Akce školy - ostatní - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


Sběr papíru

08.05.

Celkem bylo odvedeno 14.833 kg starého papíru, děkuji celé třídě 8. B, kteří ochotně drželi služby ráno od 7.00 i odpoledne do 15.30 hod.

třída

hmotnost

1.A

807 kg

1.B

626 kg

2.A

1 215 kg

2.B

891 kg

3.A

678 kg

3.B

588 kg

4.A

314 kg

4.B

589 kg

4.C

261 kg

5.A

350 kg

5.B

629 kg

6.A

768 kg

6.B

363 kg

7.A

468 kg

7.B

404 kg

8.A

462 kg

8.B

4 573 kg

9.A

230 kg

9.B

617 kg


Projekt Kraje pro bezpečný internet

02.01.

Při výuce Informatiky se naši žáci každoročně zapojují do projektu Kraje pro bezpečný internet. Tento projekt se věnuje vzdělávání v oblasti zvládání nástrah a hrozeb při práci s počítačem, tabletem i mobilním telefonem. Úspěšní účastníci, kteří správně zodpovědí na kvízové otázky, jsou zařazeni do slosování. V pátek 15.12. vylosování výherci obdrželi v sídle Pardubického kraje hodnotné ceny od společností Microsoft a Gordic z rukou radního pro školství Bohumila Bernáška a Ireny Brifordové z Microsoftu.

Na naši školu se letos usmálo štěstí a mezi třemi vylosovanými žáky byl i Milan Olearčin ze 7.B. Jako poděkování za účast a úspěšné zvládnutí kvízu získal pamětní list a mobilní telefon.

Mgr. Radka Kmošková


SBĚR – ZÁŘÍ 2017

14.12.

POČET NASBÍRANÝCH KILOGRAMŮ – 14 986 KG

CELKOVÝ POČET PENĚZ – 22 000,- KČ

ROZDĚLIT – 11 000,- KČ

TŘÍDA

KG

1. A

309

226,-

1.  B

978

694,-

2.  A

3672

2580,-

2.  B

654

467,-

3. A

380

276,-

3. B

364

264,-

4. A

336

245,-

4. B

241

178,-

4. C

645

461,-

5. A

434

313,-

5. B

1506

1064,-

6. A

542

389,-

6. B

472

340,-

7. A

327

238,-

7. B

212

158,-

8. A

3124

2525,-

8. B

319

233,-

9. A

152

116,-

9. B

319

233,-

 


Sběr papíru

19.11.

V týdnu od 18. do 22. září se konal sběr papíru, žáci z celé školy nosili svázaný papír na prostranství před školou, kde ho vybírala třída 8. A.

Nasbíralo se celkem 14 986 kg

Všechen papír byl odvezen, bude zrecyklován.

Za nasbíraný papír jsme pro školu získali 22 000,- Kč

Peníze, které jsme za starý papír dostali, budou rozděleny na dva stejné díly. Za polovinu, tj. 11 000,- Kč, budou nakoupeny nové knihy do školní knihovny. Druhá polovina peněz byla rozpočtena mezi jednotlivé třídy podle nasbíraných kilogramů.

Všem, kteří se na sběru papíru podíleli a přinesením starého nepotřebného papíru na tuto pěknou částku přispěli, děkujeme.

Třída 8. A a B. Broďáková


STAŇ SE DIPLOMATEM

29.10.

V pátek 13. 10. jsme se s paní učitelkou Broďákovou zúčastnili celodenního vzdělávacího projektu Staň se diplomatem, kterou pořádá Asociace pro mezinárodní otázky pod hlavičkou Pražského studentského summitu. Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. A o co vlastně šlo?

Na jeden den jsme se stali delegáty určených zemí v Radě bezpečnosti OSN. Nejdříve jsme si poslechli přednášky o OSN a jejích nejdůležitějších orgánech. Zvláštní důraz byl kladen na seznámení se s činností Rady bezpečnosti OSN a jednacím řádem, podle kterého probíhalo simulované jednání.

Pak následovalo samotné zasedání. Jeho tématem byla občanská válka v Sýrii. Měli jsme řešit otázky stability syrské vlády, dosah činů umírněné a radikální opozice, potlačování IS a v neposlední řadě také téma uprchlíků.

Každý z nás zastupoval jednu zemi, jejíž vyslanci jsou nyní v Radě bezpečnosti OSN. Hájili jsme proto názor země, kterou jsme zastupovali, a ne svůj vlastní.

Já jsem byla zástupce nestálého člena Rady bezpečnosti, a to Brazílie. Tím pádem jsem měla bránit vládu Bašára al – Asada, což bylo mnohdy těžké. Původně jsem si myslela, že to jen taková hra, ale nebylo to jen tak… Měli jsme se hlásit o slovo přesně podle jednacího řádu, jinak nás nevyslechli. Museli jsme se vyjadřovat spisovně. Také bylo důležité vyjadřovat se k právě probíranému tématu (to se měnilo vždy s příchodem nové rezoluce).

Někteří žáci z jiných škol se v řečnění přímo vyžívali, bylo na nich vidět, že je to velmi baví. Myslím, že z nich budou příští členové sněmovny. Já jsem se zpočátku také hlásila, ale potom už jsem si říkala, jestli nebude lepší nechat to na těch zasvěcenějších.

Jinak to byla určitě dobrá zkušenost. Naučila jsem se lépe mluvit před cizími lidmi a to ještě spisovně. Také už vím, že diplomatem, poslancem, či senátorem bych se skutečně stát nechtěla…

Ema Chvojková, 8. B