Ekoškola 2011/2012

Vyučující odpovědní za výuku ekologie ve škole: M. Palatová, D. Červová, J. Horáková


POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

23.05.

Žáci z ekologického praktika 7. tříd si vyzkoušeli, jak se hraje opravdové divadlo.

V pátek 11. května zahráli pro žáky 1. a 2. tříd pohádku O dvanácti měsíčkách. Odměnou za pečlivou přípravu a nacvičování jim byl potlesk diváků a sladká odměna v místní cukrárně.

Všem zúčastněným patří veliká pochvala.


Beseda s lesníkem

18.03.

Ve středu 29. února proběhla na naší škole beseda s panem lesníkem Janem Svobodou z Polesí Nasavrky. Povídání pana Svobody bylo velmi zajímavé.

V první části jsme se dozvěděli vše o lese jako o ekosystému. Dále se povídalo o výsadbě nových stromků, těžbě dřeva, ochraně a úklidu lesa. Bylo až neuvěřitelné, jaké množství odpadků lidé vynosí a vyhodí do lesa. Proto jsme se domluvili, že na Den Země půjdeme do lesa a pomůžeme s úklidem.

Ve druhé části vyprávění jsme se zájmem poslouchali informace o myslivosti. Všichni už vědí, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, mezi rohem a parohem. Prohlédli jsme si parohy, kůže, fotky i zbraně. A budeme se těšit na jaro, až se půjdeme do lesa s panem lesníkem podívat a něco tam pomůžeme udělat.


Ekorada ve Východočeském muzeu v Pardubicích

24.11.

Ve středu 19. října 2011 jsme se vypravili na návštěvu do pardubického zámku. V minulém školním roce jsme vyhráli volné vstupenky a tak jsme je nyní využili. Na zámku jsme si prohlédli všechny dostupné expozice – českého skla, numismatickou, zbraní, hraček a rytířské sály. Nejvíce nás ale zaujaly výstavy nazvané Příroda východního Polabí a Tropy. I když počasí moc nepřálo, výlet se nám přesto vydařil.


Sázení stromů

19.10.

Dne 21.9.2011 se naše škola zapojila do celosvětové akce sázení stromů míru a získali jsme certifikát zapojených škol. Žáci Ekorady pod vedením paní učitelky Mgr. J. Horákové vysadili lípu na dvoře u školní jídelny.

Certifikát

PDF - 1,49 MB

řed.š.


Sázení stromů

12.10.

Naše škola se zapojila do spolupráce s programem LES VE ŠKOLE – ŠKOLA V LESE...

...a bude se účastnit tvorby nového celorepublikového metodického materiálu v tomto programu, který je zaměřen na vzdělávání o lese z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Metodika bude ověřována ve vybrané třídě přímo ve výuce a žáci se budou aktivně zapojovat do metody projektového vyučování.

Program zajišťuje Sdružení TEREZA, se kterým naše škola již několik let dobře spolupracuje. V pátek 26.8. proběhl v Praze úvodní seminář k ověřování METODIKY programu Les ve škole – škola v lese, kterého se zúčastnila p. uč. Jana Horáková.

Ve středu 21. září byla celá škola zapojena do projektového dne "Jak žijí děti jinde na světě".

Tento den byl jiný i tím, že se na celém světě zapojilo 5000 škol ze 150 zemí do vysazování stromů. Možná se ptáte proč? 21.9. je Mezinárodním dnem míru a strom byl vždy symbolem. Jednak nám měl připomenout přírodu jako podstatu života na Zemi, ale také měl symbolizovat i spolupráci se školami po celém světě a různorodost lidské společnosti.

Také naše školská Eko rada vysadila několik stromů, o které se bude pečlivě starat. Po záslužné a namáhavé práci si děti opekly buřty a den si pěkně užily.