Čtenářský klub pro II. stupeň


Ukončení a rozloučení - jak jinak - KNIHOU...

26.06.

V pondělí 26.6.2017 jsme se sešli na poslední schůzku ve čtenářském klubu. Děti dostaly osobní certifikát se zhodnocením své práce.
Potom jsme vyrazili na chrastecké náměstí do prodejny knih. Děti si mohly jako odměnu vybrat a zakoupit knížku, aby měly o prázdninách co číst...

Všichni se těšíme na 11.9.2017, kdy zahájíme činnost čtenářského klubu v novém školním roce.

Mgr. Lenka Budínská, vedoucí čtenářského klubu


Čtenářský klub pro II. stupeň - 5.6.2017

08.06.

V pondělí 5.6.2017 jsme měli vskutku slavnostní setkání v klubu. Přijely se na nás podívat paní učitelky z celého Pardubického kraje. Předvedli jsme pod vedením paní ředitelky Lenka Budínské a paní učitelky Zdeňky Modráčkové práci nad knihou Jak vosa Marcelka byla ráda, že je... Úžasná záležitost. Naše první představy o tom, jaké jsou vosy, vzaly za své... Vosa totiž je chytrá, přátelská, létá na invalidním letadélku, protože jí nenarostla křídla, kamarádí s dvěma komáry Jarunem a Marunem a chodí na čundr...

Nevěříte? Tak si tu knížku přečtěte... Pomocí žlutých kostek jsme pracovali na aktivitách před čtením, dokončovali jsme text pomocí zalaminovaných kartiček a povídali jsme, jak to vidíme my, kluboví čtenáři. Knížka nás opravdu "chytla", a tak si ji čtyři z nás odnášejí domů k přečtení. Ostatně jsme připraveni a máme jich ve škole dost...

Čtenáři ze Čtenářského klubu ZŠ Chrast

.

 


Čtenářský klub II. stupeň - 29.5.2017

08.06.

V pondělí 29.5.2017 se na nás do Čtenářského klubu přijela podívat již podruhé speciální pedagožka Mgr. Hana Kopistová. Odpoledne se nám vydařilo, pracovali jsme s knihou Gorila a já a se čtenářskými kostkami... Ještě pořád nevíme, jestli si někoho v dětském domově může adoptovat Gorila??? Abychom se to dozvěděli, chceme si knížku přečíst...

Mgr. Lenka Budínská

.

 


Básňování

11.05.

Ve čtvrtek 11. května 2017 se v naší škole uskutečnil 1. ročník soutěže, který jsme nazvali Básňování. Žáci naší základní školy, Mateřské školy Chrast, Základní školy Rosice a Základní školy Komenského Skuteč zápolili na poli recitace před odbornou porotou. V ní zasedly Anna Žáčková, Mgr. Jana Šírová a jako předsedkyně Mgr. Jana Trojanová.

Během dopoledne jsme měli možnost slyšet různorodou škálu textů. Na ocenění porotou dosáhlo z 27 zúčastněných 9 žáků a žaček (přehled naleznete ve Výsledkové listině). Rádi bychom poděkovali každému, kdo se soutěže zúčastnil. V dnešní době je cokoliv, co žáci dělají nad rámec svých běžných školních povinností, stále cennější. Rozborový seminář, na němž dětem porotkyně poradily, co mohou zlepšit, byl velmi cenný.

Děkujeme nejen recitátorům, ale také vyučujícím, kteří je připravovali, odborné porotě, která si v nabitém programu pracovních povinností nalezla čas a přijala naše pozvání, paní starostce Martině Lacmanové, která podpořila akci svou záštitou i osobní přítomností, a paní ředitelce Mgr. Lence Budínské za podporu, kterou celé akci věnovala.

Mgr. Anna Malinská

P.S. Připojuji veliké poděkování paní učitelce Mgr. Anně Malinské za odvahu tuto akci uspořádat . Stejně jako u dětí, i u dospělých je vzácné, aby věnovali své síly práci navíc... Paní učitelka navázala na tradici recitačních soutěží, které pořádala v naší škole po mnoho let paní učitelka Mgr. A. Šlechtová. Tento ročník soutěže - přehlídky - byl připraven trošku jinak. Pevně věřím, že jsme započali tradici s účastí okolních škol a s odbornou porotou a že v této pěkné práci budeme v dalších letech pokračovat.

Za pomoc s organizací dnešního dne děkuji paní učitelce Mgr. Marii Kodešové a děvčatům z 8.A.

Výsledková listina (pdf - 555 kB)

.

 

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


Pozvánka na Centrum Kolegiální Podpory v čtenářské gramotnosti

27.04.
.

 


2. schůzka CKP KNIHOMOLI(Y)

27.04.

V pondělí 24.4.2017 proběhla již druhá schůzka Centra kolegiální podpory KNIHOMOLI(Y) v Základní škole, Chrast, okres Chrudim.

Ve velmi příjemné pracovní atmosféře se sešlo 19 účastnic nad tématem Čtenářská lekce a Dílna čtení aneb Jak jednoduše udělat kus práce na duši čtenáře...

Domů si odnášíme spoustu námětů a nápadů do výuky, pracovní listy a chuť na další setkání, které se bude konat 22.5.2017 opět od 15:30 hodin ve školní knihovně v ZŠ Chrast. Tentokrát na téma: Formy práce s knihou, čtenářství žáků se SVP (tento klub povede čtenářský expert z Nové školy o.p.s. – Mgr. Zbyněk Němec).

Mgr. Lenka Budínská a Mgr. Zdeňka Modráčková - vedoucí CKP

.

 


Noc s Andersenem 2017 - závěrečná statistická zpráva

23.04.

Jsme rádi, že jsme byli součástí téhle veliké akce....

Závěrečná zpráva (pdf - 241 kB)

Členové čtenářského klubu a paní učitelky Mgr. L. Budínská a Mgr. E. Kloudová


Návštěva Pohodového knihkupectví v Chrudimi

10.04.

Dnešní čtenářský klub jsme si opravdu užili. Již minulý týden jsme se domluvili, že už víme, podle čeho si čtenář vybírá knihu, a proto jsme vyrazili linkovým autobusem do Pohodového knihkupectví do Chrudimi. Každý z nás měl limit 300,- Kč a každý mohl vybrat a zakoupit jednu nebo více knih do školní knihovny. Každý vybíral podle svých zájmů, zkušeností a kritérií, která si pro sebe určil. Doufáme, že i ostatním čtenářům naší knihovny se budou líbit. Někteří začali číst už na autobusovém nádraží a knížku si potřebovali hned půjčit domů.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

.

 


CKP - Centrum kolegiální podpory čtenářské gramotnosti

06.04.

informační text (pdf - 824 kB)


Nocování s Andersenem

03.04.

V pátek 31.3.2017 se sešla parta čtenářů z Čtenářského klubu II. stupně naší školy, aby si užila Nocování s Andersenem.

Tato akce se vskutku podařila! Někteří se trošku báli, přece jenom škola v noci je jiná než ve dne a ani nezvoní....

V celém světě se zúčastnilo přespání nad pohádkami, časopisem Čtyřlístek a v dobré společnosti spisovatele H.CH. Andersena na 1.694 řádně registrovaných místech více než 98.000 dětí a dospělých. Patřili jsme mezi ně a jsme za to moc rádi...(viz.foto a www.skola-chrast.net)

Noc s Andersenem 2017 je za námi, těšíme se zase všichni v pátek 24. března 2018!

.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

 


První schůzka CKP KNIHOMOLI(Y)

28.03.

CKP v Chrasti – schůzka první…

V pondělí 27.3.2017 proběhla ve školní knihovně ZŠ Chrast první akce Centra kolegiální podpory CHRASTECKÉ KNIHOMOLI(Y) určené pro učitele, knihovníky, vychovatele a zájemce o rozvoj čtenářství nejen z Pardubického kraje.

Ve velmi příjemném prostředí se sešlo v půl čtvrté odpoledne pětadvacet nadšenců zvědavých na téma „Čtenářsky podnětné prostředí ve škole, aneb U nás děti čtou – a u Vás?“

Z Hradce Králové, z Pardubic, Vysokého Mýta, Seče, Rosic, Dašic, Chrudimi, Prosetína a dalších koutů kraje přijely paní učitelky, ředitelky i vychovatelky, aby si na vlastní kůži prožily dílnu čtení, která začala Minilekcí na téma: „Podle čeho si vybíráme knihu“ a pokračovala tichým čtením každého účastníka. Každý si měl potvrdit, zda si vybral na základě svých kritérií dobře, začetl se a pokračoval by ve čtení i doma…

Někteří z účastníků první schůzky CKP jsou zkušení čtenářští matadoři, někdo teprve práci s duší dětského čtenáře startuje.

Víte, že čtení se u člověka zautomatizuje po 1 000 hodinách četby?

Shodli jsme se na tom, že jen vášnivý čtenář dokáže strhnout ke čtení ostatní. Vášnivými čtenáři byli na této schůzce všichni přítomní.

Dvě hodiny naplněné prací s knihou a diskuzí velmi rychle utekly. Očekávání, s kterými jsme na schůzku přicházeli, byla naplněna.

Zveme Vás na příští, a to druhé CKP CHRASTECKÝCH KNIHOMOL - na Čtenářskou lekci a Dílnu čtení. Vytvoříme si zásobník pracovních listů k reflexi přečtené knihy, které dětem mohou usnadnit vzájemné doporučování přečtených knih – 24.4.2017 v 15:30…

BÝT ČTENÁŘEM JE TOTIŽ ŽIVOTNÍ POSTOJ A DOPORUČIT KAMARÁDOVI KNÍŽKU MÍSTO PŘÁNÍ K NAROZENINÁM KAŽDÉHO KNIHOMOLA NADCHNE!

.

 

Mgr. Lenka Budínská a Mgr. Zdeňka Modráčková, ZŠ Chrast


Čtenářský klub - Tisková zpráva o Noci s Andersenem

26.03.

Připravujeme se na nocování ve školní knihovně...Vyšla o tom dokonce i tisková zpráva (pdf - 201 kB)!

Mgr. Lenka Budinská


V našem čtenářském klubu čteme, píšeme a povídáme...

23.03.

Dnes to bylo tom, co dělá čtenář, když čte...A naši žáčci vymysleli, že: se radují, nudí, přemýšlí, předpovídají, jak to dopadne, učí se, rozšiřují si slovní zásobu a další velmi užitečné činosti nás napadaly.Měli jsme na návštěvě regionální koordinátorku, která ocenila naši útulnou školní knihovnu a šikovné čtenáře.

.

 

Mgr. Lenka Budinská a Zdena Zvárová


Pozvánka na březnové setkání Centra kolegiální podpory čtenářské gramotnosti

12.03.

Vážené spřátelené paní ředitelky a páni ředitelé, milé paní učitelky a páni učitelé,
obracím se na Vás s následující nabídkou:

V únoru 2017 jsem u nás ve škole založila čtenářský klub pro žáky II. stupně (protože mám v ředitelně málo práce:))

S tím byla spojená nabídka, aby se naše škola stala Centrem kolegiální podpory pro čtenářskou gramotnost v Pardubickém kraji. Protože už máme zkušenost s poradenstvím pro rozvoj žákovských parlamentů, šla jsem do toho.

25. března 2017 bychom se poprvé mohli setkat nad tématem čtenářství dětí - co je baví, co se nám osvědčilo u nás ve škole a co se daří zase u Vás...

Dovoluji si tímto co nejsrdečněji pozvat Vás - vedení škol, ale také (a hlavně) Vaše vyučující českého jazyka a literatury a prvostupňové paní učitelky, které baví čtenářská gramotnost.

Všem účastníkům nabízíme: příjemné setkání v naší útulné školní knihovně, malé občerstvení, proplacení cestovného společností Nová škola, o.s. a potvrzení o účasti.

Pokud se někdo stane pravidelným účastníkem setkávání, dostane akreditované osvědčení.

Moc ráda se s Vámi a s Vašimi vyučujícími setkám nad zajímavým tématem dětského čtenářství. Nerada pláču, že něco nejde, když je v mých silách to změnit...A děti čtou, ne že ne...

Pokud se náš záměr podaří, mohla by se ze setkávání stát časem příjemná pravidelná záležitost. Víc hlav vždycky víc ví...

Pokud se rozhodnete, že přijedete, prosím, odpovězte mi na e-mailové adresy: zschrast.ckp@seznam.cz, budinska.l@seznam.cz

.

 

Přeji Vám všem pěkné dny,

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy, vedoucí Čtenářského klubu II.stupně ZŠ Chrast


Čtenářský klub - co nás čeká 31.3.2017

12.03.

Zaregistrovali jsme se na akci Noc s Andersenem - spaní s četbou pod peřinou v pátek 31.3.2017 od 18:00 ve školní knihovně...
Přihlášky klubové děti dostanou v pondělí 13.3.2017. Poslední termín pro přihlášení je v pondělí 20.3.2017.

Podívejte se na bližší informace:
www.nocsandersenem.cz

plakát (pdf - 0,99 MB)

Těším se,
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy, vedoucí Čtenářského klubu II.stupně ZŠ Chrast


Centrum kolegiální podpory pořádá 1. setkání

12.03.

leták (pdf - 1,18 MB)

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


Informace o projektu

02.03.2017

Informace o projektu (pdf - 348 kB)


Čtenářský klub II. stupně ZŠ Chrast zahájil činnost

09.02.2017

V pondělí 6.2.2017 se konečně dočkali všichni zájemci o to, jak se z nečtenáře čtenářem státi!

V rámci projektu Nová škola, o.p.s. zahájil činnost Čtenářský klub pro II. stupeň. Přihlásilo se celkem 18 žáků z 5. - 8. tříd. Klub vedou ředitelka školy Lenka Budínská a vedoucí městské knihovny Zdena Zvárová.

Na prvním setkání nás uprostřed naší útulné školní knihovny magickou silou přitahovaly velké papírové krabice se zásilkou 200 knih. Nejprve jsme si ovšem rozbalili naše "létající koberečky", na kterých budeme polehávat a putovat s knížkami do světa fantazie. Pak přišly na řadu knížky. Barevné obálky, lákavé názvy, známí i neznámí autoři... Knížky voní a slibují nové krajiny, přátelství, napětí a zábavu...

Vstupem do klubu se pro nás stala veselá knížka Babička Drsňačka a první čtenářská lekce, kdy jsme si zkusili předvídání příběhu... Všichni, kteří měli zájem, si odnesli jednu novou knížku na domácí čtení.

Tak zase za týden - to už nás čeká první opravdová dílna čtení!

.

 

Mgr. Lenka Budínská a Zdena Zvárová