Klíče pro život


24.11.

Aktivita je součástí pilotáže průřezových témat v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátorem v Pardubickém kraji je občanské sdružení Altus.


06.10.

Brzy začneme čerpat grant - viz přiložený leták. Žáky i rodiče budeme informovat o průběhu projektu na našich webových stránkách a na nástěnce vedle ředitelny na chodbě školy.

(PDF - 4,33 MB)

řed.š.


(19.06.)

ZŠ Chrast se přihlásila do velkého projektu zaštítěného Občanským sdružením Altus a v případě úspěchu projektu by se zlepšila práce školního časopisu Chrastpark a to jak vzděláváním, tak například videozpravodajstvím.

(PDF - 141,1 kB)

řed. šk.