granty - školní rok 2012/2013 - vzdělávání azylantů


Grant pro nezletilé azylanty

14.03.

Získali jsme 64.100,- Kč na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání v souladu se vzděláváním žáků - azylantů v rozvojovém programu "Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR..."

řed.š.


Vyúčtování 2012

29.10.
Závěrečné hodnocení příloha 2 - azylanti příloha 2 - závěrečné hodnocení příloha 4 - vyhodnocení programu
pdf - 66,6 kB pdf - 82,3 kB pdf - 82,0 kB pdf - 91,5 kB