Ekoškola 2014/2015

Vyučující odpovědní za výuku ekologie ve škole: M. Palatová, D. Červová, J. Horáková


Projektový den Den Země

14.05.
.

Projektový den Den Země se vydařil

07.05.

Ve středu 29. 4. proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země, který se na celém světě každoročně slaví 22. 4.
Žáci z prvního stupně se zúčastnili zajímavého programu v tělocvičně, kde viděli mládě malé lišky, veverky, hady, ochočeného leguána, chameleona a další živočichy. Pěkná byla i přednáška o těchto živočiších, kde se děti dozvěděly další informace o jejich anatomii a způsobu života.
Následně žáci ve svých třídách vyráběli zajímavé výrobky z odpadových materiálů. Tyto výrobky bylo možné vidět na výstavce na oknech u šaten, ale bohužel někdo stačil už i některé poničit.
Žáci si na projektovém dni dokázali, že vyrobí nádherné věci z odpadových materiálů, které by jinak skončily v odpadcích.
Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů.
Žáci šestých tříd se vypravili opět do lesa, kde po domluvě s panem inženýrem Svobodou měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromečků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky do pohyblivých terčů a výborná svačina.
Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili zámeckou zahradu a Chrašickou stáň.
Osmé třídy zpočátku popadal strach z přednášky Se škrtičem i o škrtičovi, ale poté, co se seznámily s ochočenou krajtou, strach opadl. Po dobrodružném zážitku si žáci prohlédli Chrast z naší vodárny.
Žáci devátých tříd uklízeli cestou do Chrašic a tam navštívili čističku odpadních vod.


Beseda s panem revírníkem se dětem líbila.

12.03.

Ve středu 25.února k nám do školy přijel pan inženýr Jan Svoboda, který je revírníkem v Lesní správě Nasavrky .
S panem Svobodou naše škola spolupracuje již několik let a vždy žákům zajímavě vypráví o ekosystému lesa a o myslivosti. I tentokrát byla beseda velmi pěkná, nejvíce se dětem líbily kůže lesních živočichů a napínavé vyprávění o loveckých zážitcích. Žáci porovnávali parohy a rohy, prohlédli si pomůcky, které se používají při práci v lese.
Obzvlášť dobrodružné bylo povídání o loveckých zbraních, lákavá byla možnost si z těchto zbraní zamířit. Hlavně kluci prohlíželi terče, náboje a lovecké zbraně.
Beseda byla zajímavá, líbila se jak malým žáčkům v 2.A a v 2.B, tak i šestým třídám. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu a nějakou pozornost.
Žáci 6.A a 6.B půjdou na Den Země do lesa, kde budou poznávat les s panem inženýrem Svobodou zblízka.


Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“

08.01.

Naše škola se zapojila do projektu Vzdělávání v oblasti fauny, flóry a geologie na území Pardubického kraje. Realizátorem projektu byl Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“.
Z naší školy během měsíce listopadu a prosince postupně odjížděli žáci 2. až 8. ročníků na zvolený vzdělávací program. Lektoři připravili pro žáky celkem 4 vzdělávací programy.
Druhý vzdělávací program s názvem „Sovy žijící na území Pardubického kraje„ si vybrali žáci 2., 3., 4., 6. a 7. ročníků. V tomto programu byly žákům představeny všechny druhy našich sov, od kulíška nejmenšího až po výra velkého. Přednáška lektora byla doplněna PC prezentací, ve které byly rozpracované informace o každém jedinci zvlášť a lektor je velmi zajímavě doplnil svojí přednáškou. Každý žák si z programu odnesl brožuru a spoustu zajímavých informací a zážitků. Velmi poutavá byla i samotná prohlídka areálu Záchranné stanice Pasíčka.
Třetí vzdělávací program s názvem „Co dělat když ...“ si vybrali žáci 5. a 8. ročníků. Tento program byl vytvořen jako osvěta v oblasti otázek týkajících se životního prostředí a zvířat, zejména volně žijících živočichů, navazující na expoziční areál Záchranné stanice. Program byl realizován formou besedy v doprovodu s promítáním ilustračního filmu vytvořeného v rámci projektu o způsobu pomoci poraněným volně žijícím živočichům. Součástí programu byla také ukázka nástrojů a pomůcek sloužících na odchyt nebo na pomoc poraněným zvířatům.
První vzdělávací program s názvem „Chráněné dřeviny, rostliny a byliny na území Pardubického kraje“ a čtvrtý program s názvem „Neživá složka přírody okolí Proseče“ si nevybrala žádná třída.
Hodnocení programu bylo velmi kladné. Program byl zajímavý jak pro žáky samotné, tak i pro pedagogy.

.

 


Seminář

29.10.

V pátek 24. 10. 2014 se žáci školní Ekorady zúčastnili semináře Ekoškoly. Lektorka p. Vacková ze sdružení Tereza s žáky zopakovala cíle a metodiku 7 kroků Ekoškoly. Seznámila je také s novinkami na webových stránkách Ekoškoly. Dále se žáci pomocí pracovních listů učili svoji práci plánovat a získali další náměty pro svou budoucí činnost.

.

 


72 hodin pro lidi

09.10.
72 hodin pro lidi (PDF - 51,9 kB)
.

 


PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

 15.09.

Úkol

Zodpovídá

Termín

1. schůzka Ekorady

 koordinátoři EVVO

 září

Květiny – chodby - jmenovky

ekologické praktikum 9. tř.

říjen

Projekt 72 hodin

Ekorada, ekolog. praktikum

říjen

Šampioni udržitelnosti /3. a 4. ročníky/

tř. učitelé, p. uč. Palatová

listopad - prosinec

Seminář Ekorady – Hradec Králové

Koordinátoři EVVO

listopad - prosinec

Sběr mobilů

Ekorada

prosinec, leden

Organizace Dne Země

koordinátoři EVVO

duben

Třídění odpadu /akce pro rodiče a veřejnost/

Ekorada, koordinátoři

květen

Sběr baterií

Ekorada

průběžně

Sběr starého papíru

třídní 8. A +8. B

podzim, jaro

Kontrola třídění odpadů ve třídách

koordinátoři EVVO+ Ekorada

průběžně

Sběr papíru do krabic

koordinátoři EVVO+ Ekorada

+ p. uklízečky

každý pátek