ARCHIV

Jiné akce - minulé školní roky


Mikuláš & čas Vánoc 2007

Jdem se ohřát - my totiž můžem... Betlém se rozrostl o nové přírůstky... Tady se fakt dobře lítá... Betlém má svou tradici...
Advent je časem čertů... Tohle už dýchá zimou... Jsou čerti, kteří duši potěší...

Temelín 2006

Návštěva předsedy senátu JUDr. P. Pitharta a senátora Mgr. J. Brýdla v ZŠ Chrasti (1997)

Vítání prvňáčků má v naší škole 1. září mnohaletou tradici


1.9.1998


1.9.1999

Vánoční výstavy v Městském muzeu v Chrasti má škola na starosti 1x za dva roky

 

Výstava má název "Čertoviny"


1997

Dětské práce se dobře vyjímaly na černých pruzích papíru


2005

Školní betlém je další tradicí naší školy – celý rok čeká v krabicích v kabinetu přírodopisu na svou velkou chvilku


1999


2005

Ve škole pravidelně skládají žáci zkoušku u "čertovské komise".


2005

 Velkým momentem pro školu bylo otevření zrekonstruované tělocvičny