Ekoškola 2016/2017

Vyučující odpovědní za výuku ekologie ve škole: M. Palatová, D. Červová, J. Horáková


Foto

01.05.
.

Projektový den ke Dni Země byl zelený a vydařený

27.04.

To, že není planeta Země lhostejná žákům naší školy, dala většina z nich najevo v pátek 21. dubna svou účastí na školním Dni Země. Projektového dne se zúčastnilo 389 žáků. Většina tříd získala v soutěži O nejzelenější třídu 100% bodů a za to získali malou zelenou odměnu.

Program celého dne byl pestrý.

Žáci 3. – 9. ročníku měli mnoho pěkných zážitků z naučného programu Mozek, který probíhal v hale naší školy. Dozvěděli se, jak do mozku vstupují informace, o tom, jak zařídit, aby si pamatovali a méně zapomínali. Neméně zajímavé bylo i to, jak se naučit na písemku na příští týden a dostat jedničku. Dále poznali, jak v naší hlavě vzniká strach a jak se mu bránit.

Následně žáci 1. a 2. ročníku vyslechli zajímavou přednášku o hlodavcích a plazech. Zajímavě vyprávěl pracovník Teracentra z Dolní Čermné u Letohradu. Tento den přinesl mnoho nových dojmů a poznatků.

Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů.

Žáci šestých tříd se vypravili opět do lesa, kde po domluvě s panem inženýrem Svobodou měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromečků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky do pohyblivých terčů a výborná svačina.

Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili zámeckou zahradu.

Žáci osmých tříd se zúčastnili přednášky chovatelů škrtičů a dalších plazů. Ti odvážní z nich si mohli hadího miláčka pochovat. Po zajímavé přednášce se žáci vypravili na nedalekou vodárnu, kde si prohlédli Chrast z výšky.

Žáci devátých tříd se zúčastnili také přednášky o hadech a o mozku. Poté pomohli s úklidem.

Den Země byl opravdu vydařený a určitě i poučný.


Beseda s lesníkem ing. Janem Svobodou

27.11.

Ve středu 23.11.2017 k nám zavítal lesník ing. Jan Svoboda. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lese a lesních zvířatech. Zodpověděl naše otázky a na závěr jsme se rozdělili do skupin, kde jsme skládali puzzle - stromy, přiřazovali stopy k zvířátkům, skládali zvířecí rodinky. Moc se nám to líbilo. Naše spolupráce ještě zdaleka nekončí. Před Vánocemi půjdeme společně zakrmit do zásypů a krmelce. Už se těšíme.

p. uč. Jitka Linková

.

 


PROJEKT „72 hodin“

16.10.

I v letošním roce se naše škola již potřetí zapojila do 5. ročníku tohoto dobrovolnického projektu. Jedná se o tři dny plné aktivit po celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (13. – 16. října 2016) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je pak mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce. V letošním roce bylo přihlášeno více než 600 projektů.

Žáci naší školy se do projektu zapojili v pátek 14. 6. 2016 a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to je být dobrovolníkem. Jejich projekt „ JABLONĚ PRO ŠKOLU“ byl letos nasměrován na vylepšení okolí naší školy. Žáci vysázeli na školní pozemek pět nových stromků – jabloní. Vlastní výsadba se nám zdařila a žáci prokázali, že i s takovouto činností si dokážou poradit. Jablůňkám přejeme „pevné zdraví „ a již se těšíme na jejich úrodu.

.

 


PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

22.09.

Úkol

Zodpovídá

Termín

1. schůzka Ekorady

Koordinátoři EVVO

září

Aktualizace nástěnky

Ekorada

září

Úprava bylinkové zahrádky

Ekologické praktikum 8. tř.

říjen

Projekt 72 hodin

Ekorada, koordinátoři

říjen

Zdravá svačina – vyvážená strava /přednáška/ 5. – 8.ročník

 

říjen

Vánoční jarmark

Ekorada

listopad

Beseda s lesníkem /3. a 6. roč./

p. uč. Horáková

únor

Organizace Dne Země

Ekorada, koordinátoři

duben

Exkurze Praha – Zoo /8. roč./

p. uč Červová

květen

Divadlo - Sněhurka

Ekologické praktikum 8. tř.

květen, červen

Sběr starého papíru

Třídní 8. A + 8. B

září, jaro

Sběr léčivých bylin, pom. kůry a kaštanů

p.uč. Žejdlíková

průběžně

Sběr víček

p. uč. Volejník

průběžně

Kontrola třídění odpadků ve třídách

Ekorada, koordinátoři

průběžně

Vyhodnocení – třídění /kino/

Ekorada

červen