítačům a řešili kvízové otázky, kterých bylo celkem 27; 10 o ČR, 10 o Polsku a 7 o Slovensku. Téměř všichni se přiblížili hranici 100% úspěšnosti a jedna soutěžící 100% opravdu dosáhla.

Všechna družstva získala diplomy a osvědčení o účasti na mezinárodním projektu a drobné dárkové předměty na památku.

Vzhledem k tomu, že všechny 3 zúčastněné školy jsou poměrně nedaleko od sebe, uvažujeme o tom, že v příštích nejméně třech letech bychom rádi uspořádali tato sportovní klání naživo a vzájemně bychom poznali všechny školy osobně.

Foto ze stadionu - atletika

Vybíjená a fotbal

Videozáznamy ze soutěžních klání:
atletika florbal sálová kopaná vybíjená a fotbal kvíz
mp4 - 4,13 MB mp4 - 6,08 MB mp4 - 3,08 MB mp4 - 2,88 MB mp4 - 2,45 MB
Výsledková listina

1. místo - eTwinning tým

2. místo - 6.A

3. místo - 6.C

4. místo - 6.B


Chess gateway - 1. šachové partie s Francouzi

21.05.09

Dnes 20.5.2009 jsme poprvé zkoušeli hrát šachy s našimi francouzskými partnery, se kterými chystáme projekt na příští školní rok.

Ze 23 partií jsme 14 vyhráli. Byla to opravdu dobrá zkušenost, ale musíme se polepšit v anglické konverzaci. Ještě, že naši noví kamarádi mají s angličtinou asi tak stejné zkušenosti jako my. Snad to bude příště při chatování lepší.

žáci 4. a 5. ročníku


Math? Oh yes! Další vyřešené úkoly.

13.05.09

Zatím, co jsme byli v Polsku, naši slovenští partneři vyřešili nové úkoly a odpověděli na naše otázky. Výsledky si můžete prohlédnout. Jen jsme si mysleli, že nám pošlou alespoň 1 fotku školy, abychom si mohli udělat představu, jak to tam u nich vypadá. Tak snad příště.

Odpovědi na otázky

(pdf - 172,2 kB)

Recept na halušky

(pdf - 20,8 kB)


Přehlídka klipů připravovaných pro mezinárodní konferenci

27.04.09

I naše škola přispěla svou troškou do mlýna:

http://www.etwinning.cz/article.php?story=20090219114446141 2 .


Konference Poděbrady II

26.04.09

Na téhle adrese je o konferenci v Poděbradech a v přehledu úspěšných projektů je tam i ten náš:

http://www.novinky.cz/vzdelavani/166722-na-konferenci-etwinning-bylo-oceneno-28-projektu.html 2 .


Math? Oh yes!

26.04.09

V projektu se slovenskou školou zpracovávali žáci 5. ročníků na kroužku eTwinningu otázky, které nám naši partneři položili.

Úkolu se nejlépe zhostila Klára Dvořáková z 5.A. Posuďte sami, jak se jí to povedlo a možná se dovíte i něco nového či zajímavého.

(pdf - 319 kB)

D. Rydlová


Math? Oh yes!

20.04.09

Máme za sebou první kolo úkolů. Poslali jsme slovenským partnerům puzzle, které úspěšně vyřešili. Rozluštili kód a poslali odpovědi. Složili tím obrázek a nyní mají uhodnout, co na něm je. Zároveň poslali několik dotazů, které se týkají vyřešeného úkolu.

Také my jsme obdrželi zajímavé úkoly, které v současné době řešíme. Zkuste je vyřešit i vy a dovíte se něco zajímavého o našich kamarádech ze Slovenska.

Tak a teď naše puzzle a úkoly od Slováků.


Národní konference eTwinningu - Poděbrady 3.- 4.4.2009

07.04.09

V dubnu 2009 proběhla v Poděbradech 5. národní konference, kde byla předávána ocenění za kvalitní práci na projektech. Naše škola získala také další Quality label. Ocenění získal projekt INTRODUCE YOURSELF BY EMAIL, na kterém jsme s žáky nynějších 7. ročníků pracovali v loňském roce v rámci eTwinningového kroužku. Spolu s naší školou bylo oceněno ještě dalších 27 projektů z celkového množství 42 podaných návrhů.

Během konference jsem se zúčastnila několika workshopů, kde jsem si prohloubila dovednosti při práci s PC a které budu nadále využívat ve vyučovacím procesu.

Zajímavý byl i pohled na stovky účastníků srazu motorkářů - majitelů Harley Davidson a mnoha dalších. Zcela zaplnili svými stroji korzo lázeňské kolonády.

Odjížděla jsem z Poděbrad plná dojmů o které se chci podělit prostřednictvím fotodokumentace z Poděbrad.

hotel Golfi - ubytování pokoj v hotelu Golfi pokoj v hotelu Golfi
prostřeno k snídani procházka podél Labe procházka podél Labe
Loď Král Jiří Loď Král Jiří pomník na náměstí
další zajímavosti vstupní brána pohled napravo
pohled nalevo starosta města vítá účastníky konference zahájení předávání cen QL
předávání ocenění naší škole krátké představení úspěšného projektu QL 2009
fotodokumentace oceněných projektů workshop o využití jednoduchého webu praktické semináře
začínají se sjíždět motorkáři na sraz Harley Davidson korzo kolonády se plní jeden z modelů
také hezký pohled kam se dřív podívat siesta

D.Rydlová


Math? Oh yes!

30.03.09

Páté ročníky od března spolupracují na novém projektu se slovenskou školou. Scházíme se každý čtvrtek v počítačové učebně, kde probíhají naše aktivity v rámci eTwinningového kroužku.

Začali jsme si dopisovat se slovenskými kamarády, učili jsme se vytvořit dokument ve Wordu, upravovat velikost písmen a vkládat fotografie.Vytvořili jsme si každý svou složku, kam ukládáme své rozdělané i hotové práce.

Naši noví kamarádi už vědí, jak vypadá naše město, dověděli se něco o nás a my zase o nich a jejich obci.Poslali jsme si i pár fotografií, abychom se lépe poznali a věděli, s kým si to vlastně píšeme.

Nyní se chystáme vytvářet zajímavé matematické úkoly, navíc ještě v anglickém jazyce a chtěli bychom dokázat, že nejen angličtina, ale i matematika může být zábavná a zajímavá.

Už se těšíme, co si na nás slovenské děti vymyslí a jak vyřeší zase naše úkoly.


eTwinning - Sport day 2009

15.03.09

V letošním školním roce se uskuteční další aktivita eTwinningu s další polskou školou. Začali jsme vzájemným seznámením se školami a připravujeme sportovní den a kvíz znalostí.Soutěžit budou žáci 6. ročníků. Ještě musíme vychytat mouchy v překladech do polštiny, češtiny a angličtiny, ale už nyní se můžete podívat na webovou stránku www.sportday.republika.pl.


Fotoreportáž z konference - Praha, Hotel Clarion, 13.-15. 02. 2009

21.02.09
ubytování v kongresovém hotelu Clarion slavnostní večeře slavnostní večeře
perníčky paní ředitelky francouzský stánek příprava českého stánku vstup do hotelového pokoje na kartu
náš nápad pro konferenci dárečky od našich žáků výzdoba z prací našich žáků vstup na kongresové patro
kongresové patro český stánek náš projekt
brainstorming foto s ministrem školství Ondřejem Liškou myšlenková mapa praktický seminář hlavní konferenční sál

Evropský úspěch chrastecké školy

10.02.09

Mezinárodní konference je pro aktivitu eTwinning velmi prestižní akcí, které se za ČR může zúčastnit pouze deset učitelů.

V letošním roce se této cti dostalo i naší základní škole, která postoupila až do finále výběrového řízení a tak se i my zúčastníme mezinárodního setkání učitelů z celé Evropy, abychom prezentovali naše aktivity.

Co je to eTwinning? Jedná se o spolupráci partnerských škol v rámci EU. Učitelé i žáci z různých částí Evropy spolupracují na dohodnutém projektu a prostřednictvím internetového portálu plní různé úkoly, na kterých se dohodli. Vytvářejí prezentace v programech Word, PowerPoint, kreslí obrázky, které pak naskenují a pošlou svým partnerům, využívají chat, dopisují si a sdělují si vzájemně své zážitky. Fotografují a natáčejí krátké filmy o životě ve své zemi. Zdokonalují se v cizích jazycích, především v angličtině, němčině a francouzštině. Získané informace a poznatky pak dále využívají ve výuce a efektivně tak spojují teorii s praxí. Již na podzim získala naše škola ocenění MŠMT - Quality label za projekt Picture Dictionary (Obrázkový trojjazyčný slovník), ve kterém jsme my i polská partnerská škola vytvářeli obrázky a k nim doplňovali anglické, české a polské výrazy. Na závěr každého tématu jsme tvořili krátké věty, které lze využít v hodinách angličtiny k procvičování konverzace. Ve dnech 13. - 15. 2.2009 budeme tento projekt prezentovat na již zmíněné mezinárodní konferenci za účasti 400 učitelů z celé Evropy. V souvislosti s touto prestižní akcí jsme byli vyzváni k natočení 45 sekundového klipu o tom, co pro nás eTwinning znamená a v čem je jeho přínos.

Děkuji tuto cestou p. Říhovi, který tento klip natočil a zpracoval. Celá škola nyní žije přípravami na konferenci. Pod vedením p. učitelek Francouzové a Petružálkové připravují žáci 2. stupně speciální mapy a vlajky, které mají být něčím zvláštní, děti v klubu a ve školní družině připravily, drobné dárečky, p. ředitelka peče perníčky s logem naší školy, p. učitelka Rydlová připravila prezentaci projektu v PowerPointu a fotodokumentaci pro českou sekci konference a bude i prezentovat naši školu během oněch tří evropských dnů s eTwinningem.

Zkrátka celá škola se raduje z úspěchu, kterého dosáhla na poli mezinárodní partnerské spolupráce mezi školami z různých zemí Evropy.

D. Rydlová