Ekoškola 2013/2014

Vyučující odpovědní za výuku ekologie ve škole: M. Palatová, D. Červová, J. Horáková


Titul EKOŠKOLA

22.06.

Ve středu 19. 6. 2014 zástupci naší školní Ekorady převzali v Praze v Senátu Parlamentu České republiky prestižní mezinárodní ocenění - titul EKOŠKOLA. Po převzetí tohoto ocenění si prohlédli Valdštejnský palác, podívali se na jednání našich senátorů a zúčastnili se krátkého kulturního programu v zahradách Valdštejnského paláce.

.

 


Den Země

08.05.

Projektový den ke Dni Země byl slunečný a pestrý

Ve středu 30. 4. proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země, který se na celém světě každoročně slaví 22. 4.

Žáci z prvního stupně se zúčastnili venkovního programu o třídění odpadu Tonda obal na cestách, kde pod odborným dohledem lektorů plnili zadané úkoly. Odměnou všem bylo nádherné počasí a malá odměna.

Velmi zajímavý program byl i v tělocvičně, kde se uskutečnila přednáška o exotických plazech. Žáci, někdy i se zatajeným dechem, poslouchali poutavé vyprávění o anatomii a způsobu života plazů, o jejich vzniku a vývoji. Hady, ještěrky a ještěry, chameleony a želvy si žáci prohlédli ve skleněných teráriích. Někteří odvážlivci si je mohli i pohladit.

Žáci si na projektovém dni dokázali, že hadů se už nebojí a odpady třídí výborně.

Celý druhý stupeň se po jednotlivých třídách zúčastnil připravených programů.

Žáci šestých tříd se vypravili do lesa, kde po domluvě s panem inženýrem Svobodou měli připravený velmi zajímavý program, který jim rozšířil znalosti o lese jako ekosystému. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se vysazují nové sazeničky stromečků. Odměnou jim byla střelba ze vzduchovky do pohyblivých terčů a výborná svačina.

Sedmáci si vyslechli přednášku paní botaničky Nadi Gutzerové o zajímavých botanických lokalitách v okolí Chrasti a společně navštívili zámeckou zahradu.

Osmé třídy zpočátku popadal strach z přednášky Se škrtičem i o škrtičovi, ale poté, co se seznámili s ochočenou krajtou, se přednáška líbila. Po dobrodružném zážitku si žáci prohlédli Chrast z naší vodárny.

.

 


Jak třídit odpady

04.05.

28. dubna 2014 připravili žáci čtvrtých tříd pro své mladší spolužáky z prvních tříd projekt "Jak třídit odpady". Jak vidno, dílna zaujala a zaměstnala všechny zúčastněné.

.

 


Zařazení témat Ekoškoly do předmětů

23.03.
Předmět
Ročník
Téma
Pracovní vyučování
1. a 2.
Prostředí školy /péče o pokojové rostliny /
Prvouka
3.
Odpady, Voda
Matematika
6. až 9.
Voda, Energie
Fyzika
8.
Energie
Chemie
8.
Voda
Přírodopis
9.
Voda, Odpady
Ekologické praktikum
7.
Voda
 
9.
Odpady
Výchova k občanství
9.
Globální problémy
Výchova osobnosti
6. až 9.
Prostředí školy

 Projekt 4. ročníků pro první třídy – Třídění odpadu


Beseda nejen o lese

06.03.

Ve středu 26. února jsme mohli u nás ve škole přivítat pana inženýra Jana Svobodu, který je revírníkem v Lesní správě Nasavrky .

S panem Svobodou naše škola spolupracuje již několik let a vždy žákům zajímavě vypráví o ekosystému lesa a o myslivosti. I tentokrát byla beseda velmi pěkná, nejvíce se dětem líbily kůže lesních živočichů a napínavé vyprávění o loveckých zážitcích. Žáci porovnávali parohy a rohy, prohlédli si pomůcky, které se používají při práci v lese. Obzvlášť dobrodružné bylo povídání o loveckých zbraních, lákavá byla možnost si z těchto zbraní zamířit. Hlavně kluci prohlíželi terče, náboje a lovecké zbraně. Beseda byla zajímavá, líbila se jak malým žáčkům v 1.C a v 3.A, tak i šestým třídám. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu.

Žáci 6.A a 6.B půjdou na Den Země do lesa, kde budou poznávat les s panem inženýrem Svobodou zblízka.

.

 


Věnuj vysloužilý mobil a vyhraj

16.02.

Naše škola se zapojila do soutěže Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. Cílem této soutěže je podpora zpětného odběru, opětovného využití a recyklace mobilních telefonů.

Telefony, které bude možné repasovat, budou předány jako dárky do dětských domovů. Zbylé telefony projdou recyklací.

Soutěž začala v prosinci 2013 a trvala do 31. ledna 2014. Celkem jsme nasbírali 86 mobilů. Uvidíme, zdali tento výsledek bude stačit na vítězství v celorepublikovém kole. Soutěž podporuje společnost Asekol a T-Mobile, které připravily odměny pro výherce. Hlavní cenou jsou zážitkové výlety pro jednu třídu.
Žáci z EKO rady připravili školní kolo, ve kterém vítězná třída získala také pěknou a sladkou odměnu.

A jak to dopadlo ve školním kole?

1. místo - třída 7.A
2. místo - třída 3.A
3. místo - třída 8.B

A jak dopadla naše škola v celorepublikovém kole? Na vyhodnocení si budeme muset počkat do konce března 2014.

.

Plán EVVO

pdf - 31,6 kB