Ekoškola 2015/2016

Vyučující odpovědní za výuku ekologie ve škole: M. Palatová, D. Červová, J. Horáková


Dvanáct měsíčků

23.06.

Žáci 8. tříd ekologického praktika nacvičili pohádku Dvanáct měsíčků.

Pohádku hráli 24. května pro žáky 1. - 3. tříd. Představení se vydařilo a pro velký zájem samotných herců pohádku zahráli ještě jednou.

Tentokrát to bylo 14. června ve zdejší mateřské škole. Pohádka se líbila všem. Odměnou všem hercům byla sladká tečka v cukrárně. Mnohokrát děkuji Anetce Svobodové ze velikou pomoc a ostatním žákům za vzornou reprezentaci.

.

 

Jana Horáková


Projektový den ke Dni Země se vydařil

28.04.

To, že není planeta Země lhostejná žákům naší školy, dala většina z nich najevo ve středu 20. dubna svou účastí na školním Dni Země. Projektového dne se zúčastnilo 402 žáků. Polovina tříd získala v soutěži O nejzelenější třídu 100% bodů a za to získali sladkou zelenou odměnu.

Program celého dne byl pestrý.

1. stupeň měl mnoho pěkných zážitků z naučných filmů, které byly promítány ve sférickém kině. Ze zhlédnutých filmů se nejvíce líbil podmořský svět s korálovými útesy i vesmírná expedice astronautů do Vesmíru.

Následně žáci ve svých třídách také vyráběli zajímavé výrobky z odpadových materiálů, řešili a luštili přírodovědné a ekologické úlohy, hodnotili nejkrásnější zahrádku ve svém okolí. Tento den přinesl mnoho nových dojmů a poznatků.

Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů.

Žáci šestých tříd se vypravili opět do lesa, kde po domluvě s panem inženýrem Svobodou měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromečků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky do pohyblivých terčů a výborná svačina.

Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili zámeckou zahradu, přírodní divadlo a Horecký rybník.

Žáci osmých tříd si prohlédli Chrast z naší vodárny. Po zajímavé vyhlídce se vrátili zpět do školy, kde je čekalo pěkné povídání pracovníka ze záchranné stanice v Pasíčkách o divokých šelmách.

Žáci devátých tříd se zúčastnili také přednášky o divokých šelmách a poté se vypravili do Chrašic. Tam navštívili čističku odpadních vod.

Den Země byl opravdu vydařený a určitě i poučný.

.

 


Beseda s lesníkem

28.02.

Beseda s panem lesníkem byla zajímavá

V úterý 16. února a ve středu 17. února k nám do školy přijel pan inženýr Jan Svoboda, který je lesníkem a myslivcem v okolních lesích naší školy.

S panem Svobodou naše škola spolupracuje již několik let. Pravidelně žákům zajímavě vypráví o ekosystému lesa a o myslivosti. I tentokrát byla beseda velmi pěkná, nejvíce se dětem líbily kůže lesních živočichů a napínavé vyprávění o loveckých zážitcích. Žáci porovnávali parohy a rohy, prohlédli si pomůcky, které se používají při práci v lese.

Obzvlášť dobrodružné bylo povídání o loveckých zbraních, lákavá byla možnost si s nimi zamířit. Kluci si nadšeně prohlíželi terče, náboje a lovecké zbraně.

Beseda byla zajímavá, tentokrát proběhla ve dvou dnech. První den se zúčastnili žáci třetích a šestých tříd a druhý den besedu navštívili žáci čtvrtých a pátých tříd. Líbila se všem a jako poděkování žáci pana Svobodu odměnili velikým potleskem.

Budeme se těšit na jaro na Den Země, kdy žáci 6.A a 6.B půjdou s panem lesníkem do lesa a poznají jeho revír zblízka.

.

 


Plán EVVO na školní rok 2015/2016

14.09.

Plán EVVO (pdf - 36 kB)