Ekoškola 2012/2013

Vyučující odpovědní za výuku ekologie ve škole: M. Palatová, D. Červová, J. Horáková


Sběr papíru

19.05.

výsledky - PDF


Hodina Země 2013

21.03.

Milí spolužáci a učitelé,

žáci EKORADY si vás dovolují vyzvat k účasti na kampani Hodina Země 2013. Tato celosvětová akce podporuje všechny, kterým není lhostejný stav životního prostředí na naší planetě.
Do této akce se můžete zapojit snadno. Stačí, když v sobotu 23. 3. 2013 na jednu hodinu (20:30 – 21:30) zhasnete světla.

Loňského ročníku se zúčastnilo 147 zemí světa. Na hodinu zhasla i Eiffelova věž v Paříži.
V České republice se vloni zúčastnilo 160 obcí a tisíce jednotlivců. Světla zhasla např. na hradě Karlštejn, na Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře nebo pražské Staroměstské radnici.

Nyní se součástí Hodiny Země můžete stát i vy! Stačí tuto sobotu na jednu hodinu (20:30 – 21:30) zhasnout světla. Více se dozvíte na

 www.hodinazeme.cz.

Děkujeme.
 


Beseda s lesnikem

24.02.

V úterý 19.2. se žáci šestých tříd zúčastnili besedy s panem revírníkem Janem Svobodou, který nejenom zajímavě vyprávěl o ekosystému lesa, ale také žákům ukázal pěkné trofeje ze svých lovů. Žáci rozpoznávali parohy a rohy, poznávali kůže jelenů, daňků, srnců, divočáků, kun i tchořů. Vyzkoušeli si spoustu zajímavých pomůcek, které používá lesník při své práci v lese.

Obzvlášť dobrodružné bylo povídání o loveckých zbraních, lákavá byla možnost si z těchto zbraní zamířit. Hlavně kluci prohlíželi terče, náboje a lovecké zbraně. V závěru besedy jsme viděli i krátký film s nádhernými záběry z lesa a přírody.

Beseda byla velmi zajímavá a budeme se těšit na jaro, kdy žáci půjdou s panem revírníkem do lesa a poznají jeho revír zblízka.


Pohádka O sněhurce

24.12.

Předvánoční čas prvním třídám zpříjemnili žáci Ekologického praktika, kteří dětem zahráli pohádku O Sněhurce. Mimo pohádky si pro prvňáčky připravili také různé soutěže o jablíčkách.

Děti se dobře bavily a příjemně strávenou hodinu zakončily sladkou odměnou.


Ekologická konference v Hradci Králové

13.12.

Středisko ekologické výchovy SEVER vytvořilo unikátní projekt MODELOVÉ KLIMATICKÉ KONFERENCE Model Climate Conferences.

Konference se konala 28. 11. 2012 v konferenčním sále na Krajském úřadě v Hradci Králové

Naše škola se zapojila s děvčaty 9. třídy z Ekologického praktika. Jmenovitě Vlasta Volfová, Marie Blahová, Renata a Markéta Pavlasovy, Beáta Brychtová vytvořily tzv. -„klimatický tým“, který prezentoval přidělený stát Čínu.

V projektu se žáci aktivně podíleli na rozhodování o své vlastní globální budoucnosti. V tzv. „klimatických týmech“ reprezentovali jednotlivé státy světa /Austrálie, Bangladéš, Brazílie, Čína, ČR, Keňa, Maledivy, USA, Katar, Polsko, Rusko, Velká Británie, Evropská unie /. Naučily se, jak diskutovat, obhájit svůj názor a domluvit se s ostatními státy na kompromisu. Před konferencí se musely připravit na zadané úkoly:

Konference byla řízena moderátory a probíhala ve třech kolech

Děkuji děvčatům za jejich svědomitou přípravu a perfektní reprezentaci na konferenci a paní učitelce Mgr. D. Červové za přípravu na projekt.

Řed.š.


Sběr papíru

29.11.

V týdnu 17.9. až 21.9.2012 proběhl sběrový týden. Tentokrát chtěla vytvořit školní rekord třída 8.A. V přistaveném kontejneru jsme prožili hezké chvilky. Třetí den sběru jsme měli kontejner plný a začínalo se znova. Děkujeme děvčatům a klukům za papír. Balíčky papíru přinášeli i občané z blízkého okolí. Předáváme štafetu do 8.B, ukažte se !!!

1.A - 40.35 kg
1.B - 417.35 kg
2.A - 397.5 kg
2.B - 182.5 kg
3.A - 547 kg
3.B - 452.8 kg
4.A - 679.6 kg
5.A - 224.5 kg
5.B - 540.5 kg
6.A - 378.5 kg
6.B - 373 kg
7.A - 91 kg
7.B - 280 kg
8.B - 570 kg
9.A - 110 kg
9.B - 91 kg

Sběrači z 8.A


EKOseminář v Hradci Králové

25.11.

V úterý 23. 10. 2012 se vydala EKOrada na seminář do Střediska ekologické výchovy - Sever v Hradci Králové. Zde nás přivítala lektorka Silvie Vacková.

Učili jsme se analyzovat a plánovat práci v projektu Ekoškola. Připravili jsme ve skupinkách plány k úspoře energií (např. výměna oken, zateplení budovy, výměna žárovek za úspornější....)a k šetření s vodou na naší škole.

Dopoledne velmi rychle uteklo a členové EKOrady se vraceli do Chrasti plni nových zážitků a plánů.

V. Hledíková, G. Chvojková (7.A)


Obnovili jsme to, co vichřice spáchala

15.11.

Psal se 25. červen 2008 a do Chrasti dorazila vichřice jménem Emma. Zasáhla téměř celou Chrast, ale nejvíce to odnesla lipová alej. Tam vyvrátila spoustu stromů.

Dne 22. října 2012 se za účasti žáků z chrastecké základní školy vysadilo v lipové aleji 133 lip velkolistých, z toho 17 stromů pomáhali vysadit žáci od prvních do devátých tříd.

Chodilo se v hodinových intervalech po čtyřech třídách a každá třída pomáhala vysadit jeden strom, který si vzala pod patronát – strom bude označen visačkou s číslem třídy a dnem sázení. Dozvěděli jsme se, že jsme vysazovali Lípu velkolistou ve věku 10 let, která vyrůstala ve školce poblíž Mělníku. Ve výšce jednoho metru by měla mít 12 – 14 cm v obvodu kmínku. Okolo kořenů je obalena jutovým obalem a pletivem, které se během dvou let rozloží v zemi.

Kořeny jsme zasypali ornicí s kondicionérem v prášku. Zalili jsme 100 l vody („zálivková vana“) a znovu zasypali ornicí po kořenový krček. Ani níže ani výše. Vložili jsme do ornice několik hnojících tablet, které se budou během dvou let postupně rozpouštět.

Nakonec se lípa zasype mulčovací kůrou, která hospodaří s vodou a udržuje kyprou zem.

Okolo kmene lípy přiděláme bambusový obal, který chrání kmen před zajíci a zimním sluníčkem, aby kmen nepopraskal. Přiděláme kůly, aby strom rostl rovně a držel.

No není to nádherné napravit to, co vichřice před čtyřmi lety způsobila?


Doklad o zapojení do programu

26.09.

PDF - 2,3 MB


Ověřování metodiky v mezinárodním programu Les ve škole, škola v lese

16.09.

Paní učitelka Jana Horáková v rámci výuky volitelného předmětu Ekologické praktikum po celý školní rok ověřovala pracovní listy a jednotlivé aktivity pro pracovní sešit "Proč do lesa?". Výsledkem je zdařilá pomůcka pro žáky a naši žáci a paní učitelka dostali prostor i  v článku v časopisu pro ekogramotnost Bedrník.

Za práci paní učitelce i žákům děkuji.

ředitelka školy


PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

12.09.

Úkol

Zodpovídá

Poznámka

Termín

Nástěnka Ekorady + foto ze Dne Země

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

září

1. schůzka Ekorady

koordinátoři

 

září

Zpracování PL - voda

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

říjen, listopad

Pohádka O nejkrásnější Sněhurčino jablko

ekologické praktikum, 1. třídy

 

listopad

Vyhodnocení tématu Voda

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

prosinec

Zpracování PL – prostředí školy

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

leden

Vyhodnocení všech základních témat programu Ekoškola / žádost o certifikát/

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

únor

Organizace Dne Země

koordinátoři EVVO

 

duben

Sběr starého papíru

třídní 8. A +8. B

 

září, duben

Kontrola třídění odpadů ve třídách

koordinátoři EVVO+ Ekorada

 

průběžně

Sběr papíru do krabic

koordinátoři EVVO+ Ekorada + p. uklízečky

 

každý pátek